Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Techniki graficzne i fotograficzne

General data

Course ID: WNHS-ODKS-TG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Techniki graficzne i fotograficzne
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

ODKiŚ1_W03

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest nabycie przez studenta umiejętności odróżniania różnych technik graficznych i fotograficznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z najważniejszymi technikami graficznymi i fotograficznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich historię, stosowane materiały oraz sposób wykonania wraz ze znajomością podstawowego słownictwa związanego z tymi zagadnieniami. Ponadto uświadomienie różnorodnych problemów technicznych oraz kwestii dotyczących ich badania, umiejętności opisu i odpowiedniego przechowywania.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

2. K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

3. J. Catafal, C. Oliva, Techniki graficzne, Warszawa 2005.

4. A. Kotecki, Pracownia fotograficzna, t. 3, Warszawa 1987.

5. T. Ang, Fotografia cyfrowa. Podręcznik, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

ODKiŚ1_W03 - student/ka zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności.

opis ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

samodzielne wykonywanie zadań sprawdzających i utrwalających informacje pozyskane w trakcie zajęć: 30/20 godz.

suma godzin: 60 [60/50(25)=2]

liczba ECTS: 2

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą zaliczenia ćwiczeń będzie udział w zajęciach i poprawne wykonywanie na platformie Moodle zadań kończących spotkanie. Za każde zadanie student będzie otrzymywał określoną ilość punktów. Zebrane punkty będą przekładały się na ocenę końcową zajęć. Konsekwencją nieobecności studenta na ćwiczeniach będzie mniejsza liczba zdobytych punktów a tym samym niższa ocena końcowa.

Przyjęta punktacja na ocenę końcową:

bardzo dobra - powyżej 90-100%

dobra plus - powyżej 80-90%

dobra - powyżej 70-80%

dostateczna plus - powyżej 60-70%

dostateczna - 60-50%

niedostateczna - poniżej 50%

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)