Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielkie cywilizacje pozaeuropejskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK-AWCP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielkie cywilizacje pozaeuropejskie
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AR2_W02, AR2_W04, AR2_U02, AR2_U06, AR2_K01

Skrócony opis:

Wykład poswięcony archeologii i sztuce wielkich cywilizacji Azji i Ameryki Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które miały wpływ na sztukę europejską.

Wykład on-line

Pełny opis:

Wykład on-line

Wykłady o archeologii i sztuce wielkich cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które miały wpływ na kulturę Europy. Wykłady nie obejmują cywilizacji sródziemnomorskich, omawianych na zajęciach kursowych na I stopniu studiów.

1. Archeologia obszarów Chin w epoce kamienia i brązu

2. Archeologia i sztuka Chin z podziałem na sztukę w czasach poszczególnych dynastii

3. Archeologia Japonii w epoce kamienia

4. Archeologia i sztuka Japonii w czasach poszczególnych dynastii

5. Archeologia Doliny Indusu

6. Archeologia Półwyspu Arabskiego w okresie przedislamskim

7. Archeologia i sztuka Arabów w okresie od 622 r. do epoki nowożytnej

8. Archeologia i sztuka ludów Ameryki Płd. do epoki wielkich odkryć.

Literatura:

Sztuka swiata, t. 4, red. J. de Pijaon, Warszawa 1990

Z. Alberowa, Sztuka japońska w zbiorach polskich, Warszawa 1988

Z. Żygulski jun., Sztuka Islamu w zbiorach polskich, Warszawa 1988

J. Greń, Japońskie miasto przyzamkowe

K.A.C. Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna i rozumie terminologię archeologii, antropologii kultury, historii, historii sztuki, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, geologii i geografii na poziomie rozszerzonym; Ma uporządkowaną pogłębioną, prowadząca do specjalizacji, wiedzę szczegółową z zakresu wybranych obszarów archeologii Europy i basenu M. Śródziemnego; Posiada pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w przeszłości; potrafi zidentyfikować ich przyczyny i skutki; Potrafi dokonać analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych; Ma świadomość transdyscyplinarności wiedzy z dziedziny archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym i rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia w tym zakresie

ECTS - obecnosć na zajęciach (1 ECTS = 30 godz) + przygotowanie do egzaminu, bieżąca lektura (2 ECTS = ok. 60 godz.)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu pisemnego

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Żurek
Prowadzący grup: Magdalena Żurek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afacb11ffd8d148d79d3b5f5b9f6cd8dd%40thread.tacv2/conversations?groupId=54ec89f2-670c-4723-93a3-3c0c5614c272&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład o cywilizacjach Azji i Ameryki Płd.

Pełny opis:

1. Najstarsze slady pobytu człowieka w Chinach

2. Archeologia obszarów Chin w epoce kamienia i brązu

3. Archeologia i sztuka Chin z podziałem na sztukę w czasach poszczególnych dynastii

4. Archeologia Japonii w epoce kamienia

5. Archeologia i sztuka Japonii w czasach poszczególnych dynastii

6. Westernizacja Japonii

7. Archeologia Doliny Indusu

8. Archeologia Półwyspu Arabskiego w okresie przedislamskim

9. Archeologia i sztuka Arabów w okresie od 622 r. do epoki nowożytnej

10. Archeologia i sztuka Inków, Majów i Azteków.

Literatura:

1. J. Greń, Japońskie miasto przyzamkowe

2. K.A.C. Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture

3. Z. Alberowa, Sztuka japońska w zbiorach polskich, Warszawa 1988

4. Z. Żygulski jun., Sztuka Islamu w zbiorach polskich, Warszawa 1988

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Żurek
Prowadzący grup: Magdalena Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład o cywilizacjach Azji i Ameryki Płd.

Pełny opis:

1. Najstarsze slady pobytu człowieka w Chinach

2. Archeologia obszarów Chin w epoce kamienia i brązu

3. Archeologia i sztuka Chin z podziałem na sztukę w czasach poszczególnych dynastii

4. Archeologia Japonii w epoce kamienia

5. Archeologia i sztuka Japonii w czasach poszczególnych dynastii

6. Westernizacja Japonii

7. Archeologia Doliny Indusu

8. Archeologia Półwyspu Arabskiego w okresie przedislamskim

9. Archeologia i sztuka Arabów w okresie od 622 r. do epoki nowożytnej

10. Archeologia i sztuka Inków, Majów i Azteków.

Literatura:

1. J. Greń, Japońskie miasto przyzamkowe

2. K.A.C. Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture

3. Z. Alberowa, Sztuka japońska w zbiorach polskich, Warszawa 1988

4. Z. Żygulski jun., Sztuka Islamu w zbiorach polskich, Warszawa 1988

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Żurek
Prowadzący grup: Magdalena Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład o cywilizacjach Azji i Ameryki Płd.

Pełny opis:

1. Najstarsze slady pobytu człowieka w Chinach

2. Archeologia obszarów Chin w epoce kamienia i brązu

3. Archeologia i sztuka Chin z podziałem na sztukę w czasach poszczególnych dynastii

4. Archeologia Japonii w epoce kamienia

5. Archeologia i sztuka Japonii w czasach poszczególnych dynastii

6. Westernizacja Japonii

7. Archeologia Doliny Indusu

8. Archeologia Półwyspu Arabskiego w okresie przedislamskim

9. Archeologia i sztuka Arabów w okresie od 622 r. do epoki nowożytnej

10. Archeologia i sztuka Inków, Majów i Azteków.

Literatura:

1. J. Greń, Japońskie miasto przyzamkowe

2. K.A.C. Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture

3. Z. Alberowa, Sztuka japońska w zbiorach polskich, Warszawa 1988

4. Z. Żygulski jun., Sztuka Islamu w zbiorach polskich, Warszawa 1988

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.