Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The History of Pedagogical Thought

General data

Course ID: WNP-PE-HMP-CW
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The History of Pedagogical Thought
Name in Polish: Historia myśli pedagogicznej
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups: (in Polish) ćwiczenia Historia myśli pedagogicznej
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 3.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

NP1_W11, NP1_U02, NP1_K01

Short description:

The aim of the course is to acquire basic knowledge, skills and competences in the field of the history of pedagogical thought in various periods and to understand its importance for pedagogy and its development.

Full description:

Teaching Contents

1. Antiquity and its importance for the history of pedagogical thought

2. The modern period and its importance for the history of pedagogical thought

3. Contemporaneity and its significance for the history of pedagogical thought

Methods:

Activating lecture

Work with source materials

Dialogue

Description of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

1.Contact hours: lecture - 30 hours

2.Preparation for classes and reading - 25 hours

3.Preparing the project - 30 hours

4.The number of ECTS credits: (70 hours) = 3 ECTS

Bibliography:

T. Adamiec, Język migowy na początku istnienia Instytutu Głchoniemych. Świat ciszy w internecie. http://www.pzg.org.pl/sc/sc_historia_ib.asp.

J. Brun, Arystoteles i Liceum,. Przekła. H. Igalos-Tygielska. Warszawa 1999.

W. Bobrowska – Nowak, Zarys dziejów wychowania przedszkolnego. Warszawa 1878.

W. Balut, T. Sarnecki, Jan Władysław Dawid ( 1859-1914).Warszawa 1963.

J. Cmpanella, O boskości i potędze człowieka. W: Humanizm i edukacja humanistyczna. Wybór tekstów . Red. B. Suchodolski i i. Wojnar. Warszawa 1988.

P. Chanau, Cywilizacja wieku Oświecenia. Przekł. E. Bąkowska. Warszawa 1989.

L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. Warszawa 1962.

D. Drynda, Pedagogika Drugiej Rzeczypospolitej. Warunki, orientacje, kontrowersje. Katowice 1987.

W. Gasik, J. Pańczyk, Czołowi polscy pedagodzy specjalni oraz absolwenci PIPS Ii WSPS z lat 1971-1996. Warszawa 1997.

Historia Kościołą. Red. H. Tuchle, C.A. Boumen, Tłum. J. Piesiewicz. Warszawa 1986.

Historia wychowania-XX wiek. Red. Ł. Kurdybacha. Warszawa 1968.

Humanizm i edukacja humanistyczna. Wybór tekstów . Red. B. Suchodolski i i. Wojnar. Warszawa 1988.

T. Jałmużna, Pedagogika szkoły pracy w Polsce i jej wpływ na kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkól ponadpodstawowych. Łódź 1983.

W. Jamrożek, Oświata i myśl pedagogiczna w Polsce okresu powojennego. W: Historia wychowania. Red. J. Hellwing. Poznań 1994.

L. Kasprzyk, Spencer. Warszawa 1967.

W. Korzeniowska, Słownik biograficzny myśli pedagogicznej. Bielsko Biała 2006.

S. Kot, Dzieje wychowania. Podręcznik dla seminarzystów nauczycielskich. Wyd. II. Warszawa – Kraków – Łódź – Lublin-Poznań-Wilno-Zakopane. 1926.

S. Kot, Historia wychowania. T. I-II. Warszawa 1994.

O. Lipowska, 150 lat głuchoniemych w Polsce. Warszawa 1967.

O. Lipowska, Pedagogika specjalna. Warszawa 1981.

S. Litek, Historia wychowania – do Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Kraków 2006.

K. Leśniak, Heraklit. W: www.wiw.pl/filozofia/filozofowie/heraklit._001 asp.

K. Leśniak, Leukippos i Demokryt. W: www.wiw.pl/filozofia/filozofowie/ leukippos i demokryt _001 asp

J. Maciuszko, Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI w. Warszawa 2002.

Mały słownik kultury antycznej – Grecja – Rzym. Red. L. Winniczuk. Warszawa 1962.

Metoda Marii Montesorii. Historia i współczesność. Red, S. Guz. Lublin 1994.

S.I. Możdżeń, Historia wychowania. 1795-1918. Kielce 2000.

S.I. Możdżeń, Historia wychowania. 1918 -1945. Kielce 2000.

A. Murzyn, Johann Friedrich Herbert i jego miejsce w kontekście pokantowskiej myśli idealistycznej. Kraków 2004.

Myśliciele o wychowaniu. Red. cz. Kupisiewicz, I. Wojnar. Warszawa 1996.

W. Okoń, Słownik pedagogiczny. Warszawa 1984.

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1991.

Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939. Red. S. Sztobryn, M. Światka. Gdańsk 2006.

B. Suchodolski, Wstęp. W J.A. Komeński. Pampedia. Wrocłwa 1973.

J. Szacki, Utopie. Warszawa 1962.

S. Sztobryn, Filozofia wychowania Sergiusza Hessena. Łódź 1994.

S. Sztobryn, Historia Wychowania. Gdańsk 2006.

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Warszawa 1978.

J. Twardowski, Jan Ludiwg Vives i Andrzej Frycz Modrzewski, Kraków 1921.

S. Wołoszyn, Źródła z dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T.I Od wychowania pierwotnego do końca XVIII w. Kielce 1995; T.II Pedagogika i szkolnictwo XIX w. Kielce 1995; T.III Pedagogika i szkolnictwo XX w. Kielce 1998.

S. Wołoszyn, Historia wychowania dla kl. 3 liceum ogólnokształcącego. , cz. I: Historia szkolnictwa . Warszawa 1962.

S. Wołoszyn, Pedagogika sofistów. Studium z dziejów antycznej kultury pedagogicznej. ”Kwartalnik Pedagogiczny” nr. 1-2 .1956.

S. Wołoszyn, Logiczna i dydaktyczna anliza słowa Sokrates. Rozprawy filozoficzne. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego. Woruń, 1969. T. XXI., z.2 , 425-4444.

Wspomnienie o Marii Grzegorzewskiej. Wybór i opracowanie U. Eckerr, M. Gawaracka. Warszawa 1989.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- A student has a structured knowledge of upbringing and training, its philosophical, socio-cultural, historical, biological, psychological and medical foundations.

- Is able to accurately and coherently express orally and in writing on topics related to selected pedagogical issues; with the use of various theoretical approaches, using both the achievements of pedagogy and other disciplines

- Appreciates the importance of pedagogical sciences for maintaining and developing proper ties in social environments and applies the acquired knowledge to the design of professional activities.

Assessment methods and assessment criteria:

Individual projects, including 2 characters – one from the antiquity period and one from the modern period or the present – and also the type of educational institution – school from a given period or university adapted to the student's interests in the context of the field of study / pre-school education, special needs education, pedagogy /

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Barbara Baraniak
Group instructors: Barbara Baraniak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)