Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The legal and administrative protection of monuments in Poland

General data

Course ID: WNHS-ODKS-SPAOZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The legal and administrative protection of monuments in Poland
Name in Polish: System prawny i administracyjny ochrony zabytków w Polsce
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Ma podstawową wiedzę na temat historii prawnych i administracyjnych ram

ochrony zabytków w Polsce i współczesnych norm administracyjnych zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce. Zna procedurę administracyjną w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami.

Full description: (in Polish)

- Ma podstawową wiedzę na temat prawnych i administracyjnych ram

ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce.

- Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

- Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,

paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla zabytkoznawstwa i konserwatorstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych

- Jest gotów do ciągłego samokształcenia w zakresie dziedziny

zarządzania dziedzictwem kulturowym i ma świadomość

transdyscyplinarności wiedzy z tego zakresu

Bibliography: (in Polish)

Blombergowa M., Urzędowa opieka nad zabytkami archeologicznymi pod zaborami i w Polsce niepodlewgłej do 1928 [w:] Tadeusz Roman Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce w XX wieku, Warszawa 1999

Jakimowicz R. Ochrona Zabytków Przedhistorycznych, Wiad. Archeol. t. X, 1929

Pruszyński J., Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1989

Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski jego straty i ochrona prawna, Kraków, 2001

Zeidler K., Wykład prawa dla archeologów, Gdańsk, 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

P6S_WG, P6S_UO, P6U_U, P6S_KK

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin

5 pytań testowych dotyczących historii ochrony zabytków w Polsce i historii rozwoju prawa i administracji ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz aktualnych procedur administracyjnych.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)