Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do metodologii badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-WdMBN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do metodologii badań naukowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_U14

CwC1_U15

CwC1_U16

Skrócony opis:

Przedmiot ma służyć przekazaniu podstawowych informacji dotyczących metod i zasad prowadzenia badań naukowych.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne.

2. Metodologia jako nauka.

3. Rodzaje tekstów naukowych.

4. Etapy pracy badawczej.

5. Warsztat naukowy badacza.

6. Metody naukowe.

7. Zasady rzetelności naukowej.

8. Podsumowanie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Krajewski, O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. uwagi podstawowe, 2010

http://www.krajewskimiroslaw.pl/_media/docs/4i.%20METODOLOGIA%20NAUK.pdf

Literatura uzupełniająca:

A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006;

J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002; https://wsaib.pl/images/files/E-Publikacje/MO.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CwC1_U14: student potrafi eksplorować dane, aby we własnych badaniach umieć skorzystać z dorobku innych autorów, stosując podstawowe normy prawa własności intelektualnej oraz zasady etyczne obowiązujące w trakcie prowadzenia badań naukowych

CwC1_U15: student potrafi przygotowywać prace pisemne w języku polskim: potrafi sformułować problem badawczy i zaplanować badania naukowe, posiada umiejętność zbierania i opracowywania informacji uzyskanych z tekstów źródłowych i opracowań naukowych do wykorzystania we własnych badaniach

CwC1_U16: student potrafi przygotować wystąpienia ustne w języku polskim, podsumowujące przeprowadzone badania naukowe

Udział w wykłądzie według planu 15 h

praca własna studenta 10 h

przygotowanie do egzaminu 15 h

Konsultacje 10 h

Liczba punktów ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna lub egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kamińska
Prowadzący grup: Renata Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma służyć przekazaniu podstawowych informacji dotyczących metod i zasad prowadzenia badań naukowych.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne.

2. Metodologia jako nauka.

3. Rodzaje tekstów naukowych.

4. Etapy pracy badawczej.

5. Warsztat naukowy badacza.

6. Metody naukowe.

7. Zasady rzetelności naukowej.

8. Podsumowanie.

Literatura:

M. Krajewski, O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. uwagi podstawowe, 2010

http://www.krajewskimiroslaw.pl/_media/docs/4i.%20METODOLOGIA%20NAUK.pdf

Literatura uzupełniająca:

A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006;

J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002; https://wsaib.pl/images/files/E-Publikacje/MO.pdf

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Loska
Prowadzący grup: Elżbieta Loska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szanciło
Prowadzący grup: Tomasz Szanciło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jakubiak-Mirończuk
Prowadzący grup: Aneta Jakubiak-Mirończuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)