Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Master`s Seminar

General data

Course ID: WP-ADZ-2-SEM-CZb
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Master`s Seminar
Name in Polish: Seminarium magisterskie
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 10.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej, zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych w niej zawartych

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty kształcenia:

EK1 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych objętych przedmiotem pracy dyplomowej

EK2 Rozpoznaje i objaśnia wpływ analizowanych w pracy dyplomowej norm prawnych na stosunki społeczne

EK3 Potrafi zbierać materiał źródłowy i dokonać jego analizy za pomocą odpowiednich metod badawczych

EK4 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy realizacji zadań i celów administracji publicznej objętych zakresem tematycznym pracy dyplomowej

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 40 h

Praca własna studenta (lektura literatury, analiza orzecznictwa, przygotowanie projektu): 120 h

Przygotowanie do zajęć: 40 h

Przygotowanie pracy magisterskiej: 400 h

SUMA GODZIN 600=24*25=600

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 24 ECTS

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 16 hours more information
Coordinators: Bartosz Majchrzak
Group instructors: Bartosz Majchrzak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)