Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Technology Development and the Evolution of Business and Legal Regulation

General data

Course ID: WP-CWC-N-1-RTaERBP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Technology Development and the Evolution of Business and Legal Regulation
Name in Polish: Rozwój technologii a ewolucja regulacji biznesowo-prawnych
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

CwC1_W19

CwC1_W21

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest ukazanie najnowszych technologii, przede wszystkim w obszarze technologii ICT oraz ich wpływu na zmieniające się regulacje prawne w obszarze prawa gospodarczego

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest ukazanie najnowszych technologii, przede wszystkim w obszarze technologii ICT oraz ich wpływu na zmieniające się regulacje prawne w obszarze prawa gospodarczego oraz prawne uwarunkowania dalszego rozwoju i możliwości wykorzystania technologii w obrocie gospodarczym. W szczególności przedmiotem zajęć będą technologia DLT oraz blockchain, big data, systemy sztucznej inteligencji i ich wykorzystanie m.in. w smart contracts, prawie handlowym, finansowym. Omówione zostaną rewolucje przemysłowe i wpływ jaki wywarły na gospodarkę, społeczeństwo i regulacje prawne.

Bibliography: (in Polish)

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura dodatkowa:

- A. Chłopecki, Sztuczna inteligencja – szkice prawnicze i futurologiczne, Warszawa 2021

- J. Dąbrowska, M. Michalski (red.), Powszechna dematerializacja akcji. Modernizacja konstrukcji spółki akcyjnej, Warszawa 2021

- L. Lai, M. Świerczyński (red.), Prawo sztucznej inteligencji, Warszawa 2020

- K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2019

- W. Szpringer, Blockchain jako innowacja systemowa. Od internetu innowacji do internetu wartości. Wyzwania dla sektora finansowego, Warszawa 2019

- J. J. Szczerbowski, Lex cryptographia. Znaczenie prawne umów i jednostek rozliczeniowych opartych na technologii blockchain, Warszawa 2018

- M. Michna, Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych, Warszawa 2018

- D. Szostek, Blockchain a prawo, Warszawa 2018

- literatura i prezentacje w PP wysłane w Moodle.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

CwC1_W19 Student zna i rozumie zasady prowadzenia prowadzenia marketingu i reklamy w Internecie

CwC1_W21 Student zna i rozumie prawne/ekonomiczne/socjologiczne/techniczne uwarunkowania rozwoju technologii

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Opis ECTS - 2 ECTS

udział w wykładzie 15 h

lektura przesłanych materiałów 10 h

nauka do egzaminu 30

razem: 55 h = 2 ECTS

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, prezentacje w PP, dodatkowa lektura, dyskusja na zajęciach

Metody weryfikacji EK: ocenianie ciągłe na zajęciach i egzamin pisemny albo ustny (w tzw. zerówce)

Na ocenę BDB:

CwC1_W19 Student bardzo dobrze zna i rozumie zasady prowadzenia prowadzenia marketingu i reklamy w Internecie

CwC1_W21 Student bardzo dobrze zna i rozumie prawne/ekonomiczne/socjologiczne/techniczne uwarunkowania rozwoju technologii

Na ocenę DB i DB+:

CwC1_W19 Student dobrze zna i rozumie zasady prowadzenia prowadzenia marketingu i reklamy w Internecie

CwC1_W21 Student dobrze zna i rozumie prawne/ekonomiczne/socjologiczne/techniczne uwarunkowania rozwoju technologii

Na ocenę DST i DST+:

CwC1_W19 Student dostatecznie zna i rozumie zasady prowadzenia prowadzenia marketingu i reklamy w Internecie

CwC1_W21 Student dostatecznie zna i rozumie prawne/ekonomiczne/socjologiczne/techniczne uwarunkowania rozwoju technologii

Na ocenę NDST:

CwC1_W19 Student nie zna i nie rozumie zasad prowadzenia prowadzenia marketingu i reklamy w Internecie

CwC1_W21 Student nie zna i nie rozumie prawnych/ekonomicznych/socjologicznych/technicznych uwarunkowań rozwoju technologii

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Natalia Niklińska
Group instructors: Natalia Niklińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Maciej Hulicki
Group instructors: Maciej Hulicki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w zajęciach - 15 h

Przygotowanie na zajęcia - 30 h


50 h = 2 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Na zajęciach omawiany jest wpływ nowoczesnych technologii na rozwiązania wykorzystywane w biznesie oraz na ustawodawstwo. W szczególności na wykładzie omówione zostaną najnowsze akty normatywne i propozycje zmian legislacyjnych (zwłaszcza na poziomie europejskim) w zakresie regulacji technologii.

Full description: (in Polish)

Na zajęciach omawiane są m.in. następujące zagadnienia:

- transformacje rynków, tzw. technologie przełomowe/niszczące

- czwarta rewolucja przemysłowa i powstanie społeczeństwa informacyjnego

- regulacja i samo-regulacja Internetu

- transformacja na rynku mediów

- rozwój ochrony własności intelektualnej

- blockchain

- kryptowaluty

- algorytmy

- sztuczna inteligencja

- dane

- platformy

Bibliography: (in Polish)

Brak podręcznika wiodącego. Materiały podawane na bieżąco na zajęciach.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Justyna Dąbrowska
Group instructors: Justyna Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Maciej Hulicki
Group instructors: Maciej Hulicki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)