Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-SEM-CzK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminarium magisterskie
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a69762fff4f544ea390d69e36c93b2ec0%40thread.tacv2/conversations?groupId=e254aaea-080a-4cb1-b8af-221b3abe94ec&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W01,

AD2_W03

AD2_W04,

AD2_W05

AD2_W06,

AD2_W07

AD2_U01,

AD2_U02

AD2_U03,

AD2_U04

AD2_U05,

AD2_U06

AD2_U07,

AD2_U08

AD2_U09,

AD2_U10

AD2_K01,

AD2_K02

AD2_K03,

AD2_K04

AD2_K06

Skrócony opis:

W trakcie seminarium studenci przygotowują prace dyplomową. Poznają zasady pisania pracy dyplomowej, metody i techniki analizy materiałów źródłowych, techniczne aspekty pracy z programem edytorskim czy też zasady programu antyplagiatowego

Pełny opis:

W trakcie seminarium studenci przygotowują prace dyplomową na wybrany przez siebie temat. Ideą seminarium jest przybliżenie podstawowej wiedzy z zakresu pisania prac dyplomowych, a także wskazywanie studentom prawidłowego kierunku pisania pracy. W trakcie seminarium odbywają się również warsztaty biblioteczne w bibliotece WPIA UKSW, w trakcie których poszukujemy najlepszej literatury do określonej pracy dyplomowej.

Literatura:

Z. Struzik. Metodyka pisemnych prac naukowych, Instytut Papieża Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, 2019r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Student potrafi określić temat pracy dyplomowej

EK2. Student posiada umiejętność diagnozy problemu

EK3. Student identyfikuje najważniejszą literaturę przedmiotu

EK4. Student potrafi samodzielnie selekcjonować materiał do pracy

EK5. Student posiada umiejętność pracy w programie do edycji tekstu

EK6. Student potrafi napisać samodzielnie pracę

Opis punktów ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30h

praca własna studenta: 230h

konsultacje z prowadzącym: 40h

Suma godzin: 300

Liczba ECTS: 300h/25=12

Metody i kryteria oceniania:

Metody : Wykład z elementami warsztatowymi, prowadzony na platformie microsoft teams

zaliczenie w oparciu o przesłaną pracę dyplomową

Kryteria oceniania :

EK1. Student potrafi określić temat pracy dyplomowej

Na ocenę 2 ( ndst) student nie potrafi określić tematu pracy dyplomowej

Na ocenę 3 ( dst) student potrafi wskazać ogólny temat pracy dyplomowej

Na ocenę 4 ( db) student potrafi samodzielnie wskazać temat pracy dyplomowej, który nie jest jednak tematem odkrywczym naukowo

na ocenę 5 ( bdb) student wskazuje samodzielnie odkrywczy naukowo temat pracy.

EK2. Student posiada umiejętność diagnozy problemu

Na ocenę 2 ( ndst) student nie posiada umiejętności diagnozy problemu

Na ocenę 3 ( dst) student posiada zdolność zauważenia problemu, ale nie umie go odpowiednio zinterpretować

Na ocenę 4 ( db) student posiada zdolność diagnozy problemu, ale ma trudność w jego osadzeniu w prawie

Na ocenę 5 ( bdb) student samodzielnie diagnozuje problem badawczy

EK3 Student identyfikuje najważniejszą literaturę przedmiotu

Na ocenę 2( ndst) student nie potrafi zidentyfikować najważniejszej literatury przedmiotu

na ocenę 3 ( dst) student potrafi wskazać podstawową literaturę przedmiotu

Na ocenę 4 ( bd) student potrafi wskazać rozszerzoną krajową literaturę przedmiotu

Na ocenę 5 ( bdb) student potrafi wskazać rozszerzoną krajową i międzynarodową literaturę

Ek4 Student potrafi samodzielnie selekcjonować materiał do pracy

Na ocenę 2 ( ndst) student nie potrafi samodzielnie selekcjonować materiału do pracy

na ocenę 3 ( dst) student potrafi ogólnie selekcjonować materiał do pracy

Na ocenę 4 (db) student potrafi samodzielnie selekcjonować krajowy materiał do pracy

Na ocenę 5 ( bdb) student potrafi samodzielnie selekcjonować międzynarodowy materiał do pracy

EK5 Student posiada umiejętność pracy w programie do edycji tekstu

Na ocenę 2 ( ndst) student nie posiada umiejętności pracy w programie do edycji tekstu

Na ocenę 3 ( dst) student posiada najprostsze umiejętności pracy w programie do edycji tekstu

Na ocenę 4 ( db) student posiada umiejętności pracy w programie do edycji tekstu

Na ocenę 5 ( bdb) student posiada rozszerzone umiejętności pracy w programie do edycji tekstu

Ek 6. Student potrafi napisać samodzielnie pracę

Na ocenę 2( ndst) student nie potrafi samodzielnie napisać pracę, a jego współczynnik antyplagiatu jest zbyt wysoki

Na ocenę 3 ( dst) student potrzebuje dużego wsparcia w samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej

Na ocenę 4 ( db) student potrafi napisać samodzielnie pracę, ale korzysta przy tym z dużej liczby cytowań

Na ocenę 5 ( bdb) student potrafi napisać samodzielnie pracę, potrafi umiejętnie czerpać wiedzę ze źródeł, a jego współczynnik antyplagiatu mieści się w dolnych granicach progu

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)