Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anglojęzyczna literatura dziecięca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPWZ-ALD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anglojęzyczna literatura dziecięca
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

PPW_W18, PPW_U1, PPW_K2

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z anglojęzyczną literaturą dziecięcą, przedstawienie możliwości wykorzystania dzieł literackich do pracy z dziećmi oraz uświadomienie studentom, że tekst narracyjny stanowi skuteczne i inspirujące narzędzie do nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym

Pełny opis:

Zagadnienia kursu obejmują:

- Znaczenie dziecięcej literatury pięknej w nauczaniu języka angielskiego na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

- Zarys historyczny anglojęzycznej literatury dla dzieci

- Analiza i interpretacja wybranych utworów literackich

- Kryteria doboru i adaptacji tekstów narracyjnych

- Dydaktyzacja utworów literackich (strategie, metody i techniki pracy z tekstem narracyjnym)

- Prezentacja wybranych tekstów narracyjnych z literatury anglojęzycznej do wykorzystania w nauczaniu języka angielskiego w oparciu o metody: storytelling, gry i zabawy inscenizowane, dramę, wizualizację niewerbalną, TPR, metodę multisensoryczną i inne, stosowne w nauczaniu języka obcego i służące wszechstronnemu rozwojowi dziecka

- Rola literatury dziecięcej w poznawaniu kultury krajów anglojęzycznych

- Sposoby integracji wybranych dzieł literatury dziecięcej z innymi składnikami edukacji językowej dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Burnett F. H., The Secret Garden, 1st World Library - Literary Society, 2020

Alborough J., Where ’s My Teddy?, Candlewick, 1994

Burnett, F.H., The Secret Garden, Signet Classics, 2003

Campbell R., Dear Zoo, Macmillan, 2019

Carle E., The Very Hungry Caterpillar, Puffin Books, 2018

Carroll L., Alice”s Adventures in Wonderland

https://www.adobe.com/be_en/active-use/pdf/Alice_in_Wonderland.pdf

Dahl, R., Matilda, Jonathan Cape, 1988

Donaldson J., Scheffler A., Monkey Puzzle, Pan MacMillan, 2000

Donaldson, J., The Gruffalo, Macmillan Children's Books, 2014

Lewis C.S., The Lion, the Witch, and the Wardrobe, HarperCollins, 2000

Nesbit E, Five Children and It, Dover Publications, 2002

Milne A. A., Winnie-the-Pooh, Puffin, 2005

Potter E. H., The Tale of Peter Rabbit, Penguin Books, 2010

Rey H. A., Curious George, HMH Books for Young Readers, 1973

Rowling J.K., Harry Potter and the Philosopher’s Stone, Bloomsburry Publishing, 2015

Sims L., Goldilocks and the Three Bears, Usborne Publishing Ltd., 2019

Slater B., Mr Crocodile’s Toothbrush

Routine rhymes; instruction rhymes; counting songs; movement and action songs; vocabulary train chants; adventure chants - wybrane przez prowadzącą

Literatura uzupełniająca

Bajorek A., Górbiel E., Praca z literaturą dziecięcą i młodzieżową na lekcji języka obcego, „Języki Obce w Szkole” 5, 2008, s. 55-58.

Collie J., Slater S. Literature in the Language Classroom: A Resource of Ideas and Activities, Cambridge, 1988, Cambridge University Press.

Joseph M., Teaching with The Norton Anthology of Children's Literature: The traditions in English, New York-London, 2006, W.W. Norton & Company.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy student:

- zna i rozpoznaje wybrane klasyczne utwory dziecięcej literatury anglojęzycznej

- zna podstawowe koncepcje metodyczne i dydaktyczne, wykorzystywane w nauczaniu dzieci młodszych języka angielskiego przy pomocy literatury dziecięcej

- zna teksty narracyjne z literatury anglojęzycznej, które można wykorzystać do nauczania języka angielskiego w oparciu o metody: storytelling, gry i zabawy inscenizowane, dramę, wizualizację niewerbalną, TPR, metodę multisensoryczną

- zna sposoby integracji wybranych dzieł literatury dziecięcej z innymi składnikami edukacji językowej dziecka

- zna wiele piosenek, rymowanek i zabaw w języku angielskim do pracy z przedszkolakami i dziećmi klas 1-3

W zakresie umiejętności student potrafi:

- wymienić przykłady popularnych oraz klasycznych utworów literackich dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

- scharakteryzować głównych bohaterów klasycznych powieści dla dzieci

- interpretować utwory literackie dla dzieci

- zaplanować zajęcia oparte na wybranych dziełach literatury dziecięcej

W zakresie kompetencji student potrafi:

- rozbudzać ciekawość i kreatywność dzieci

- wzmacniać ich pewność siebie poprzez stosowanie odpowiednich technik nauczania

- uczyć współpracy

- kształtować postawy moralne i społeczne dziecka

- uczyć poszanowania dla własnej i odmiennej kultury

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem, którego zaliczenie zależy od spełnienia następujących warunków:

- zaliczenie z wynikiem min. 60% kolokwium z anglojęzycznej literatury dziecięcej

- wykonanie projektu: wybór tekstu narracyjnego oraz odpowiednich strategii, metod i technik i zaliczenie go na min 60%

Na ocenę bdb - zaliczenie kolokwium i projektu w zakresie 100%-92%

Na ocenę db+ - zaliczenie kolokwium i projektu w zakresie 91%-84%

Na ocenę db - zaliczenie kolokwium i projektu w zakresie 83%-76%

Na ocenę dst+ - zaliczenie kolokwium i projektu w zakresie 75%-68%

Na ocenę dst - zaliczenie kolokwium i projektu w zakresie 67%-60%

Na ocenę ndst - zaliczenie kolokwium i projektu w zakresie 59-0%, co oznacza nieznajomość lub niedostateczna wiedzę o klasycznych dziełach literatury dziecięcej oraz/lub nieznajomość metod, technik i strategii wprowadzania angielskich teksów narracyjnych na zajęciach z dziećmi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 37 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Burakowska
Prowadzący grup: Agnieszka Burakowska
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=13621
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+/ B2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.