Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Historia myśli pedagogicznej

General data

Course ID: WNP-PPWZ-HMPC-BB
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Historia myśli pedagogicznej
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

PPW_W01,P2S_WG

PPW_W02, P7S_WG;

PPW_414.P7S_UK

PPW_U05,P7S_UW;

PPW_K11 K7S-KO;

PPW_K11K7S_KS;

Short description:

The aim of the course is to acquire basic knowledge, skills and competences in the field of the history of pedagogical thought in various periods and to understand its importance for pedagogy and its development.

Bibliography:

Bibliografia podstawowa:

P. Chanau, Cywilizacja wieku Oświecenia. Przekł. E. Bąkowska. Warszawa 1989.

L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. Warszawa 1962.

D. Drynda, Pedagogika Drugiej Rzeczypospolitej. Warunki, orientacje, kontrowersje. Katowice 1987.

W. Gasik, J. Pańczyk, Czołowi polscy pedagodzy specjalni oraz absolwenci PIPS Ii WSPS z lat 1971-1996. Warszawa 1997

Historia Kościołą. Red. H. Tuchle, C.A. Boumen, Tłum. J. Piesiewicz. Warszawa 1986.

Historia wychowania-XX wiek. Red. Ł. Kurdybacha. Warszawa 1968.

Humanizm i edukacja humanistyczna. Wybór tekstów . Red. B. Suchodolski i i. Wojnar. Warszawa 1988.

T. Jałmużna, Pedagogika szkoły pracy w Polsce i jej wpływ na kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkól ponadpodstawowych. Łódź 1983.

W. Jamrożek, Oświata i myśl pedagogiczna w Polsce okresu powojennego. W: Historia wychowania. Red. J. Hellwing. Poznań 1994.

W. Korzeniowska, Słownik biograficzny myśli pedagogicznej. Bielsko Biała 2006.

S. Kot, Dzieje wychowania. Podręcznik dla seminarzystów nauczycielskich. Wyd. II. Warszawa – Kraków – Łódź – Lublin-Poznań-Wilno-Zakopane. 1926.

S. Kot, Historia wychowania. T. I-II. Warszawa 1994.

S. Sztobryn, Filozofia wychowania Sergiusza Hessena. Łódź 1994.

S. Sztobryn, Historia Wychowania. Gdańsk 2006.

S. Wołoszyn, Źródła z dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T.I Od wychowania pierwotnego do końca XVIII w. Kielce 1995; T.II Pedagogika i szkolnictwo XIX w. Kielce 1995; T.III Pedagogika i szkolnictwo XX w. Kielce 1998.

S. Wołoszyn, Historia wychowania dla kl. 3 liceum ogólnokształcącego. , cz. I: Historia szkolnictwa . Warszawa 1962.

S. Wołoszyn, Pedagogika sofistów. Studium z dziejów antycznej kultury pedagogicznej. ”Kwartalnik Pedagogiczny” nr. 1-2 .1956.

S. Wołoszyn, Logiczna i dydaktyczna anliza słowa Sokrates. Rozprawy filozoficzne. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego. Woruń, 1969. T. XXI., z.2 , 425-4444.

Wspomnienie o Marii Grzegorzewskiej. Wybór i opracowanie U. Eckerr, M. Gawaracka. Warszawa 1989.

Bibliografia uzupełniajaca:

T. Adamiec, Język migowy na początku istnienia Instytutu Głchoniemych. Świat ciszy w internecie. http://www.pzg.org.pl/sc/sc_historia_ib.asp.

J. Brun, Arystoteles i Liceum,. Przekła. H. Igalos-Tygielska. Warszawa 1999.

W. Bobrowska – Nowak, Zarys dziejów wychowania przedszkolnego. Warszawa 1978.

W. Balut, T. Sarnecki, Jan Władysław Dawid ( 1859-1914).Warszawa 1963.

J. Cmpanella, O boskości i potędze człowieka. W: Humanizm i edukacja humanistyczna. Wybór tekstów . Red. B. Suchodolski i i. Wojnar. Warszawa 1988.

