Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Komunikacja w zawodzie nauczyciela

General data

Course ID: WNP-PPW-KZNC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Komunikacja w zawodzie nauczyciela
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem kursu jest zapoznanie uczestników oraz doświadczenie przez nich znaczenia prawidłowej komunikacji interpersonalnej w zawodzie nauczyciela. Zajęcia dotyczą zarówno aspektów wychowawczych w relacji z dzieckiem (udzielanie informacji zwrotnych, regulacja emocjonalna, budowanie relacji z dzieckiem, formułowanie oczekiwań), jak i komunikowania się z rodzicem w sytuacjach trudnych (inwazyjnych).

Full description: (in Polish)

Celem kursu jest zapoznanie uczestników oraz doświadczenie przez nich znaczenia prawidłowej komunikacji interpersonalnej w zawodzie nauczyciela. Zajęcia dotyczą zarówno aspektów wychowawczych w relacji z dzieckiem (udzielanie informacji zwrotnych, regulacja emocjonalna, budowanie relacji z dzieckiem, formułowanie oczekiwań), jak i komunikowania się z rodzicem w sytuacjach trudnych (inwazyjnych).

Elementy treningu asertywności przygotowują uczestników do realizacji podstawowych zadań nauczyciela w obszarach istotnych zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki.

Zajęcia mają charakter praktyczny, wymagana jest obecność i aktywny udział w zajęciach, gdyż w zakresie omawianych zagadnień konieczne jest odwołanie się do własnych przeżyć i doświadczeń. Refleksja nad własnymi doświadczeniami pozwala w sposób krytyczny odnosić się do swoich możliwości, co jest podstawą rozwoju w zakresie komunikowania i budowania pozytywnych relacji z innymi uczestnikami procesów edukacyjno-wychowawczych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Stewart J. Mosty zamiast murów.O komunikowaniu się między ludźmi. PWN 2002

McKay M., Davis M., Fanning P. Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP 2001

Literatura uzupełniająca:

Fijewska-Król M. Stanowczo, łagodnie bez lęku. Wydawnictwo INTRA, Warszawa 2001.

Fisher R., Ury W., Patton B. Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2000.

Chełpa S., Witkowski T. Psychologia konfliktów. Oficyna Wydawnicza UNUS. Warszawa 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

EK_01 uczestnik studiów rozpoznaje różne formy komunikatów, techniki i procedury wspomagające komunikację.

EK_02 - student posiada wiedzę na temat znaczenia i zastosowania poprawnych komunikatów w pracy nauczyciela

Umiejętności:

EK_01 -stosuje różne formy komunikatów, wykorzystuje techniki i procedury wspierające komunikowanie się w szkole,

EK_02 -buduje pozytywne relacje z otoczeniem

ECTS - nakład pracy studenta - udział w zajęciach 15 godzin, praca własna w domu (10 godzin), przygotowanie do zajęć (literatura) 8 godzin Razem 32 godziny - 1 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocene końcową składają się:

Zaliczenie zajęć na podstawie aktywności na zajęciach (max 33% oceny) maks. jedna nieobecność w cyklu, przygotowanie krótkiego wystąpienia (max 33% oceny), przygotowanie prac domowych (max 33% oceny).

90-100% - ocena bdb

80-89 - ocena db

65-79 - cena dst+

50- 65 - ocena dst

40-49 - ocena db.

0-40 - ocena ndst.

3.0 Posiada podstawową wiedzę na temat znaczenia komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela, potrafi formułować proste komunikaty wpierające skuteczną komunikację, posiada umiejętność aktywnego słuchania oraz posiada wiedzę teoretyczną na temat wystąpień publicznych oraz potrafi przygotować proste wystąpienia publiczne.

3.5 Posiada wiedzę na temat znaczenia komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela, potrafi formułować różne komunikaty wpierające skuteczną komunikację, posiada umiejętność aktywnego słuchania oraz wiedzę teoretyczną na temat wystąpień publicznych oraz potrafi przygotować złożone wystąpienia publiczne.

4.0 Posiada ugruntowaną wiedzę na temat znaczenia komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela, potrafi płynnie formułować komunikaty wpierające skuteczną komunikację oraz wykorzystywać je w sytuacjach utrudnionej komunikacji, posiada umiejętność aktywnego słuchania oraz wiedzę teoretyczną na temat wystąpień publicznych oraz potrafi sprawnie przygotować wystąpienia publiczne.

