Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to archeology

General data

Course ID: WNHS-ODKS-WdARCHEO
Erasmus code / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Introduction to archeology
Name in Polish: Wstęp do archeologii
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z nowymi trendami w badaniach archeologicznych. Prezentowane będą z jednej strony współczesne problemy warsztatowe (datowanie absolutne, niedestrukcyjne badania stanowisk, wykorzystywanie nowoczesnych metod biologii, fizyki i chemii), z drugiej zaś ciekawe przykłady badań poszczególnych problemów (np. antropogeneza) czy stanowisk (jaskinia Chauveta, człowiek z Similaun, Stonehenge, Akrotiri,…).

Full description: (in Polish)

Zakres tematów:

– Co to archeologia; krótka historia archeologii

– Antropogeneza

– Metody datowania absolutnego w archeologii: 14C, dendrochronologia

- Najstarsza sztuka - jaskinia Chauveta

- Poszukiwania stanowisk archeologicznych: AZP, archeologia lotnicza, LiDAR

- Człowiek neolitu - Oetzi

- Niedestrukcyjne badania stanowisk archeologicznych: metody geofizyczne

- Polskie hity: Krzemionki i Biskupin – problemy ochrony

- Metody biologiczne w archeologii: makroszczątki, antrakologia, pyłki-skrobia-fitolity;

- Stonehenge

- Fizyczne i chemiczne metody badania zabytków archeologicznych: własności fizyczne, identyfikacja złóż; chemia w naczyniach i sedymentach

- Akrotiri - erupcja Santorynu

- Analizy przestrzenne w archeologii: GIS – archeologia krajobrazu

- Scytowie

- Archeogenetyka

Bibliography: (in Polish)

Ławecka Dorota; 2012; Wstęp do archeologii; Warszawa: PWN.

Renfrew Colin, Bahn Paul G.; 2002; Archeologia. Teorie, metody, praktyka; Warszawa: Prószyński i S-ka. (1 ed. 1991)

Renfrew Colin, Bahn Paul G.; 2016; Archaeology. Theories, Methods and Practice. 7th edition, revised & updated; London: Thames & Hudson.

W trakcie zajęć będzie podawana literatura uzupełniająca

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

- Zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności.

- Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w ochronie dziedzictwa kulturowego.

1 pkt ECTS – 30 godz. udział w zajęciach;

1 pkt ECTS – 30 godz. przygotowanie pracy semestralnej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia:

1. aktywny udział w zajęciach (możliwe 3 nieobecności);

2. przygotowanie krótkiej pracy semestralnej (ca 5 stron maszynopisu, czcionka Times New Roman 12)

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Janusz Budziszewski
Group instructors: Janusz Budziszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)