Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

EU substantive law

General data

Course ID: WP-ADZ-2-PMUE
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: EU substantive law
Name in Polish: Prawo materialne Unii Europejskiej
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe - II rok, II stopień - administracja niestacjonarna
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Learning outcome code/codes:

The substantive law of EU (II degree, II year, nonstationary)


Lecture: AD2_W02, AD2_W03 AD2_W04, AD2_W05 AD2_W06, AD2_W07 AD2_W08


Practise: AD2_U02, AD2_U03  AD2_U04, AD2_U05   AD2_U09, AD2_K01   AD2_K02, AD2_K03

Short description:

Assumptions and goals

(general):

preparation for the application of EU law in administration

Assumptions and goals

(specific):

knowledge of EU freedoms

Full description:

THE SUBSTANTIVE LAW OF EU

Course description.

Assumptions and aims (general):

preparing to use Community law in administration

Assumptions and aims (detailed):

acquaintance with community liberties and principles of competition, making out in community politics.

Full subject description.

Detailed class programme:

1. Relationships between domestic law and the EU law - monism; dualism.

2. General Principles of the EU law; division of competences; a union case.

3. The theory of comparative advantage.

4. Free movement of goods.

5. Customs duties; charges having equivalent effect.

6. Free movement of persons.

7. Free movement of persons; the rights njoyed by the self-employed.

8. Freedom of establishment.

9. Freedom to provide and receive services.

10. Union citizenship.

11. Free movement of capital.

Landmark case-law:

1. Costa E.N.E.L.

2. Cassis de Dijon.

3. Van Gend & Loos.

4. Angonese.

5. Renneberg.

6. Alpine Investments.

7. Baumbast.

The list of necessary conditions to fulfil an education (technical, organizational, formal):

a microphone, earphones (e-learning).

Assessments methods:

credit classes, examination (in writing);

Bibliography: (in Polish)

Podręcznik przewodni:

A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa UE przez sądy, tom I, 2010.

Wykład.

Literatura uzupełniająca:

A.Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa, 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wykład: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_02-terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów

AD2 W_03-relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące

AD2 W_04-status jednostki i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym

AD2 W_05-metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

AD2 W_06 - normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/ moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

AD2 W_07-wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

AD2 W_08-poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz ich historyczną ewolucję

Opis ECTS:

udział w wykładzie: 16 godzin

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_02-terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie terminologii z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; nie wymienia procedur działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; nie wymienia procedur działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; nie posiada pogłębionej wiedzy z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; wymienia procedury działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; nie posiada pogłębionej wiedzy z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_03-relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące;

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie relacji między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji ale ich nie rozumie i nie zna i nie rozumie prawidłowości nimi rządzących;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące;

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_04: status jednostki i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie statusu jednostki i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna ale nie rozumie statusu jednostki i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie status jednostki i jego aktywność w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie status jednostki i jego aktywność w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym;

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_05-metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie procedur i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna i rozumie procedury ale nie narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie procedury i narzędzia, ale nie techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów.

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_06 - normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/ moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie norm, reguł prawnych/administracyjnych/gospodarczych/etycznych/moralnych organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna ale nie rozumie norm, reguł prawnych/administracyjnych/gospodarczych/etycznych/moralnych organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości ale nie zna ich źródła, charakteru, genezy i funkcjonowania;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/ moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_07-wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie wpływu norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych ale nie ich elementów;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych ale nie ich elementów;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów;

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_08-poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz ich historyczną ewolucję

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie poglądów doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz ich historyczną ewolucję;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna ale nie rozumie poglądów doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz nie zna ich historycznej ewolucji;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz nie zna ich historycznej ewolucji;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz zna ich historyczną ewolucję.

Ocenia się wypowiedź ustną studenta na egzaminie.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Kamil Strzępek
Group instructors: Kamil Strzępek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Kamil Strzępek
Group instructors: Kamil Strzępek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Kamil Strzępek
Group instructors: Kamil Strzępek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)