Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-1-NA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus Seminarium 2 semestry)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W01, AD1_W02

AD1_W03, AD1_W05

AD1_W06, AD1_W07

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw organizacji i funkcjonowania administracji publicznej

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: rozpoznawanie modeli administracji publicznej; rozumienie koncepcji administracji publicznej i jej funkcji;

rozumienie systemu organizacji administracji publicznej; rozumienie roli administracji publicznej i jej instytucji w organizacji

państwa i współczesnego społeczeństwa; stosowanie terminologii administracji publicznej; wprowadzanie terminologii

administracji publicznej do pozostałych nauk administracyjnych; postrzeganie administracji publicznej także jako zjawiska

społecznego, na które w szczególności składają się fakty; znajomość prawidłowości dotyczących organizacji i

funkcjonowania administracji oraz dyrektyw użytecznych dla praktyki administracyjnej.

Literatura:

Z. Cieślak (red.), Nauka administracji, Warszawa 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1: Ma wiedzę na temat dyrektyw bezpośrednio użytecznych dla praktyki administracyjnej

EU 2: Ma wiedzę o nauce administracji i jej roli w systemie nauk

EU 3: Zna relacje i ich prawidła między strukturami i podmiotami w ramach administracji

EU 4:Zna podstawowe metody i narzędzia badania, opisywania i wartościowania organizacji i działania administracji

publicznej

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2:

EK1 Student nie ma wiedzy na temat dyrektyw bezpośrednio użytecznych dla praktyki administracyjnej

EK2 Student nie ma wiedzy na temat nauki administracji i jej roli w systemie nauk

EK3 Student nie zna relacji pomiędzy strukturami i podmiotami w ramach administracji

EK4 Student nie zna podstawowych metod i narzędzi badania, opisywania i wartościowania organizacji i działania

administracji publicznej

na ocenę 3:

EK1 Student ma dostateczną wiedzę na temat dyrektyw bezpośrednio użytecznych dla praktyki administracyjnej

EK2 Student ma dostateczną wiedzę na temat nauki administracji i jej roli w systemie nauk

EK3 Student zna podstawowe relacje pomiędzy strukturami i podmiotami w ramach administracji

EK4 Student zna dostatecznie podstawowe metody i narzędzia badania, opisywania i wartościowania organizacji i działania

administracji publicznej

na ocenę 4:

EK1 Student ma dobrą wiedzę na temat dyrektyw bezpośrednio użytecznych dla praktyki administracyjnej

EK2 Student ma odpowiednią wiedzę na temat nauki administracji i jej roli w systemie nauk

EK3 Student zna dobrze relacje pomiędzy strukturami i podmiotami w ramach administracji

EK4 Student zna dobrze podstawowe metody i narzędzia badania, opisywania i wartościowania organizacji i działania

administracji publicznej

na ocenę 5:

EK1 Student ma bardzo dobrą wiedzę na temat dyrektyw bezpośrednio użytecznych dla praktyki administracyjnej

EK2 Student ma bardzo dobrą wiedzę na temat nauki administracji i jej roli w systemie nauk

EK3 Student zna bardzo dobrze relacje pomiędzy strukturami i podmiotami w ramach administracji

EK4 Student zna bardzo dobrze podstawowe metody i narzędzia badania, opisywania i wartościowania organizacji i

działania administracji publicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 20 h

Suma godzin: 50/25 (1 pkt ects = 25 h pracy studenta) = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: rozpoznawanie modeli administracji publicznej; rozumienie koncepcji administracji publicznej i jej funkcji;

rozumienie systemu organizacji administracji publicznej; rozumienie roli administracji publicznej i jej instytucji w organizacji

państwa i współczesnego społeczeństwa; stosowanie terminologii administracji publicznej; wprowadzanie terminologii

administracji publicznej do pozostałych nauk administracyjnych; postrzeganie administracji publicznej także jako zjawiska

społecznego, na które w szczególności składają się fakty; znajomość prawidłowości dotyczących organizacji i

funkcjonowania administracji oraz dyrektyw użytecznych dla praktyki administracyjnej.

Literatura:

Z. Cieślak (red.), Nauka administracji, Warszawa 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimaszewski
Prowadzący grup: Michał Klimaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimaszewski
Prowadzący grup: Michał Klimaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)