Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to the methodology of art history

General data

Course ID: WNHS-HS-WdMHSć
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Introduction to the methodology of art history
Name in Polish: Wstęp do metodologii historii sztuki
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem ćwiczeń jest przekazanie uczestnikom i uczestniczkom podstawowych informacji na temat metod historii sztuki.

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w historii sztuki. Słuchacze poznają miejsce historii sztuki wśród nauk humanistycznych i dowiadują się o specyfice tej dziedziny. Ważnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z sylwetkami oraz dokonaniami najważniejszych postaci w dziejach dyscypliny. Poszczególne poglądy na badanie sztuki zostaną na zajęciach przećwiczone na wybranych przykładach.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

- Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław 1980

- Bryl M., Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008

- D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Po ukończeniu kursu student:

- ma wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz podstawową wiedzę o powiązaniach

historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi

- zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia

- posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki

Opis ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 h.

Przygotowanie do kolokwium na koniec semestru: 15 h.

Lektura zadanych lektur: 15 h.

Razem 60 h. : 30 h. = 2 pkt. ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem otrzymania oceny końcowej jest obecność na zajęciach: dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każda kolejna powinna zostać zaliczona pisemnie w czasie sesji w terminie podanym przez prowadzącego.

Na ocenę z zajęć składać się będzie: merytoryczny udział w dyskusji świadczący o przeczytaniu oraz zrozumieniu i przemyśleniu zadanych lektur oraz ocena z kolokwium, które odbędzie się na ostatnich zajęciach.

Osoby chętne, które będą chciały zwiększyć swoje szanse na dobrą bądź bardzo dobrą ocenę (w obliczu wyśrubowanej punktacji na kolokwium) będą mogły przygotować referat na zadany przez prowadzącego temat.

Punktacja kolokwium:

poniżej 50% - niedostateczny

51-70% - dostateczny

70-85% - dobry

86-98% - bardzo dobry

powyżej 98% - celujący

Studenci posiadający indywidualny tryb nauczania i inni, wymagający specjalnego procedowania przy zaliczeniu (np. odbywające studia częściowe poza Polską), będą miały osobno ustalany tryb zaliczenia zajęć.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 52 places more information
Coordinators: Marcin Bogusz
Group instructors: Marcin Bogusz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Celem ćwiczeń jest przekazanie uczestnikom i uczestniczkom podstawowych informacji na temat metod historii sztuki.

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w historii sztuki. Słuchacze poznają miejsce historii sztuki wśród nauk humanistycznych i dowiadują się o specyfice tej dziedziny. Ważnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z sylwetkami oraz dokonaniami najważniejszych postaci w dziejach dyscypliny. Poszczególne poglądy na badanie sztuki zostaną na zajęciach przećwiczone na wybranych przykładach.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

- Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław 1980

- Bryl M., Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008

- D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008

Wymagania wstępne: (in Polish)

Nie przewiduje się wymagań wstępnych.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Marcin Bogusz
Group instructors: Marcin Bogusz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Short description: (in Polish)

Celem ćwiczeń jest przekazanie uczestnikom i uczestniczkom podstawowych informacji na temat metod historii sztuki.

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w historii sztuki. Słuchacze poznają miejsce historii sztuki wśród nauk humanistycznych i dowiadują się o specyfice tej dziedziny. Ważnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z sylwetkami oraz dokonaniami najważniejszych postaci w dziejach dyscypliny. Poszczególne poglądy na badanie sztuki zostaną na zajęciach przećwiczone na wybranych przykładach.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

- Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław 1980

- Bryl M., Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008

- D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008

Wymagania wstępne: (in Polish)

Nie przewiduje się wymagań wstępnych.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Bartłomiej Gutowski
Group instructors: Bartłomiej Gutowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)