Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Construction Law

General data

Course ID: WP-ADZ-2-PB
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Construction Law
Name in Polish: Prawo budowlane
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups: (in Polish) Moduł prawo administracyjne III
(in Polish) Monografy i konwersatoria PN
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Prezentacja podstawowych zagadnień prawa budowlanego na tle dorobku orzecznictwa i doktryny. Całość prezentacji prowadzona będzie z perspektywy wymogów dotyczących organizacji władzy publicznej, które określa Konstytucja RP.

Full description: (in Polish)

Na tle zagadnień wstępnych, obejmujących m.in. zakres przedmiotu, strukturę wykładu, akty prawne i polecana literaturę przedmiotu, przedstawione zostaną podstawy prawne prawa budowlanego, w szczególności regulacja ponadustawowa (konstytucyjna, międzynarodowa i unijna) oraz ustawa - Prawo budowlane i historia tej regulacji. Przedstawiony zostanie kontekst ustawowy regulacji Prawa budowlanego, akty podustawowe - ich znaczenie w systemie regulacji prawa budowlanego. Wykład obejmuje także uwagi o pojęciach podstawowych, w tym obiekcie budowlanym, robotach budowlanych, samowoli budowlanej. Przy okazji omawiania pojęć podstawowych przedstawione zostaną także uwagi o roli definicji legalnych w prawie budowlanym. Wykład koncentrować się będzie na zagadnieniach materialnoprawnych oraz ustrojowych. W podsumowaniu omówione zostaną ostatnie przekształcenia Prawa budowlanego, w tym nowelizacja Prawa budowlanego w 2020 r. oraz wpływ pandemii na Prawo budowlane.

Bibliography: (in Polish)

Podręczniki:

Z. Cieślik, F. Serbinowski, Reglamentacja procesu inwestycyjnego w prawie budowlanym, w: I. Lipowicz (red.), Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, tom 2, Warszawa 2020

R. Lewicka, Wolność budowlana i jej ograniczenia, w: M. Stahl i in. (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2020

M. Błażewski, Prawo budowlane, w: M. Miemiec (red.), Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2019

D. Kafar, A. Kornecka, J. Kornecki, K. Szocik, Prawo budowlane 2020 - proces inwestycyjny po zmianach, Warszawa 2020

Komentarze:

Z. Niewiadomski (red.) Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2020 (Beck)

M. Wierzbowski (red.), Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany, LEX/el., 2019

Opracowania teoretyczne:

W. Jakimowicz, Wolność zabudowy w prawie administracyjnym, Warszawa 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

AD2_W01: student zna i rozumie – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – pojęcia z nauki prawa administracyjnego i jej rolę w systemie nauk oraz relacjach do innych nauk

AD2_W03: student zna i rozumie – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące

AD2_W04: student zna i rozumie status jednostki i jej aktywności w sferze prawa budowlanego w kontekście krajowym i międzynarodowym

AD2_W05: student zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa budowlanego

AD2_W06: student zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/moralne organizujące – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

AD2_W07: student zna i rozumie – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16 h

Lektura zadanej literatury: 14 h

Przygotowania do zaliczenia przedmiotu: 20 h

Suma godzin: 50

Liczba ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody kształcenia dla wszystkich efektów kształcenia:

wykład konwencjonalny

Egzamin: forma pisemna, trzy pytania, za każde można otrzymać 1-5 pkt.

Punktacja egzaminacyjna:

7-8 - DST

9 - DST+

10-11 - DB

12 - DB+

13-15 - BDB

Kryteria oceniania:

AD2_W01:

2 - student nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu prawa budowlanego, ani roli nauki prawa budowlanego w systemie nauk oraz relacjach do innych nauk

3,3+ - student ma podstawowe rozeznanie w pojęciach z nauki prawa budowlanego i jej roli w systemie nauk oraz relacjach do innych nauk

4,4+ - student zna i rozumie pojęcia z nauki prawa budowlanego i jej roli w systemie nauk oraz relacjach do innych nauk

5- student doskonale zna i rozumie pojęcia z nauki prawa budowlanego i jej roli w systemie nauk oraz relacjach do innych nauk

AD2_W03:

2 - student nie zna i nie rozumie relacji między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji budowlanej oraz prawidłowości nimi rządzące

3,3+ - student zna i rozumie jedynie w stopniu podstawowym relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji budowlanej oraz prawidłowości nimi rządzące

4,4+ - student zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji budowlanej oraz prawidłowości nimi rządzące

5 - student doskonale zna i rozumie w stopniu podstawowym relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji budowlanej oraz prawidłowości nimi rządzące

AD2_W04:

2 - student nie zna i nie rozumie statusu jednostki i jej aktywności w sferze prawa budowlanego w kontekście krajowym i międzynarodowym

3,3+ - student zna i rozumie jedynie w stopniu podstawowym status jednostki i jej aktywności w sferze prawa budowlanego w kontekście krajowym i międzynarodowym

4,4+ - student zna i rozumie status jednostki i jej aktywności w sferze prawa budowlanego w kontekście krajowym i międzynarodowym

5 - student doskonale zna i rozumie status jednostki i jej aktywności w sferze prawa budowlanego w kontekście krajowym i międzynarodowym

AD2_W05:

2 - student nie zna i nie rozumie metod, procedury i narzędzi, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa budowlanego

3,3+ - student zna i rozumie jedynie w stopniu podstawowym metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa budowlanego

4,4+ - student zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa budowlanego

5 - student doskonale zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa budowlanego

AD2_W06:

2 - student nie zna i nie rozumie norm, reguł prawnych/administracyjnych/gospodarczych/etycznych/moralnych organizujących – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

3,3+ - student zna i rozumie jedynie w stopniu podstawowym normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/moralne organizujące – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

4,4+ - student zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/moralne organizujące – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

5 - student doskonale zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/moralne organizujące – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

AD2_W07:

2 - student nie zna i nie rozumie – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – wpływu norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

3,3+ - student zna i rozumie jedynie w stopniu podstawowym – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

4,4+ - student zna i rozumie – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

5 - student doskonale zna i rozumie – w zakresie właściwym dla prawa budowlanego – wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Ziemowit Cieślik
Group instructors: Ziemowit Cieślik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Ziemowit Cieślik
Group instructors: Ziemowit Cieślik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Ziemowit Cieślik
Group instructors: Ziemowit Cieślik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Ziemowit Cieślik
Group instructors: Ziemowit Cieślik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)