Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Creativity training

General data

Course ID: WNP-PEZ-TKR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Creativity training
Name in Polish: Trening kreatywności
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYl_DNZhMuzGCc-9V2d8tWObLSPRqYFktO7XwAkurU7U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=62e2de05-2d69-4f82-b7a1-b43398894f5d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

NP2_W12, NP2_W17,

NP2_U02, NP2_K01

Short description:

Creativity training is a form of awakening the recipient's imagination and interest, as well as a form of developing creative thinking and creative expression, which constitute the foundation for supporting and shaping specific dispositions of a creative attitude.

Full description:

Creativity training is a form of awakening the recipient's imagination and interest, and a form of developing creative thinking and creative expression, especially through:

- creative warm-up;

- exploration;

- combinations;

- transformation;

- creative problem solving.

Bibliography: (in Polish)

Podstawowa:

1. Krause-Sikorska H.: "Kreatywność artystyczna jako wartość edukacyjna" [w:] "Edukacja kreatywna", Zwolińska E. A. (red.), Bydgoszcz 2005.

2. Popek S.: "Człowiek jako jednostka twórcza", Lublin 2003.

3. Popek S.: "Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży", Lublin 1978.

4. Schulz R.: "Twórczość - społeczne aspekty zjawiska", Warszawa 1990.

5. Schulz R.: "Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań", Warszawa 1994.

6. Szmidt K.: "ABC kreatywności", Warszawa 2010.

7. Szmidt K.: "Szkice do pedagogiki twórczości", Kraków 2001.

8. Szmidt K.: "Dydaktyka twórczości. Koncepcje - problemy - rozwiązania", Kraków 2003.

9. Limont W.: "Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej. Badania eksperymentalne", Toruń 1996.

10. Limont W.: "Wykorzystanie myślenia metaforycznego w edukacji ku twórczości" [w:] "W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości", Tokarz A. (red.), Kraków 2005.

11. Krzywoń D.: "Kraina kreatywności. Sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną", Sosnowiec 2008.

12. K. Witerska: "Drama. Techniki, strategie, scenariusze", Warszaw 2011.

Uzupełniająca:

1. E. de Bono: "Naucz się myśleć kreatywnie", Warszawa 1995.

2. E. de Bono: "Sześć kapeluszy czyli sześć sposobów myślenia", Warszawa 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Knowledge:

NP2_W12 - the student knows and understands the concept of creativity and creative attitude and understands the need to design educational activities developing creative thinking and creative expression.

NP2_W17 - the student knows and understands the essence of professional self-improvement, including the importance of creativity for self-development.

Skills:

NP2_U02 - the student is able to design practical activities in the field of creativity training.

Social competence:

NP2_K01 - the student is ready to build a workshop for developing and supporting the student's creativity.

30 h [30:30 (25) = 1], 1 ECTS

- participation in exercises: 8 h;

- design and substantive development of workshop activities developing the creativity of a child / student - in accordance with the structure of creativity training: 20 h

- consultation: 2 h

Assessment methods and assessment criteria:

For the grade 3.0 (satisfactory):

- the student knows and understands the concept of creativity and creative attitude and understands the need to design educational activities that develop creative thinking and creative expression.

The student knows and understands the essence of professional self-improvement, including the importance of creativity for self-development.

- The student is able to design practical activities in the field of creativity training.

- The student is ready to build a workshop to develop and support the student's creativity.

For the grade 3.5 (sufficient plus):

- the student knows and understands various concepts of creativity and creative attitude, and understands the need to design educational activities that develop creative thinking and creative expression.

The student knows and understands the essence of professional self-improvement, including the importance of creativity for self-development, extending the perspective on oneself.

- The student is able to design practical activities in the field of creativity training, using some / individual elements of creative warm-up, interrogative thinking and a creative combination.

- The student is ready to build a basic workshop in the field of developing and supporting the student's creativity - with the use of elements of creative warm-up, interrogative thinking and creative combining.

For a rating of 4.0 (good):

- the student knows and understands various concepts of creativity and creative attitude, pointing to the differences between creativity and creativity, and understands the need to design educational activities that develop creative thinking and creative expression.

The student knows and understands the essence of professional self-improvement, including the importance of creativity for self-development, extending the perspective on oneself and taking into account personal possibilities in the field of so-called everyday creativity / creativity.

