Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami według metodyk Prince-2 i AGILE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-ZPwM-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami według metodyk Prince-2 i AGILE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W17

CwC1_U03

CwC1_U09

CwC1_U11

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w praktyczne zastosowanie metodyki Prince2.

Pełny opis:

Prince 2 jest jedną z najbardziej popularnych metod zarządzania projektami. Określana jest jako tradycyjna. Stanowi własność rządu Brytyjskiego, jest jednak publicznie dostępna i każdy ma możliwość korzystania z tej metody. Jest kolejną wersją metodyki Prince. Jej cechą jest usystematyzowana struktura i właściwy jej język. Jednym z jej elementów sa tematy, czyli zagadnienia, którymi należy zajmować się stale, przez cały czas trwania projektu. Jednym z tematów jest Uzasadnienie Biznesowe, czyli dokument stanowiący podstawę inicjowania każdego projektu oraz jego trwania. Częścią Uzasadnienia Biznesowego jest Opis Produktu, który określa specyfikę produktu wytworzonego w efekcie projektu.

Studenci dobrani w zespoły przygotowują Opis Produktu Końcowego, wskażą poszczególne produkty w postaci schematu listy zagnieżdżonej oraz dokonają Opisu Produktu (dowolnie wybranego) i zaprezentują pracę na zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student wie na czym polega przygotowanie Opisu Produktu Końcowego, schematu listy zagnieżdżonej produktów oraz Opisu Produktu wg metodyki Prince2 (CwC1_W17), umie opracować Opis Produktu Końcowego, schemat listy zagnieżdżonej produktów oraz Opisu Produktu wg metodyki Prince2 (CwC1_U03, CwC1_U09). Student nabywa kompetencje praktyczne do przygotowania wspomnianej dokumentacji projektowej i potrafi wykorzystać specjalistyczną literaturę do określenia cech Opisu Produktu Końcowego (CwC1_U11).

2 ECTS - 25 godz.-30 godz.

Udział w zajęciach -15 g.

przygotowanie do testu - 10 godz.

praca samodzielna (przygotowanie do zajęć, opracowanie projektu) - 15 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej przygotowania Opisu Produktu Końcowego, schematu listy zagnieżdżonej produktów oraz Opisu Produktu wg metodyki Prince2.

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej przygotowania Opisu Produktu Końcowego, schematu listy zagnieżdżonej produktów oraz Opisu Produktu wg metodyki Prince2.

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej przygotowania Opisu Produktu Końcowego, schematu listy zagnieżdżonej produktów oraz Opisu Produktu wg metodyki Prince2. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i zastosować je we własnym projekcie.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej przygotowania Opisu Produktu Końcowego, schematu listy zagnieżdżonej produktów oraz Opisu Produktu wg metodyki Prince2. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w opracowaniu własnych projektów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)