Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Media in the Digital Economy

General data

Course ID: WP-BGC-N-2-MGC-ćw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Media in the Digital Economy
Name in Polish: Media w gospodarce cyfrowej
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia „Media w gospodarce cyfrowej” - w wymiarze 30 g - stanowią pogłębienie wykładu o tym samym tytule i ukazują media we współczesnym świecie w aspekcie socjologicznym.

Ćwiczenia poświęcone są tradycyjnym masowym środkom przekazu (prasa, książka, radio, film, telewizja) oraz współczesnym środkom komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem internetu. Studenci zapoznają się z historią mediów masowych, rolą technik i technologii informacyjnych w rozwoju mediów, przemianami środków komunikacji masowej i problemami związanymi z rozwojem mediów w dobie cyfryzacji, jak np. prawo własności, przyszłość mediów papierowych, zagrożenia w internecie, uzależnienia od mediów.

Przedstawiona wyżej problematyka zostanie zgłębiona w oparciu o wybrane artykuły lub rozdziały z monografii poświęconych mediom masowym i komunikacji masowej w epoce cyfrowej. Ponadto studenci opracowują i przedstawiają jeden wybrany problem z zakresu mediów współczesnych.

Full description: (in Polish)

Spis tematów ćwiczeń wraz z literaturą (30 g):

1. Zajęcia organizacyjne. Utworzenie zespołów pracy (1- lub 2-osobowych) do przygotowania prezentacji dotyczącej mediów w epoce cyfrowej i ustalenie problematyki. (2 g)

2. Praca w małych zespołach – formułowanie problemu, tematu i tytułu prezentacji. (2 g)

3. Praca w małych zespołach – sformułowanie tytułu prezentacji, planu i znalezienie bibliografii. (2 g)

4. Znaczenie technologii informacyjnej; twardy i miękki determinizm mediów; ludzkie kierowanie; rewolucja informacyjna rewolucją niezamierzonych rezultatów – studium tekstu i dyskusja. (2 g)

Isaac Asimow, Przedmowa, w: Paul Levinson, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 313-341.

5. Rozwój mediów. Telefon i radio. (2 g)

Paul Levinson, Telefon. Zabawka, która ryknęła, Radio. A teraz wszyscy razem, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 111-161.

6. Rozwój mediów. Kino i telewizja. (2 g)

Paul Levinson, Przetrwanie medialnie przystosowanych. Radio, kino i telewizja w naszych niszach ekologicznych, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 162-181.

7. Rozwój mediów. Przetwarzanie tekstu. Autor on-line jako wydawca i księgarz. (2 g)

Paul Levinson, Przetwarzanie tekstu i jego mistrzowie, Autor on-line jako wydawca i księgarz, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 199-232.

8. Rozwój mediów. Komputer, internet i smartfon. (2 g)

Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch, Technologie założycielskie, w: Tychże, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 21-35.

9. Rodzaje mediów społecznościowych. Social Media Marketing na YouTubie, Facebooku i Twitterze. (2 g)

10. Budowanie marki osobistej w nowoczesnych mediach. Biznesplan i kreowanie marki w mediach społecznościowych. (2 g)

11. Usługa streamingu prywatnego na wybranych przykładach. (1 g)

12. Przeniesienie mediów papierowych do Internetu i do postaci elektronicznej. (2 g)

13. Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie. Wpływ gier komputerowych na rozwój dzieci w wieku szkolnym.(2 g)

14. Uzależnienia współczesnej młodzieży od korzystania ze smartfonu. Uzależnienia starszej młodzieży od Instagramu. (2 g)

15. Kradzież tożsamości na portalach randkowych. (1 g)

16. Szerzenie dezinformacji na portalach społecznościowych poprzez fake news. (1 g)

17. Ataki phishingowe w mediach społecznościowych. (1 g)

Bibliography: (in Polish)

Literatura do ćwiczeń:

1. Isaac Asimow, Przedmowa, w: Paul Levinson, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 313-341.

2. Paul Levinson, Telefon. Zabawka, która ryknęła, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 111-140.

3. Paul Levinson, Radio. A teraz wszyscy razem, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 141-161.

4. Paul Levinson, Przetrwanie medialnie przystosowanych. Radio, kino i telewizja w naszych niszach ekologicznych, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 162-181.

5. Paul Levinson, Przetwarzanie tekstu i jego mistrzowie, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 199-214.

6. Paul Levinson, Autor on-line jako wydawca i księgarz, w: Tenże, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 215-232.

7. Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch, Technologie założycielskie, w: Tychże, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 21-35.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (wykład i ćwiczenia):

1. Wiedza

- student ma pogłębioną wiedzę w zakresie komunikacji społecznej, zwłaszcza w zakresie komunikowania za pośrednictwem mediów elektronicznych (S2A_W05);

- student ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagrożeniach bezpieczeństwa, dotyczących mediów w gospodarce cyfrowej, jak również o sposobach przeciwdziałania zagrożeniom oraz o systemach bezpieczeństwa (S2A_W07, S2A_W08)

2. Umiejętności

- student posiada pogłębioną umiejętność diagnozowania wybranych zagrożeń, dotyczących nowoczesnych mediów oraz potrafi w odniesieniu do obszarów z nimi związanych formułować prognozy i projektować rozwiązania (S2A_U03)

3. Kompetencje społeczne

potrafi wykorzystywać rozszerzoną wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i mediów w epoce cyfrowej (S2A_K04)

Opis ECTS:

Aktywność studenta – nakład pracy w godz.

udział w ćwiczeniach – 30 g.

przygotowanie do ćwiczeń – 30 g.

przygotowanie pracy semestralnej (prezentacji) – 15 g.

konsultacje – 25 g.

Suma godz. - 100 g.

Liczba ECTS - 100 g./25 g. = 4

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody i kryteria oceniania ćwiczeń:

1. Ćwiczenia "Media w gospodarce cyfrowej" w wymiarze 30 g odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie synchronicznej z użyciem platformy MS Teams, z uzupełnieniem o platformę e-learningową UKSW Moodle.

Link do ćwiczeń na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae141821cf9984585a064d821177088d1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1679e1ee-220a-41dc-a7d5-801bef2dd037&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

2. Podczas ćwiczeń jest weryfikowana lista obecności - dopuszcza się dwie nieobecności.

3. Student zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach - przygotowania do ćwiczeń, brania udziału w pracy w małych zespołach, brania udziału w dyskusji. Aktywne uczestnictwo w zajęciach może - choć nie musi - być oceniane poprzez stawianie plusów, które potem przekładają się na ocenę za aktywność (3 plusy dają ocenę 5), która z kolei będzie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.

3. Na zaliczenie ćwiczeń student zobowiązany jest przygotować i zaprezentować podczas ćwiczeń prezentację z zakresu problematyki mediów w gospodarce cyfrowej (min. 15 slajdów merytorycznych, min. 3 pozycje literatury papierowej lub w wersji pdf). Prezentacja zostaje oceniona w skali od 2 do 5.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Wołk
Group instructors: Agnieszka Wołk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Wołk
Group instructors: Agnieszka Wołk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Wołk
Group instructors: Agnieszka Wołk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)