Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Master`s Seminar

General data

Course ID: WP-ADZ-2-SEM-CzK
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Master`s Seminar
Name in Polish: Seminarium magisterskie
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a69762fff4f544ea390d69e36c93b2ec0%40thread.tacv2/conversations?groupId=e254aaea-080a-4cb1-b8af-221b3abe94ec&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 OR 10.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

W trakcie seminarium studenci przygotowują prace dyplomową. Poznają zasady pisania pracy dyplomowej, metody i techniki analizy materiałów źródłowych, techniczne aspekty pracy z programem edytorskim czy też zasady programu antyplagiatowego

Full description: (in Polish)

W trakcie seminarium studenci przygotowują prace dyplomową na wybrany przez siebie temat. Ideą seminarium jest przybliżenie podstawowej wiedzy z zakresu pisania prac dyplomowych, a także wskazywanie studentom prawidłowego kierunku pisania pracy. W trakcie seminarium odbywają się również warsztaty biblioteczne w bibliotece WPIA UKSW, w trakcie których poszukujemy najlepszej literatury do określonej pracy dyplomowej.

Bibliography: (in Polish)

Z. Struzik. Metodyka pisemnych prac naukowych, Instytut Papieża Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, 2019r.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK1. Student potrafi określić temat pracy dyplomowej

EK2. Student posiada umiejętność diagnozy problemu

EK3. Student identyfikuje najważniejszą literaturę przedmiotu

EK4. Student potrafi samodzielnie selekcjonować materiał do pracy

EK5. Student posiada umiejętność pracy w programie do edycji tekstu

EK6. Student potrafi napisać samodzielnie pracę

Opis punktów ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30h

praca własna studenta: 230h

konsultacje z prowadzącym: 40h

Suma godzin: 300

Liczba ECTS: 300h/25=12

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody : Wykład z elementami warsztatowymi, prowadzony na platformie microsoft teams

zaliczenie w oparciu o przesłaną pracę dyplomową

Kryteria oceniania :

EK1. Student potrafi określić temat pracy dyplomowej

Na ocenę 2 ( ndst) student nie potrafi określić tematu pracy dyplomowej

Na ocenę 3 ( dst) student potrafi wskazać ogólny temat pracy dyplomowej

Na ocenę 4 ( db) student potrafi samodzielnie wskazać temat pracy dyplomowej, który nie jest jednak tematem odkrywczym naukowo

na ocenę 5 ( bdb) student wskazuje samodzielnie odkrywczy naukowo temat pracy.

EK2. Student posiada umiejętność diagnozy problemu

Na ocenę 2 ( ndst) student nie posiada umiejętności diagnozy problemu

Na ocenę 3 ( dst) student posiada zdolność zauważenia problemu, ale nie umie go odpowiednio zinterpretować

Na ocenę 4 ( db) student posiada zdolność diagnozy problemu, ale ma trudność w jego osadzeniu w prawie

Na ocenę 5 ( bdb) student samodzielnie diagnozuje problem badawczy

EK3 Student identyfikuje najważniejszą literaturę przedmiotu

Na ocenę 2( ndst) student nie potrafi zidentyfikować najważniejszej literatury przedmiotu

na ocenę 3 ( dst) student potrafi wskazać podstawową literaturę przedmiotu

Na ocenę 4 ( bd) student potrafi wskazać rozszerzoną krajową literaturę przedmiotu

Na ocenę 5 ( bdb) student potrafi wskazać rozszerzoną krajową i międzynarodową literaturę

Ek4 Student potrafi samodzielnie selekcjonować materiał do pracy

Na ocenę 2 ( ndst) student nie potrafi samodzielnie selekcjonować materiału do pracy

na ocenę 3 ( dst) student potrafi ogólnie selekcjonować materiał do pracy

Na ocenę 4 (db) student potrafi samodzielnie selekcjonować krajowy materiał do pracy

Na ocenę 5 ( bdb) student potrafi samodzielnie selekcjonować międzynarodowy materiał do pracy

EK5 Student posiada umiejętność pracy w programie do edycji tekstu

Na ocenę 2 ( ndst) student nie posiada umiejętności pracy w programie do edycji tekstu

Na ocenę 3 ( dst) student posiada najprostsze umiejętności pracy w programie do edycji tekstu

Na ocenę 4 ( db) student posiada umiejętności pracy w programie do edycji tekstu

Na ocenę 5 ( bdb) student posiada rozszerzone umiejętności pracy w programie do edycji tekstu

Ek 6. Student potrafi napisać samodzielnie pracę

Na ocenę 2( ndst) student nie potrafi samodzielnie napisać pracę, a jego współczynnik antyplagiatu jest zbyt wysoki

Na ocenę 3 ( dst) student potrzebuje dużego wsparcia w samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej

Na ocenę 4 ( db) student potrafi napisać samodzielnie pracę, ale korzysta przy tym z dużej liczby cytowań

Na ocenę 5 ( bdb) student potrafi napisać samodzielnie pracę, potrafi umiejętnie czerpać wiedzę ze źródeł, a jego współczynnik antyplagiatu mieści się w dolnych granicach progu

Practical placement: (in Polish)

brak

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 16 hours more information
Coordinators: Kamil Czaplicki
Group instructors: Kamil Czaplicki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 16 hours more information
Coordinators: Kamil Czaplicki
Group instructors: Kamil Czaplicki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 16 hours more information
Coordinators: Kamil Czaplicki
Group instructors: Kamil Czaplicki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 5 hours more information
Coordinators: Kamil Czaplicki
Group instructors: Kamil Czaplicki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)