- The student is able to design practical activities in the field of creativity training, using some / individual elements of creative warm-up, interrogative thinking, creative combination and creative transformation.

- The student is ready to build a basic workshop in the field of developing and supporting the student's creativity - with the use of elements of creative warm-up, interrogative thinking and creative combining and transforming.

For a rating of 4.5 (good plus):

- the student knows and understands various concepts of creativity and creative attitude, paying attention to cognitive, emotional-motivational and behavioral dispositions. Indicates the differences between creativity and creativity and understands the need to design educational activities developing creative thinking, taking into account its divergence and convergence as well as creative expression.

The student knows and understands the essence of professional self-improvement, including the importance of creativity for self-development, extending the perspective on oneself and increasing personal possibilities in the field of so-called everyday creativity / creativity.

- The student is able to design practical activities in the field of creativity training, using properly selected elements of creative warm-up, interrogative thinking, creative combination, creative transformation and creative problem solving.

- The student is ready to build a basic workshop in the field of developing and supporting the student's creativity - using various elements of creative warm-up, interrogative thinking and creative combining, transforming towards creative problem solving.

For a rating of 5.0 (very good):

- the student knows and understands various concepts of creativity and creative attitude, paying attention to cognitive, emotional-motivational and behavioral dispositions. He points to the differences between creativity and creativity, emphasizing its aspects and levels. Understands the need to design educational activities developing creative thinking, taking into account its divergence and convergence as well as creative expression.

The student knows and understands the essence of professional self-improvement, including the importance of creativity for self-development, extending the perspective on oneself and increasing personal possibilities in the field of so-called everyday creativity / creativity. He pays attention to creativity in cooperation.

- The student is able to design practical activities in the field of creativity training, using properly selected and various elements of creative warm-up, interrogative thinking, creative combination, creative transformation and creative problem solving. He can modify his ideas.

- The student is ready to build a workshop to develop and support the student's creativity - with the use of various elements of creative warm-up, interrogative thinking and creative combining, transforming, aiming at creative problem solving. It is ready to modify / improve the workshop of personal work with a child / student in the creative space.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 8 hours, 24 places more information
Coordinators: Kinga Krawiecka
Group instructors: Kinga Krawiecka
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYl_DNZhMuzGCc-9V2d8tWObLSPRqYFktO7XwAkurU7U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=62e2de05-2d69-4f82-b7a1-b43398894f5d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

Creativity training is a form of awakening the recipient's imagination and interest, as well as a form of developing creative thinking and creative expression, which constitute the foundation for supporting and shaping specific dispositions of a creative attitude.

Full description:

Creativity training is a form of awakening the recipient's imagination and interest, and a form of developing creative thinking and creative expression, especially through:

- creative warm-up;

- exploration;

- combinations;

- transformation;

- creative problem solving.

Bibliography: (in Polish)

Podstawowa:

1. Krause-Sikorska H.: "Kreatywność artystyczna jako wartość edukacyjna" [w:] "Edukacja kreatywna", Zwolińska E. A. (red.), Bydgoszcz 2005.

2. Popek S.: "Człowiek jako jednostka twórcza", Lublin 2003.

3. Popek S.: "Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży", Lublin 1978.

4. Schulz R.: "Twórczość - społeczne aspekty zjawiska", Warszawa 1990.

5. Schulz R.: "Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań", Warszawa 1994.

6. Szmidt K.: "ABC kreatywności", Warszawa 2010.

7. Szmidt K.: "Szkice do pedagogiki twórczości", Kraków 2001.

8. Szmidt K.: "Dydaktyka twórczości. Koncepcje - problemy - rozwiązania", Kraków 2003.

9. Limont W.: "Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej. Badania eksperymentalne", Toruń 1996.

10. Limont W.: "Wykorzystanie myślenia metaforycznego w edukacji ku twórczości" [w:] "W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości", Tokarz A. (red.), Kraków 2005.

11. Krzywoń D.: "Kraina kreatywności. Sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną", Sosnowiec 2008.

12. K. Witerska: "Drama. Techniki, strategie, scenariusze", Warszaw 2011.

Uzupełniająca:

1. E. de Bono: "Naucz się myśleć kreatywnie", Warszawa 1995.

2. E. de Bono: "Sześć kapeluszy czyli sześć sposobów myślenia", Warszawa 1996.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)