Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne społeczeństwa informacyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-PPSI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne społeczeństwa informacyjnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25143
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W08, CwC1_W14

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do tematyki prawnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Na zajęciach omawiane są podstawowe instytucje prawa prywatnego i publicznego, oraz najważniejsza problematyka prawna związana z powstaniem społeczeństwa informacyjnego.

Pełny opis:

1. Pojęcie i cechy społeczeństwa informacyjnego, zagadnienia społeczne, ekonomiczne i prawne, pojęcie cyfrowego podziału, podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki cyfrowej (np. gospodarka współdzielenia).

2. Narzędzia regulacji w cyberprzestrzeni.

3. Odpowiedzialność prawna w świecie cyfrowym.

4. Rola informacji z perspektywy prawnej (m.in. swoboda wypowiedzi, zjawisko fake news, mowa nienawiści), media społecznościowe.

5. Dobra cyfrowe i własność intelektualna, prawa autorskie w świecie cyfrowym.

6. Prywatność i rola danych osobowych w społeczeństwie informacyjnym, komercyjne znaczenie danych, gospodarka oparta na danych.

7. Nowe technologie a prawo (chmury obliczeniowe, Internet Rzeczy, blockchain, kryptowaluty, sztuczna inteligencja).

8. Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość.

9. Prawne aspekty gospodarki cyfrowej, platformy internetowe a konkurencja, konsument i jego ochrona na rynku cyfrowym.

Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura będzie podawana na bieżąco. Materiały dydaktyczne będą zamieszczane na platformie e-learningowej e.uksw.edu.pl.

Strona kursu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25143

Literatura uzupełniająca:

A. Murray, Information Technology Law: The Law and Society, Oxford 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CwC1_W08: Student zna i rozumie procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w kontekście prawnym i ekonomicznym,

CwC1_W14: Student zna i rozumie strukturę społeczeństwa, w tym procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz poglądy na temat rodzajów więzi społecznych.

Udział w wykładzie: 30h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 40h

Ewentualne konsultacje: 15h

SUMA GODZIN: 125 = 5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ma formę testu.

Na ocenę 2:

CwC1_W08: Student nie zna i nie rozumie procesu kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w kontekście prawnym i ekonomicznym,

CwC1_W14: Student nie zna i nie rozumie struktury społeczeństwa, w tym procesu zmian struktur i instytucji społecznych oraz poglądów na temat rodzajów więzi społecznych.

Na ocenę 3/3,5:

CwC1_W08: Student zna i rozumie procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w kontekście prawnym i ekonomicznym - w stopniu podstawowym.

CwC1_W14: Student zna i rozumie strukturę społeczeństwa, w tym procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz poglądy na temat rodzajów więzi społecznych - w stopniu podstawowym.

Na ocenę 4/4,5:

CwC1_W08: Student zna i rozumie procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w kontekście prawnym i ekonomicznym - w stopniu dobrym.

CwC1_W14: Student zna i rozumie strukturę społeczeństwa, w tym procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz poglądy na temat rodzajów więzi społecznych - w stopniu dobrym.

Na ocenę 5:

CwC1_W08: Student bardzo dobrze zna i rozumie procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w kontekście prawnym i ekonomicznym.

CwC1_W14: Student bardzo dobrze zna i rozumie strukturę społeczeństwa, w tym procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz poglądy na temat rodzajów więzi społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Marek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Marek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Marek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)