Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykorzystanie technologii w postępowaniu sądowym (prawo karne, cywilne, handlowe)- ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-WTwPS-cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie technologii w postępowaniu sądowym (prawo karne, cywilne, handlowe)- ćwiczenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności:

CwC1_U03

CwC1_U04

CwC1_U05

CwC1_U12

Kompetencje:

CwC1_K02

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z technologiami stosowanymi w procedurach sądowych i powiązanymi z nimi instytucjami prawnymi.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie studentom technologii stosowanych w procedurach sądowych i powiązanymi z nimi instytucjami prawnymi. Studenci uzyskają pogłębioną wiedzę w zakresie postępowań sądowych oraz innych procedur, w których wykorzystywane są najnowsze rozwiązania technologiczne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

CwC1_U03 - potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi, w szczególności związanymi z informatyzacją działalności sądów

CwC1_U04 - potrafi korzystać z informatycznych systemów wiedzy o prawie, w szczególności w zakresie związanym z postępowaniami sądowymi

CwC1_U05 - potrafi stosować elektroniczne platformy usług, w szczególności do rozwiązywania zadań związanych z postępowaniami sądowymi

CwC1_U12 - potrafi stosować technologie w postępowaniach sądowych

CwC1_K02 - jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

Udział w ćwiczeniach - 15 h

Praca własna -35 h

Suma godzin -50 h

Liczba ECTS: 50/25 (1 ECTS = 25 h pracy studenta) = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę BDB:

Student:

CwC1_U03 - potrafi bardzo dobrze posługiwać się narzędziami informatycznymi, w szczególności związanymi z informatyzacją działalności sądów

CwC1_U04 - potrafi bardzo dobrze korzystać z informatycznych systemów wiedzy o prawie, w szczególności w zakresie związanym z postępowaniami sądowymi

CwC1_U05 - potrafi bardzo dobrze stosować elektroniczne platformy usług, w szczególności do rozwiązywania zadań związanych z postępowaniami sądowymi

CwC1_U12 - potrafi bardzo dobrze stosować technologie w postępowaniach sądowych

CwC1_K02 - potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role

Na ocenę DB i DB +:

Student:

CwC1_U03 - potrafi dobrze posługiwać się narzędziami informatycznymi, w szczególności związanymi z informatyzacją działalności sądów

CwC1_U04 - potrafi dobrze korzystać z informatycznych systemów wiedzy o prawie, w szczególności w zakresie związanym z postępowaniami sądowymi

CwC1_U05 - potrafi dobrze stosować elektroniczne platformy usług, w szczególności do rozwiązywania zadań związanych z postępowaniami sądowymi

CwC1_U12 - potrafi dobrze stosować technologie w postępowaniach sądowych

CwC1_K02 - jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

Na ocenę DST i DST+:

Student:

CwC1_U03 - potrafi w dostatecznym stopniu posługiwać się narzędziami informatycznymi, w szczególności związanymi z informatyzacją działalności sądów

CwC1_U04 - potrafi w dostatecznym stopniu korzystać z informatycznych systemów wiedzy o prawie, w szczególności w zakresie związanym z postępowaniami sądowymi

CwC1_U05 - potrafi w dostatecznym stopniu stosować elektroniczne platformy usług, w szczególności do rozwiązywania zadań związanych z postępowaniami sądowymi

CwC1_U12 - potrafi w dostatecznym stopniu stosować technologie w postępowaniach sądowych

CwC1_K02 - jest dostatecznie gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

Na ocenę NDST:

Student:

CwC1_U03 - nie potrafi w dostatecznym stopniu posługiwać się narzędziami informatycznymi, w szczególności związanymi z informatyzacją działalności sądów

CwC1_U04 - nie potrafi w dostatecznym stopniu korzystać z informatycznych systemów wiedzy o prawie, w szczególności w zakresie związanym z postępowaniami sądowymi

CwC1_U05 - nie potrafi w dostatecznym stopniu stosować elektronicznych platform usług, w szczególności do rozwiązywania zadań związanych z postępowaniami sądowymi

CwC1_U12 - nie potrafi w dostatecznym stopniu stosować technologii w postępowaniach sądowych

CwC1_K02 - nie jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Niklińska
Prowadzący grup: Natalia Niklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Tomasz Szczurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Tomasz Szczurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Tomasz Szczurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)