Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The monuments of the cultural and natural heritage in Warsaw and the Masovia region, part 1

General data

Course ID: WNHS-ODKS-ZDKiPWiM
Erasmus code / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: The monuments of the cultural and natural heritage in Warsaw and the Masovia region, part 1
Name in Polish: Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych i najciekawszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy oraz Mazowsza. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kościoły, pałace, pomniki, parki i założenia ogrodowe tego regionu. Przedmiotem poznania jest nie tylko historia obiektów, ale również ich walory artystyczne, styl, wyposażenie, twórcy i fundatorzy. Uwzględniony zostanie udział zakonów i wielkich rodów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Mazowsza.

Bibliography: (in Polish)

Literatura zależna jest od wybranego przez studenta/ studentkę tematu i zbierana samodzielnie przez studenta/ studentkę.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

ODKiŚ1_W03: Student/ka zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności.

Umiejętności:

ODKiŚ1_U02: Student/ka potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w ochronie dziedzictwa

kulturowego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Przedmiotem oceny jest referat na temat wybrany przez studenta/studentkę, który/a musi wyszukać do niego odpowiednią literaturę, zatwierdzoną następnie przez wykładowcę. Czas trwania referatu, w zależności od wybranego terminu i zagadnienia, powinien wynosić 45-90 minut i zawierać materiał ilustracyjny, którego wartość merytoryczna również podlega ocenie. Wybierając temat, w podanym wcześniej terminie, student/ka zobowiązuje się do przedstawienia go w konkretnym dniu. Nie dotrzymanie terminu, bez wskazania ważnego powodu, może skutkować obniżeniem oceny.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
(in Polish) Ćwiczenia terenowe, 15 hours, 50 places more information
Coordinators: Katarzyna Ponińska
Group instructors: Katarzyna Ponińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Ćwiczenia terenowe - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych i najciekawszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy oraz Mazowsza. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kościoły, pałace, pomniki, parki i założenia ogrodowe tego regionu. Przedmiotem poznania jest nie tylko historia obiektów, ale również ich walory artystyczne, styl, wyposażenie, twórcy i fundatorzy. Uwzględniony zostanie udział zakonów i wielkich rodów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Mazowsza.

Bibliography: (in Polish)

Literatura zależna jest od wybranego przez studenta tematu.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ćwiczenia terenowe

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
(in Polish) Ćwiczenia terenowe, 15 hours, 30 places more information
Coordinators: Katarzyna Ponińska
Group instructors: Katarzyna Ponińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Ćwiczenia terenowe - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach terenowych: 15 godz.

praca własna studenta (zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie referatu): 45-35 godz.

suma godzin: 60(50)=2 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych i najciekawszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy oraz Mazowsza. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kościoły, pałace, pomniki, parki i założenia ogrodowe tego regionu. Przedmiotem poznania jest nie tylko historia obiektów, ale również ich walory artystyczne, styl, wyposażenie, twórcy i fundatorzy. Uwzględniony zostanie udział zakonów i wielkich rodów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Mazowsza.

Bibliography: (in Polish)

Literatura zależna jest od wybranego przez studenta/ studentkę tematu i zbierana samodzielnie przez studenta/ studentkę.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ćwiczenia terenowe

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
(in Polish) Ćwiczenia terenowe, 15 hours, 50 places more information
Coordinators: Katarzyna Ponińska
Group instructors: Jakub Lewicki, Katarzyna Ponińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Ćwiczenia terenowe - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach terenowych: 15 godz.

praca własna studenta (zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie referatu): 45-35 godz.

suma godzin: 60(50)=2 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych i najciekawszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy oraz Mazowsza. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kościoły, pałace, pomniki, parki i założenia ogrodowe tego regionu. Przedmiotem poznania jest nie tylko historia obiektów, ale również ich walory artystyczne, styl, wyposażenie, twórcy i fundatorzy. Uwzględniony zostanie udział zakonów i wielkich rodów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Mazowsza.

Bibliography: (in Polish)

Literatura zależna jest od wybranego przez studenta/ studentkę tematu i zbierana samodzielnie przez studenta/ studentkę.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ćwiczenia terenowe

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours, 10 places more information
Coordinators: Katarzyna Ponińska
Group instructors: Katarzyna Ponińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)