Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doktryny polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-H-DpzSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doktryny polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą rozwoju amerykańskiej polityki zagranicznej ukazywanego poprzez kolejne prezydenckie doktryny polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.

Pełny opis:

prezydenckie doktryny polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych są specyficzną amerykańską metodą komunikowania obszarów merytorycznych i geograficznych znajdujących się w szczególnym zainteresowaniu USA. Ich początek sięga nie tylko doktryny Monroe a lat 20. XIX w., ale wręcz czasów prezydenta Waszyngtona. W XX i XXI w. zdecydowana większość prezydentów artykułowała takie teksty.

Na kolejnych zajęciach studenci będą proszeni o zreferowanie najważniejszych wydarzeń polityki zagranicznej w danym czasie, po czym nastąpi prezentacja doktryny przez prowadzącego i dyskusja.

Literatura:

Nie ma w jęz. polskim żadnego opracowania tematyki. Mozża jedynie sięgać do dowolnej historii Stanów Zjednoczonych,

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymają trzy tematy drogą mailową i będą musieli w ciągu 1 godziny napisać trzy mini-eseje. Wolno będzie korzystać z wszelkich źródeł, ale z zakazem dosłownego przepisywania nawet z własnych notatek. Osoba, która by tak uczyniła, otrzyma ocenę ndst.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lewicki
Prowadzący grup: Zbigniew Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)