Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Latin

General data

Course ID: WNHS-ODKS-LJŁ
Erasmus code / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Latin
Name in Polish: Lektorat języka łacińskiego
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

art studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych

Full description: (in Polish)

Nauka języka łacińskiego rozpoczyna się od dwóch kwestii introdukcyjnych:

- Zarys historii języka i piśmiennictwa łacińskiego

- Alfabet łaciński; wymowa i ortografia; iloczas i akcent.

Zasadniczy kurs języka łacińskiego polega na nauce języka łacińskiego na poziomie podstawowym. Polega ona na poznaniu słownictwa łacińskiego. Chodzi szczególnie o słownictwo z zakresu historii kultury, sztuki i życia człowieka w środowisku starożytnego Rzymu. Zwraca się przy tym szczególną uwagę na różnorodność znaczenia poszczególnych słów. Kurs obejmuje także stopniowe poznawania zagadnień gramatycznych (fleksja i składnia), Poznawanie słownictwa i materiału gramatycznego jest stopniowane i rozłożone w czasie na cały rok nauczania (2 semestry). Poznawaniu poszczególnych zagadnień gramatycznych i słownictwa towarzyszy duża ilość ćwiczeń, tłumaczenie sporej ilości początkowo prostych, a w miarę postępów w nauczaniu coraz trudniejszych tekstów łacińskich. Celem poznania mądrości starożytnych Rzymian studenci poznają sentencje, aforyzmy i przysłowia łacińskie.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

ODKiŚ1_W01 - Zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym w konserwacji zabytków

ODKiŚ1_W02 - Zna terminologię używaną w ochronie przyrody, Rozumie podstawowe zjawiska w przyrodzie

Ponadto:

Student rozpoznaje, rozróżnia i nazywa deklinacje oraz koniugacje, wskazuje, rozpoznaje i tworzy czasy, dobiera odpowiednie formy, rozpoznaje i określa oraz odtwarza poznane formy gramatyczne

Student tłumaczy proste teksty i zdania, posługuje się poprawnie słownikiem łacińsko-polskim, stosuje w praktyce poznane elementy gramatyczne i leksykalne

Student pracuje w zespole, dyskutuje na zadany temat, postrzega relacje pomiędzy językiem łacińskim a językami nowożytnymi, ma świadomość odniesień do kultury antycznej w literaturze i kulturze polskiej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena 3 (dst)

Student w stopniu podstawowym rozpoznaje, rozróżnia i nazywa deklinacje oraz koniugacje, wskazuje, rozpoznaje i tworzy czasy, dobiera odpowiednie formy, rozpoznaje i określa oraz odtwarza poznane formy gramatyczne

Student w stopniu podstawowym tłumaczy proste teksty i zdania, posługuje się poprawnie słownikiem łacińsko-polskim, stosuje w praktyce poznane elementy gramatyczne i leksykalne

Student w podstawowym stopniu pracuje w zespole, dyskutuje na zadany temat, postrzega relacje pomiędzy językiem łacińskim a językami nowożytnymi, ma świadomość odniesień do kultury antycznej w literaturze i kulturze polskiej

Ocena 4 (db)

Student dobrze rozpoznaje, rozróżnia i nazywa deklinacje oraz koniugacje, wskazuje, rozpoznaje i tworzy czasy, dobiera odpowiednie formy, rozpoznaje i określa oraz odtwarza poznane formy gramatyczne

Student dobrze tłumaczy proste teksty i zdania, posługuje się poprawnie słownikiem łacińsko-polskim, stosuje w praktyce poznane elementy gramatyczne i leksykalne

Student dobrze pracuje w zespole, dyskutuje na zadany temat, postrzega relacje pomiędzy językiem łacińskim a językami nowożytnymi, ma świadomość odniesień do kultury antycznej w literaturze i kulturze polskiej

Ocena 5 (bdb)

Student bardzo dobrze rozpoznaje, rozróżnia i nazywa deklinacje oraz koniugacje, wskazuje, rozpoznaje i tworzy czasy, dobiera odpowiednie formy, rozpoznaje i określa oraz odtwarza poznane formy gramatyczne

Student bardzo dobrze tłumaczy proste teksty i zdania, posługuje się poprawnie słownikiem łacińsko-polskim, stosuje w praktyce poznane elementy gramatyczne i leksykalne

Student bardzo dobrze pracuje w zespole, dyskutuje na zadany temat, postrzega relacje pomiędzy językiem łacińskim a językami nowożytnymi, ma świadomość odniesień do kultury antycznej w literaturze i kulturze polskiej

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Tadeusz Kołosowski
Group instructors: Tadeusz Kołosowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Ancient language classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zasadniczy kurs języka łacińskiego polega na nauce łaciny na poziomie podstawowym. Polega ona na poznaniu słownictwa łacińskiego. Chodzi szczególnie o słownictwo z zakresu historii, historii kultury, sztuki i życia człowieka w środowisku starożytnego Rzymu. Zwraca się przy tym szczególną uwagę na różnorodność znaczenia poszczególnych słów. Kurs obejmuje także stopniowe poznawania zagadnień gramatycznych (fleksja i składnia), Poznawanie słownictwa i materiału gramatycznego jest stopniowane i rozłożone w czasie na cały rok nauczania (2 semestry).

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak wymagań wstępnych

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Tadeusz Kołosowski
Group instructors: Tadeusz Kołosowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS

Udział w zajęciach – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć – 10 godzin

Konsultacje – 5 godzin

przygotowanie do egzaminu – 15 godzin

Suma – 60 godzin

Liczba ECTS 60 godzin / 30 godzin = 2 pkt


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Tadeusz Kołosowski
Group instructors: Tadeusz Kołosowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Ancient language classes - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Tadeusz Kołosowski
Group instructors: Tadeusz Kołosowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Ancient language classes - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS

Udział w zajęciach – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć – 10 godzin

Konsultacje – 5 godzin

przygotowanie do egzaminu – 15 godzin

Suma – 60 godzin

Liczba ECTS 60 godzin / 30 godzin = 2 pkt


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Tadeusz Kołosowski
Group instructors: Tadeusz Kołosowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Ancient language classes - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w zajęciach – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć – 10 godzin

Konsultacje – 5 godzin

przygotowanie do egzaminu – 15 godzin

Suma – 60 godzin

Liczba ECTS 60 godzin / 30 godzin = 2 pkt


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Tadeusz Kołosowski
Group instructors: Tadeusz Kołosowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Ancient language classes - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w zajęciach – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć – 10 godzin

Konsultacje – 5 godzin

przygotowanie do egzaminu – 15 godzin

Suma – 60 godzin

Liczba ECTS 60 godzin / 30 godzin = 2 pkt


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)