Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Pedagogika resocjalizacyjna

General data

Course ID: WNP-PE-PR-AF
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Pedagogika resocjalizacyjna
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika:

NP1_W27, NP1_U21,

NP1_K08

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA:

EK_01 Student posiada wiedzę na temat przedmiotu, zakresu i terminologii w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej

EK_02 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat nieprzystosowania społecznego – jego przyczyn, form, objawów a także zna stadia i typologie nieprzystosowania społecznego

UMIEJĘTNOŚCI:

EK_01 Student posiada umiejętności pracy z osobami mającymi trudności w przystosowaniu się do społecznych oczekiwań i wymagań związanych z pełnionymi rolami wynikającymi z bycia na określonym etapie rozwoju psychospołecznego

EK_02 Student posiada umiejętność analizowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi w rodzinach potrzebujących pomocy

KOMPETENCJE:

EK_01 Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

EK_02 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki wychowawczej w tym również wychowania resocjalizacyjnego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Opis ECTS:

- udział w zajęciach: 30 godz. (wykład)

- przygotowanie do zajęć (czytanie tekstów naukowych, przygotowanie wypowiedzi ustnej,): 10 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)