Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

General didactics

General data

Course ID: WNP-PPW-DO-DS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: General didactics
Name in Polish: Dydaktyka ogólna
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
Course homepage: http://kmwr44j
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest przygotowanie teoretyczne do pracy pedagogicznej w obszarze nauczania i uczenia się szkolnego. W szczególności chodzi o zapoznanie studiujących z obowiązującą w nim terminologią dydaktyczną, głównymi koncepcjami wyjaśniającymi nauczanie i uczenie się szkolne, w tym celami kształcenia, planowaniem działania edukacyjnego, metodami pracy pedagogicznej, formami i środkami dydaktycznymi, metodami sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych.

Wykład umożliwia:

- rozpoznawanie związków zachodzących między uczeniem się, nauczaniem i wychowaniem,

- analizowanie procesu nauczania i uczenia się szkolnego,

- reflektowanie zależności między wiedzą a kompetencjami,

- opracowywanie programu kształcenia i planu dydaktycznego,

- rozróżnianie technik prezentowania, sprawdzania, oceniania i ewaluacji zajęć edukacyjnych.

Full description: (in Polish)

Wykład z dydaktyki ogólnej stanowi podwalinę nie tylko dla późniejszych metodyk przedmiotowych, lecz również dla zrozumienia ogólnych prawidłowości występujących w procesie uczenia się i nauczania. Ich znajomość jest warunkiem koniecznym pracy pedagogicznej.

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

- dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna: geneza, obszar badawczy (przedmiot) i podstawowe pojęcia,

- społeczne i stricte pedagogiczne zadanie edukacji,

- szkoła jako instytucja edukacyjna,

- jak się uczyć: filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne teorie kształcenia,

- kształcenie jako proces celowy: rodzaje działania pedagogicznego, klasyfikacja celów kształcenia, operacjonalizacja,

- kształcenie według programu: pojęcie i funkcje programu szkolnego, materiał kształcenia i jego analiza, standardy nauczania a różnicowanie wymagań, struktura treści kształcenia,

- główne metody kształcenia: metoda eksponująca (poglądowa), metoda podająca, metoda problemowa i metoda praktyczna,

- badanie osiągnięć edukacyjnych: sprawdzanie a różnicowanie osiągnięć uczniów, metody pomiaru dydaktycznego, ocena szkolna i ocenianie osiągnięć uczniów, elementy ewaluatyki edukacyjnej,

- formy organizacyjne kształcenia i środki dydaktyczne,

- proces kształcenia: przebieg, zasady i planowanie.

Bibliography: (in Polish)

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej Moodle:

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1998.

B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, War-szawa 2007.

J. Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013.

D. Klus-Stańska, Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Akty prawne, podręczniki do nauczania w szkole podstawowej i artykuły z czasopism pedagogicznych dostępnych w internecie.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

- udział w wykładach prowadzonych synchronicznie z pomocą MS Teams – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć / praca domowa: zadania / praca na platformie e-learningowej Moodle – 15 godzin

- czytanie wyznaczonej literatury / quizy / praca na platformie e-learningowej Moodle– 8 godzin

- samodzielne opracowanie wybranej lektury na egzamin końcowy – 2 godziny

- przygotowanie do egzaminu końcowego w formie testu online – 10 godzin

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody sprawdzania (sposoby weryfikowania efektów kształcenia):

- zadania po wykładach,

- quizy do wyznaczonych lektur,

- test online na zakończenie.

Kryteria oceniania:

5.0

- 90%-100% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

4.5.

- 80%-89% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

4.0

- 70%-79% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

3.5.

- 60%-69% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

3.0

- 50%-59% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

2.0 (niezdane)

- mniej niż 50% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 86 places more information
Coordinators: Dariusz Stępkowski
Group instructors: Dariusz Stępkowski
Course homepage: http://kmwr44j
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest przygotowanie teoretyczne do pracy pedagogicznej w obszarze nauczania i uczenia się szkolnego. W szczególności chodzi o zapoznanie studiujących z obowiązującą w nim terminologią dydaktyczną, głównymi koncepcjami wyjaśniającymi nauczanie i uczenie się szkolne, w tym celami kształcenia, planowaniem działania edukacyjnego, metodami pracy pedagogicznej, formami i środkami dydaktycznymi, metodami sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych.

Wykład umożliwia:

- rozpoznawanie związków zachodzących między uczeniem się, nauczaniem i wychowaniem,

- analizowanie procesu nauczania i uczenia się szkolnego,

- reflektowanie zależności między wiedzą a kompetencjami,

- opracowywanie programu kształcenia i planu dydaktycznego,

- rozróżnianie technik prezentowania, sprawdzania, oceniania i ewaluacji zajęć edukacyjnych.

Full description: (in Polish)

Wykład z dydaktyki ogólnej stanowi podwalinę nie tylko dla późniejszych metodyk przedmiotowych, lecz również dla zrozumienia ogólnych prawidłowości występujących w procesie uczenia się i nauczania. Ich znajomość jest warunkiem koniecznym pracy pedagogicznej.

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

- dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna: geneza, obszar badawczy (przedmiot) i podstawowe pojęcia,

- społeczne i stricte pedagogiczne zadanie edukacji,

- szkoła jako instytucja edukacyjna,

- jak się uczyć: filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne teorie kształcenia,

- kształcenie jako proces celowy: rodzaje działania pedagogicznego, klasyfikacja celów kształcenia, operacjonalizacja,

- kształcenie według programu: pojęcie i funkcje programu szkolnego, materiał kształcenia i jego analiza, standardy nauczania a różnicowanie wymagań, struktura treści kształcenia,

- główne metody kształcenia: metoda eksponująca (poglądowa), metoda podająca, metoda problemowa i metoda praktyczna,

- badanie osiągnięć edukacyjnych: sprawdzanie a różnicowanie osiągnięć uczniów, metody pomiaru dydaktycznego, ocena szkolna i ocenianie osiągnięć uczniów, elementy ewaluatyki edukacyjnej,

- formy organizacyjne kształcenia i środki dydaktyczne,

- proces kształcenia: przebieg, zasady i planowanie.

Bibliography: (in Polish)

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej Moodle:

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1998.

B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

J. Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013.

D. Klus-Stańska, Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Akty prawne, podręczniki do nauczania w szkole podstawowej i artykuły z czasopism pedagogicznych dostępnych w internecie.

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)