4.5 Posiada ugruntowaną wiedzę na temat znaczenia komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela i stosuje ją w różnych obszarach wychowawczych, potrafi sprawnie formułować komunikaty wpierające skuteczną komunikację oraz wykorzystywać je w sytuacjach utrudnionej komunikacji, posiada umiejętność aktywnego słuchania oraz wiedzę teoretyczną na temat wystąpień publicznych oraz potrafi sprawnie przeprowadzić wystąpienie publiczne.

5.0 Posiada ugruntowaną wiedzę na temat znaczenia komunikacji interpersonalnej w pracy pedagoga i biegle stosuje ją w różnych obszarach wychowawczych, potrafi biegle formułować komunikaty wpierające skuteczną komunikację oraz wykorzystywać je w sytuacjach utrudnionej komunikacji, posiada wyróżniającą się umiejętność aktywnego słuchania oraz wiedzę teoretyczną na temat wystąpień publicznych oraz potrafi sprawnie przeprowadzić wystąpienie publiczne.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours, 52 places more information
Coordinators: Maciej Ciechomski
Group instructors: Maciej Ciechomski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem kursu jest zapoznanie uczestników oraz doświadczenie przez nich znaczenia prawidłowej komunikacji interpersonalnej w zawodzie nauczyciela. Zajęcia dotyczą zarówno aspektów wychowawczych w relacji z dzieckiem (udzielanie informacji zwrotnych, regulacja emocjonalna, budowanie relacji z dzieckiem, formułowanie oczekiwań), jak i komunikowania się z rodzicem w sytuacjach trudnych (inwazyjnych).

Full description: (in Polish)

Celem kursu jest zapoznanie uczestników oraz doświadczenie przez nich znaczenia prawidłowej komunikacji interpersonalnej w zawodzie nauczyciela. Zajęcia dotyczą zarówno aspektów wychowawczych w relacji z dzieckiem (udzielanie informacji zwrotnych, regulacja emocjonalna, budowanie relacji z dzieckiem, formułowanie oczekiwań), jak i komunikowania się z rodzicem w sytuacjach trudnych (inwazyjnych).

Elementy treningu asertywności przygotowują uczestników do realizacji podstawowych zadań nauczyciela w obszarach istotnych zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki.

Zajęcia mają charakter praktyczny, wymagana jest obecność i aktywny udział w zajęciach, gdyż w zakresie omawianych zagadnień konieczne jest odwołanie się do własnych przeżyć i doświadczeń. Refleksja nad własnymi doświadczeniami pozwala w sposób krytyczny odnosić się do swoich możliwości, co jest podstawą rozwoju w zakresie komunikowania i budowania pozytywnych relacji z innymi uczestnikami procesów edukacyjno-wychowawczych.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours, 52 places more information
Coordinators: Maciej Ciechomski
Group instructors: Maciej Ciechomski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem kursu jest zapoznanie uczestników oraz doświadczenie przez nich znaczenia prawidłowej komunikacji interpersonalnej w zawodzie nauczyciela. Zajęcia dotyczą zarówno aspektów wychowawczych w relacji z dzieckiem (udzielanie informacji zwrotnych, regulacja emocjonalna, budowanie relacji z dzieckiem, formułowanie oczekiwań), jak i komunikowania się z rodzicem w sytuacjach trudnych (inwazyjnych).

Full description: (in Polish)

Celem kursu jest zapoznanie uczestników oraz doświadczenie przez nich znaczenia prawidłowej komunikacji interpersonalnej w zawodzie nauczyciela. Zajęcia dotyczą zarówno aspektów wychowawczych w relacji z dzieckiem (udzielanie informacji zwrotnych, regulacja emocjonalna, budowanie relacji z dzieckiem, formułowanie oczekiwań), jak i komunikowania się z rodzicem w sytuacjach trudnych (inwazyjnych).

Elementy treningu asertywności przygotowują uczestników do realizacji podstawowych zadań nauczyciela w obszarach istotnych zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki.

Zajęcia mają charakter praktyczny, wymagana jest obecność i aktywny udział w zajęciach, gdyż w zakresie omawianych zagadnień konieczne jest odwołanie się do własnych przeżyć i doświadczeń. Refleksja nad własnymi doświadczeniami pozwala w sposób krytyczny odnosić się do swoich możliwości, co jest podstawą rozwoju w zakresie komunikowania i budowania pozytywnych relacji z innymi uczestnikami procesów edukacyjno-wychowawczych.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)