Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Cybercrime

General data

Course ID: WP-BGC-N-2-C
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Cybercrime
Name in Polish: Cyberprzestępczość
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

BwGC_W08, BwGC_K02

Short description:

The aim of the course is to prepare students for a criminal analysis of the most common security incidents - that is, to determine which incidents are crimes and to conduct a criminal analysis of the signs of prohibited acts. In addition, the purpose of the course is to prepare students to independently determine what evidence should be collected depending on the act being the subject of the proceedings.

Full description:

1. The concept of cybersecurity, cybercrime and incidents

2. Legal basis for cyber security and combating cybercrime

3. The most common attacks in the light of reports

4. Legal grounds for liability for selected acts violating the availability, confidentiality or integrity of data or information systems

5. Incidents violating the availability of resources on the example of DoS, DDoS, ransomware attacks.

a. Analysis of the legal basis for liability for an attack

6. Incidents violating the confidentiality of resources.

a. Criminal liability for hacking

b. Personal data breaches

c. Identity theft

d. Analysis of the basis of responsibility for the attack

7. Fraud, computer fraud, theft of cash from bank accounts

a. Analysis of the legal basis of criminal liability

8. Money laundering derived from crime

9. Cooperation with law enforcement agencies

10. The concept of electronic evidence

11. Process aspects of securing evidence in cybercrime cases - selected legal and practical problems

Bibliography:

1. B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000

2. Agnieszka Gryszczyńska, Pozyskiwanie i analiza danych dotyczących incydentów cyberbezpieczeństwa [w:] Internet. Analityka danych, red. G. Szpor, Warszawa 2019, s. 296-313, ISBN 978-83-8198-138-5

3. Agnieszka Gryszczyńska, Prowadzenie postępowań karnych w sprawach z zakresu dystrybucji ransomware, [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego Nr 1/S/2019, Przestępczość Teleinformatyczna 2018, red. J. Kosiński, Gdynia 2019 , s.193-218, ISSN 1898-3189

4. Internet. Analityka danych, red. Kamil Czaplicki, Grażyna Szpor, CH. Beck, Warszawa 2019

5. Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. Grażyna Szpor, Agnieszka Gryszczyńska; C.H. Beck; 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BwGC_W08: The graduate knows and understands: phenomena associated with threats in cyberspace, methods of their identification. Is able to define issues related to cybercrime in a legal and non-legal context (reference to learning outcomes at

7 PRK: P7U_W, P7S_WG, P7S_WK);

BwGC_K02: The graduate is ready to: take actions related to combating threats in cyberspace (reference to learning outcomes at PRK level 7: P7S_KK);

Description of ECTS:

participation in the lecture: 30 h

preparation for lecture: 30 h

reading recommended publications: 30 h

preparation for the exam: 30 h

ECTS number = 4

Assessment methods and assessment criteria:

Multiple choice test containing descriptive questions.

50-60% -3

60-70% - 3,5

70-80% - 4

80-90% - 4,5

90-100% - 5

Practical placement:

Not required.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Gryszczyńska
Group instructors: Agnieszka Gryszczyńska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Gryszczyńska
Group instructors: Agnieszka Gryszczyńska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do karnoprawnej analizy najczęstszych incydentów bezpieczeństwa – to jest ustalenia, które z incydentów stanowią przestępstwa oraz dokonywania karnoprawnej analizy znamion czynów zabronionych. Ponadto celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego określenia jaki materiał dowodowy powinien zostać zgromadzony w zależności od czynu będącego przedmiotem postępowania.

Bibliography: (in Polish)

1. B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000

2. Agnieszka Gryszczyńska, Pozyskiwanie i analiza danych dotyczących incydentów cyberbezpieczeństwa [w:] Internet. Analityka danych, red. G. Szpor, Warszawa 2019, s. 296-313, ISBN 978-83-8198-138-5

3. Agnieszka Gryszczyńska, Prowadzenie postępowań karnych w sprawach z zakresu dystrybucji ransomware, [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego Nr 1/S/2019, Przestępczość Teleinformatyczna 2018, red. J. Kosiński, Gdynia 2019 , s.193-218, ISSN 1898-3189

4. Internet. Analityka danych, red. Kamil Czaplicki, Grażyna Szpor, CH. Beck, Warszawa 2019

5. Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. Grażyna Szpor, Agnieszka Gryszczyńska; C.H. Beck; 2017

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Zakrzewski
Group instructors: Piotr Zakrzewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Andrzej Adamski, Botnety jako zagadnienie prawno-kryminologiczne na tle doświadczeń amerykańskich, Prokuratura i Prawo 2013, nr 11, s. 68-82.

Andrzej Adamski, Amerykańska polityka karna w sprawach przestepstw związanych z pornografią dziecięcą (w:) A.Adamski, J.Bojarski, P.Chrzczonowicz, M.Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom II, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 135-157.

Arkadiusz Lach, Kradzież tożsamości, Prokuratura i Prawo 2012, nr 3, s. 29-39.

Andrzej Adamski, Cyberprzestępczość - rozwój regulacji prawnej w Europie. Doświadczenia krajowe na tle implementacji prawnej instrumentów zwalczania cyberprzestepczości (Londyn, 11-12 listopada 2010 r.), Prokuratura i Prawo 2011, nr 6, s. 174-180.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30

Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Zakrzewski
Group instructors: Piotr Zakrzewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)