Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Wielkie cywilizacje pozaeuropejskie

General data

Course ID: WNHS-ZDK-AWCP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Wielkie cywilizacje pozaeuropejskie
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Wykład poswięcony archeologii i sztuce wielkich cywilizacji Azji i Ameryki Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które miały wpływ na sztukę europejską.

Wykład on-line

Full description: (in Polish)

Wykład on-line

Wykłady o archeologii i sztuce wielkich cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które miały wpływ na kulturę Europy. Wykłady nie obejmują cywilizacji sródziemnomorskich, omawianych na zajęciach kursowych na I stopniu studiów.

1. Archeologia obszarów Chin w epoce kamienia i brązu

2. Archeologia i sztuka Chin z podziałem na sztukę w czasach poszczególnych dynastii

3. Archeologia Japonii w epoce kamienia

4. Archeologia i sztuka Japonii w czasach poszczególnych dynastii

5. Archeologia Doliny Indusu

6. Archeologia Półwyspu Arabskiego w okresie przedislamskim

7. Archeologia i sztuka Arabów w okresie od 622 r. do epoki nowożytnej

8. Archeologia i sztuka ludów Ameryki Płd. do epoki wielkich odkryć.

Bibliography: (in Polish)

Sztuka swiata, t. 4, red. J. de Pijaon, Warszawa 1990

Z. Alberowa, Sztuka japońska w zbiorach polskich, Warszawa 1988

Z. Żygulski jun., Sztuka Islamu w zbiorach polskich, Warszawa 1988

J. Greń, Japońskie miasto przyzamkowe

K.A.C. Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Zna i rozumie terminologię archeologii, antropologii kultury, historii, historii sztuki, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, geologii i geografii na poziomie rozszerzonym; Ma uporządkowaną pogłębioną, prowadząca do specjalizacji, wiedzę szczegółową z zakresu wybranych obszarów archeologii Europy i basenu M. Śródziemnego; Posiada pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w przeszłości; potrafi zidentyfikować ich przyczyny i skutki; Potrafi dokonać analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych; Ma świadomość transdyscyplinarności wiedzy z dziedziny archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym i rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia w tym zakresie

ECTS - obecnosć na zajęciach (1 ECTS = 30 godz) + przygotowanie do egzaminu, bieżąca lektura (2 ECTS = ok. 60 godz.)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena z egzaminu pisemnego

Practical placement: (in Polish)

Brak

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Magdalena Żurek
Group instructors: Magdalena Żurek
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afacb11ffd8d148d79d3b5f5b9f6cd8dd%40thread.tacv2/conversations?groupId=54ec89f2-670c-4723-93a3-3c0c5614c272&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Wykład o cywilizacjach Azji i Ameryki Płd.

Full description: (in Polish)

1. Najstarsze slady pobytu człowieka w Chinach

2. Archeologia obszarów Chin w epoce kamienia i brązu

3. Archeologia i sztuka Chin z podziałem na sztukę w czasach poszczególnych dynastii

4. Archeologia Japonii w epoce kamienia

5. Archeologia i sztuka Japonii w czasach poszczególnych dynastii

6. Westernizacja Japonii

7. Archeologia Doliny Indusu

8. Archeologia Półwyspu Arabskiego w okresie przedislamskim

9. Archeologia i sztuka Arabów w okresie od 622 r. do epoki nowożytnej

10. Archeologia i sztuka Inków, Majów i Azteków.

Bibliography: (in Polish)

1. J. Greń, Japońskie miasto przyzamkowe

2. K.A.C. Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture

3. Z. Alberowa, Sztuka japońska w zbiorach polskich, Warszawa 1988

4. Z. Żygulski jun., Sztuka Islamu w zbiorach polskich, Warszawa 1988

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Magdalena Żurek
Group instructors: Magdalena Żurek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Wykład o cywilizacjach Azji i Ameryki Płd.

Full description: (in Polish)

1. Najstarsze slady pobytu człowieka w Chinach

2. Archeologia obszarów Chin w epoce kamienia i brązu

3. Archeologia i sztuka Chin z podziałem na sztukę w czasach poszczególnych dynastii

4. Archeologia Japonii w epoce kamienia

5. Archeologia i sztuka Japonii w czasach poszczególnych dynastii

6. Westernizacja Japonii

7. Archeologia Doliny Indusu

8. Archeologia Półwyspu Arabskiego w okresie przedislamskim

9. Archeologia i sztuka Arabów w okresie od 622 r. do epoki nowożytnej

10. Archeologia i sztuka Inków, Majów i Azteków.

Bibliography: (in Polish)

1. J. Greń, Japońskie miasto przyzamkowe

2. K.A.C. Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture

3. Z. Alberowa, Sztuka japońska w zbiorach polskich, Warszawa 1988

4. Z. Żygulski jun., Sztuka Islamu w zbiorach polskich, Warszawa 1988

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Żurek
Group instructors: Magdalena Żurek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)