Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Information Technology and IT Projects

General data

Course ID: WP-CWC-N-1-IiPI
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Information Technology and IT Projects
Name in Polish: Informatyzacja i projekty informatyczne
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

law

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

W ramach przedmiotu omówione zostanie podejście projektowe do zrządzania przedsięwzięciami informatycznymi.

Full description: (in Polish)

1. Wstęp: informatyzacja i projekty informatyczne

Przytoczenie najważniejszych pojęć w języku polskim i w języku angielskim. Podstawowe założenia projektu

informatycznego. Ścieżka krytyczna. Przykłady projektów informatycznych. Problemy związane z terminową realizacją

projektu informatycznego.

2. Metody oceny efektywności projektów informatycznych

Metody tradycyjne. Metody dyskontowe. Nakłady. Efekty.

3. Metodyki zarządzania projektami informatycznymi

Cykl wodospadowy. Scrum. Kanban. Lean. Rational Unified Process. Ciągła integracja. Prototypowanie.

4. Ryzyko w projekcie informatycznym

Identyfikacja ryzyka. Ocena ryzyka. Minimalizacja ryzyko.

5. Podstawowe zagadnienia inżynierii oprogramowania

Systemy kontroli wersji. Narzędzia do budowy i wdrożenia artefaktów. Automatyzacja. Statyczna analiza kodu źródłowego.

Utrzymanie systemu informatycznego.

6. Wybrane normy dotyczące projektów informatycznych

ISO 9126. ISO 9000.

7. UML

Modelowanie. Klasyfikacja diagramów UML. Standardy modelowania UML.

8. Prezentacja projektów.

Bibliography: (in Polish)

S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Wydawnictwo

Helion 2006.

Patrick Graessle, Henriette Baumann, Philippe Baumann: "UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach (ebook)",

Wydawnictwo Helion 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Przedmiot interdyscyplinarny - prawo, informatyka i nauki o zarządzaniu. W ramach zajęć zrealizowane zostaną wszystkie kierunkowe efekty uczenia się w odniesieniu do zarządzania projektami. 4 punkty ECTS odpowiadają 100 h pracy studenta, tym mieści się 15 h zajęć stacjonarnych, 45 godzin to analiza literatury, a 40 h zajmuje przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Projekt pisemny lub egzamin.

Założenia projektu pisemnego:

1. Przygotowanie dokumentacji do wybranego projektu informatycznego (np. gry komputerowej, serwisu internetowego, analizy danych dla klienta)

2. Projekty są 1-4 osobowe.

3. Projekt można realizować w narzędziu UMLet, yEd lub innym narzędziu zgodnym z UML 2.0+

4. Oceniana jest wartość merytoryczna treści referatu, dobór literatury przedmiotu i przejrzystość prezentacji treści (w tym diagramów).

5. Brana jest pod uwagę kreatywność, a nie szczegóły techniczne.

6. Końcowym produktem jest dokumentacja + ewentualny projekt przygotowany w narzędziu UML.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Robert Kłopotek
Group instructors: Robert Kłopotek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Maciej Ostrowski
Group instructors: Maciej Ostrowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Krzysztof Świtała
Group instructors: Krzysztof Świtała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Krzysztof Świtała
Group instructors: Krzysztof Świtała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)