Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

General didactics

General data

Course ID: WNP-PE-DO-CW1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: General didactics
Name in Polish: Dydaktyka ogólna
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

(in Polish) symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:


NP1_W09, NP1_W14,

NP1_W16, NP1_U18,

NP1_K05, NP1_K08

Short description: (in Polish)

Dydaktyka ogólna to przedmiot zajmujący się badaniem procesów kształcenia i wychowania, ich uwarunkowań, przebiegu, podmiotów w nim uczestniczących oraz poziomu tego uczestnictwa.

Full description: (in Polish)

Dydaktyka ogólna to przedmiot o dużej tradycji. Niestety, w Polsce język dydaktyki uległ daleko idącym uproszczeniom na skutek sowietyzacji nauki w latach 50 ubiegłego wieku oraz jej westernizacji w latach 90. W wyniku tych procesów - kulturowo obcych - operujemy ograniczonym korpusem językowym, nie mogąc spójnie i dogłębnie wyrazić tego, czym jest zjawisko nauczania i wychowania, a w szczególności - jak jest doznawane. Dlatego podczas ćwiczeń, podejmujemy próbę rekonstrukcji słownika dydaktycznego sięgającego do polskiej myśli dydaktycznej XIX i początków XX wieku. Przedmiotem zajęć jest więc próba uchwycenia współczesnych paradygmatów w edukacji oraz odbudowanie pomostu łączącego współczesne pokolenie studentów z ich odpowiednikami w okresie odradzającej się państwowości II RP.

Bibliography: (in Polish)

Śliwerski, B., Paluch, M., Uwolnić szkołę z systemu klasowo-lekcyjnego, Kraków, 2021

Klus-Stańska, D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa 2010

Klus-Stańska, D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa, 2018

Maliszewski, K., Bez-silna edukacja. O kształceniu kruchego, Katowice, 2021

Sławek, T., A jeśli nie trzeba się uczyć?, Katowice 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

1) Student, na podstawie stworzenia autorskiej prezentacji, definiuje własnymi słowami podstawowe terminy i pojęcia z obszaru dydaktyki ogólnej, poznane podczas zajęć. Prezentacja jest dokumentem poddanym ocenie i zaliczeniu przedmiotu, zawierając na końcu słownik użytych pojęć.

4) Przeprowadza cześć zajęć eksponując wybrany (na podstawie literatury) fenomen dydaktyczny i jego zastosowanie.

2) Wyróżnia cechy charakterystyczne nurtów filozoficznych mogących wyjaśnić zawiłe zależności występujące wewnątrz i między podmiotami kształcenia.

3) Odnajduje we własnym doświadczeniu pracy z innymi osobami momenty uniesienia i olśnienia intelektualnego podczas nauczania i uczenia się.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena efektów kształcenia zależna jest od poziomu zaangażowania poznawczego i ekspresji opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta:

- na ocenę 2 (ndst..): nie wykazywał aktywności intelektualnej na zajęciach, nie podejmował dialogu z prowadzącym lub studentami, nie wywiązał się z obowiązku przygotowania autorskiej prezentacji oraz nie przeprowadził fragmentu zajęć.

- na ocenę 3 (dst.): własnymi słowami, poprawnie definiuje do 5 terminów i pojęć teoretycznych zawartych w autorskiej prezentacji.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie definiuje większość poznanych na pojęć zawartych w autorskiej prezentacji, potrafi je ze sobą powiązać, znajdując w nich kluczowe zależności;

- na ocenę 5 (bdb.): definiuje zaproponowane w trakcie zajęć terminy, koncepcje, nurty teoretyczne na wielu poziomach wzajemnych powiązań i zależności. Podchodzi to tematu interdyscyplinarnie wskazując różne przyczyny analizowanego zjawiska i jego społeczne konsekwencje. Wykazuje asertywność i własną inicjatywę do podejmowania akademickiego dyskursu z prowadzącym i innymi studentami.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours, 31 places more information
Coordinators: Michał Paluch
Group instructors: Michał Paluch
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours, 22 places more information
Coordinators: Michał Paluch
Group instructors: Michał Paluch
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours, 32 places more information
Coordinators: Michał Paluch
Group instructors: Michał Paluch
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)