Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System prawny i administracyjny ochrony zabytków w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-SPAOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System prawny i administracyjny ochrony zabytków w Polsce
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZDK_W10

ZDK_U04, ZDK_U05

ZDK_K01


Skrócony opis:

Ma podstawową wiedzę na temat historii prawnych i administracyjnych ram

ochrony zabytków w Polsce i współczesnych norm administracyjnych zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce. Zna procedurę administracyjną w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami.

Pełny opis:

- Ma podstawową wiedzę na temat prawnych i administracyjnych ram

ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce.

- Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

- Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,

paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla zabytkoznawstwa i konserwatorstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych

- Jest gotów do ciągłego samokształcenia w zakresie dziedziny

zarządzania dziedzictwem kulturowym i ma świadomość

transdyscyplinarności wiedzy z tego zakresu

Literatura:

Blombergowa M., Urzędowa opieka nad zabytkami archeologicznymi pod zaborami i w Polsce niepodlewgłej do 1928 [w:] Tadeusz Roman Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce w XX wieku, Warszawa 1999

Jakimowicz R. Ochrona Zabytków Przedhistorycznych, Wiad. Archeol. t. X, 1929

Pruszyński J., Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1989

Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski jego straty i ochrona prawna, Kraków, 2001

Zeidler K., Wykład prawa dla archeologów, Gdańsk, 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P6S_WG, P6S_UO, P6U_U, P6S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

5 pytań testowych dotyczących historii ochrony zabytków w Polsce i historii rozwoju prawa i administracji ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz aktualnych procedur administracyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wysocki
Prowadzący grup: Jacek Wysocki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2b59d8095d93406c989936d7c36f79cc%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f7df8624-1492-4ae6-b5b3-1621157d83f3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.