Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Activating methods as a global challenge in the work of a modern

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-AMA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Activating methods as a global challenge in the work of a modern
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP1_W19, NP1_W10, NP1_W09, NP1_W07, NP1_W11

Skrócony opis:

This syllabus icludes two different topcs of Study.

1. learning the practices and consequences of managing ethically in the changing cultural, economic, political, technological, and global environments of business.

This is a capstone course in globalization. The class is first and foremost a course about managing changes in ethical form.

Pełny opis:

Learning the practices and consequences of managing ethically in the changing cultural, economic, political, technological, and global environments of business.

Literatura:

Justice: what is the right thing to do; Michael Sandel

Not for profit: Why democracy needs the Humanities; Martha Nussbaum

Efekty kształcenia i opis ECTS:

The students will be able to recongize and solve ethical issues in a professional environment.

Metody i kryteria oceniania:

Grading:

30 points: Writing assignment 1

20 points: quizes 2

20 points: Final essay 1

20 points Final exam 1

10 points: Participation

The A paper shows superior attenton to the letter and spirit of the assignment.

The B paper is semmingly close to an A but doesnt quite make it.

The C paper is an established mindfulneee of the assignment.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)