Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Theoretical bases of education

General data

Course ID: WNP-PE-TEP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Theoretical bases of education
Name in Polish: Teoretyczne podstawy wychowania
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika:

NP1_W09, NP1_W13,

NP1_U08, NP1_U14,

NP1_K05

Short description: (in Polish)

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone poprzez Microsoft Teams zgodnie z planem zajęć.

Celem zajęć jest przekazanie studentom: wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu teoretycznych podstaw wychowania na przykładzie analizy treści wybranych tekstów.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

EU 1 - zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, kształcenia, uczenia się i nauczania

EU 2 - zna różne subdyscypliny pedagogiki, ich terminologię, teorię i metodykę

Umiejętności:

EU 3 - posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych

EU 4 - posiada umiejętność pracy z grupą

Kompetencje:

EU 5 - aktywnie uczestniczy w grupie realizującej działania pedagogiczne

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładach: 15 godz.

przygotowanie do zajęć: 15 godz.

przygotowanie referatu: 15 godz.

lektura: 15

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours, 52 places more information
Coordinators: Barbara Kałdon
Group instructors: Barbara Kałdon
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest przekazanie studentom: wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu teoretycznych podstaw wychowania na przykładzie analizy treści wybranych tekstów.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours, 34 places more information
Coordinators: Barbara Kałdon
Group instructors: Barbara Kałdon
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone poprzez Microsoft Teams zgodnie z planem zajęć.

Celem zajęć jest przekazanie studentom: wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu teoretycznych podstaw wychowania na przykładzie analizy treści wybranych tekstów.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)