P. Chanau, Cywilizacja wieku Oświecenia. Przekł. E. Bąkowska. Warszawa 1989.

L. Kasprzyk, Spencer. Warszawa 1967.

O. Lipowska, 150 lat głuchoniemych w Polsce. Warszawa 1967.

O. Lipowska, Pedagogika specjalna. Warszawa 1981.

S. Litek, Historia wychowania – do Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Kraków 2006.

K. Leśniak, Heraklit. W: www.wiw.pl/filozofia/filozofowie/heraklit._001 asp.

K. Leśniak, Leukippos i Demokryt. W: www.wiw.pl/filozofia/filozofowie/ leukippos i demokryt _001 asp

J. Maciuszko, Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI w. Warszawa 2002.

Mały słownik kultury antycznej – Grecja – Rzym. Red. L. Winniczuk. Warszawa 1962.

Metoda Marii Montesorii. Historia i współczesność. Red, S. Guz. Lublin 1994.

S.I. Możdżeń, Historia wychowania. 1795-1918. Kielce 2000.

S.I. Możdżeń, Historia wychowania. 1918 -1945. Kielce 2000.

A. Murzyn, Johann Friedrich Herbert i jego miejsce w kontekście pokantowskiej myśli idealistycznej. Kraków 2004.

Myśliciele o wychowaniu. Red. cz. Kupisiewicz, I. Wojnar. Warszawa 1996.

W. Okoń, Słownik pedagogiczny. Warszawa 1984.

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1991.

Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939. Red. S. Sztobryn, M. Światka. Gdańsk 2006.

B. Suchodolski, Wstęp. W J.A. Komeński. Pampedia. Wrocłwa 1973.

J. Szacki, Utopie. Warszawa 1962.

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Warszawa 1978.

J. Twardowski, Jan Ludiwg Vives i Andrzej Frycz Modrzewski, Kraków 1921.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- A student has a structured knowledge of upbringing and training, its philosophical, socio-cultural, historical, biological, psychological and medical foundations.

- Knows the most important traditional and contemporary pedagogical trends and systems, understands their historical and cultural conditions.

Is able to accurately and coherently express orally and in writing on topics related to selected pedagogical issues; with the use of various theoretical approaches, using both the achievements of pedagogy and other disciplines.

- Has developed skills in interpersonal communication, is able to use specialized language and communicate in a precise and consistent manner in terms of various communication channels and techniques with specialists in the field of pedagogy, as well as with recipients outside the group of specialists.

- Has the ability to present ideas, doubts and suggestions, supporting them with argumentation in the context of selected theoretical perspectives, views of various authors.

- Appreciates the importance of pedagogical sciences for maintaining and developing proper ties in social environments and applies the acquired knowledge to the design of professional activities.

- Responsibly prepares for work, designs and performs pedagogical activities.

- Is aware of the need to conduct individualized pedagogical activities

(didactic, educational, caring) in relation to students with special educational needs.

Assessment methods and assessment criteria:

Individual projects, including 2 characters – one from the antiquity period and one from the modern period or the present – and also the type of educational institution – school from a given period or university adapted to the student's interests in the context of the field of study / pre-school education, special needs education, pedagogy /

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours, 47 places more information
Coordinators: Barbara Baraniak
Group instructors: Barbara Baraniak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

The aim of the course is to acquire basic knowledge, skills and competences in the field of the history of pedagogical thought in various periods and to understand its importance for pedagogy and its development.

Bibliography:

Bibliografia podstawowa:

P. Chanau, Cywilizacja wieku Oświecenia. Przekł. E. Bąkowska. Warszawa 1989.

L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. Warszawa 1962.

D. Drynda, Pedagogika Drugiej Rzeczypospolitej. Warunki, orientacje, kontrowersje. Katowice 1987.

W. Gasik, J. Pańczyk, Czołowi polscy pedagodzy specjalni oraz absolwenci PIPS Ii WSPS z lat 1971-1996. Warszawa 1997

Historia Kościołą. Red. H. Tuchle, C.A. Boumen, Tłum. J. Piesiewicz. Warszawa 1986.

Historia wychowania-XX wiek. Red. Ł. Kurdybacha. Warszawa 1968.

Humanizm i edukacja humanistyczna. Wybór tekstów . Red. B. Suchodolski i i. Wojnar. Warszawa 1988.

T. Jałmużna, Pedagogika szkoły pracy w Polsce i jej wpływ na kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkól ponadpodstawowych. Łódź 1983.

W. Jamrożek, Oświata i myśl pedagogiczna w Polsce okresu powojennego. W: Historia wychowania. Red. J. Hellwing. Poznań 1994.

W. Korzeniowska, Słownik biograficzny myśli pedagogicznej. Bielsko Biała 2006.

S. Kot, Dzieje wychowania. Podręcznik dla seminarzystów nauczycielskich. Wyd. II. Warszawa – Kraków – Łódź – Lublin-Poznań-Wilno-Zakopane. 1926.

S. Kot, Historia wychowania. T. I-II. Warszawa 1994.

S. Sztobryn, Filozofia wychowania Sergiusza Hessena. Łódź 1994.

S. Sztobryn, Historia Wychowania. Gdańsk 2006.

S. Wołoszyn, Źródła z dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T.I Od wychowania pierwotnego do końca XVIII w. Kielce 1995; T.II Pedagogika i szkolnictwo XIX w. Kielce 1995; T.III Pedagogika i szkolnictwo XX w. Kielce 1998.

S. Wołoszyn, Historia wychowania dla kl. 3 liceum ogólnokształcącego. , cz. I: Historia szkolnictwa . Warszawa 1962.

S. Wołoszyn, Pedagogika sofistów. Studium z dziejów antycznej kultury pedagogicznej. ”Kwartalnik Pedagogiczny” nr. 1-2 .1956.

S. Wołoszyn, Logiczna i dydaktyczna anliza słowa Sokrates. Rozprawy filozoficzne. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego. Woruń, 1969. T. XXI., z.2 , 425-4444.

Wspomnienie o Marii Grzegorzewskiej. Wybór i opracowanie U. Eckerr, M. Gawaracka. Warszawa 1989.

Bibliografia uzupełniajaca:

T. Adamiec, Język migowy na początku istnienia Instytutu Głchoniemych. Świat ciszy w internecie. http://www.pzg.org.pl/sc/sc_historia_ib.asp.

J. Brun, Arystoteles i Liceum,. Przekła. H. Igalos-Tygielska. Warszawa 1999.

W. Bobrowska – Nowak, Zarys dziejów wychowania przedszkolnego. Warszawa 1978.

W. Balut, T. Sarnecki, Jan Władysław Dawid ( 1859-1914).Warszawa 1963.

J. Cmpanella, O boskości i potędze człowieka. W: Humanizm i edukacja humanistyczna. Wybór tekstów . Red. B. Suchodolski i i. Wojnar. Warszawa 1988.

P. Chanau, Cywilizacja wieku Oświecenia. Przekł. E. Bąkowska. Warszawa 1989.

L. Kasprzyk, Spencer. Warszawa 1967.

O. Lipowska, 150 lat głuchoniemych w Polsce. Warszawa 1967.

O. Lipowska, Pedagogika specjalna. Warszawa 1981.

S. Litek, Historia wychowania – do Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Kraków 2006.

K. Leśniak, Heraklit. W: www.wiw.pl/filozofia/filozofowie/heraklit._001 asp.

K. Leśniak, Leukippos i Demokryt. W: www.wiw.pl/filozofia/filozofowie/ leukippos i demokryt _001 asp

J. Maciuszko, Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI w. Warszawa 2002.

Mały słownik kultury antycznej – Grecja – Rzym. Red. L. Winniczuk. Warszawa 1962.

Metoda Marii Montesorii. Historia i współczesność. Red, S. Guz. Lublin 1994.

S.I. Możdżeń, Historia wychowania. 1795-1918. Kielce 2000.

S.I. Możdżeń, Historia wychowania. 1918 -1945. Kielce 2000.

A. Murzyn, Johann Friedrich Herbert i jego miejsce w kontekście pokantowskiej myśli idealistycznej. Kraków 2004.

Myśliciele o wychowaniu. Red. cz. Kupisiewicz, I. Wojnar. Warszawa 1996.

W. Okoń, Słownik pedagogiczny. Warszawa 1984.

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1991.

Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939. Red. S. Sztobryn, M. Światka. Gdańsk 2006.

B. Suchodolski, Wstęp. W J.A. Komeński. Pampedia. Wrocłwa 1973.

J. Szacki, Utopie. Warszawa 1962.

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Warszawa 1978.

J. Twardowski, Jan Ludiwg Vives i Andrzej Frycz Modrzewski, Kraków 1921.

Wymagania wstępne:

1.Contact hours: lecture - 15 hours

2.Preparation for classes and reading - 25 hours

3.Preparing the project - 30 hours

4.The number of ECTS credits: (70 hours) = 3 ECTS

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)