Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia cywilizacji amerykańskiej 1865-2015

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-S-Hca2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia cywilizacji amerykańskiej 1865-2015
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Wykład obejmuje kurs historii kolonii angielskich w Ameryce Płn i Stanów Zjednoczonych od czasu Wojny Secesyjnej do współczesności, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak kultura, gospodarka, polityka zagraniczna, życie codzienne itd.

Pełny opis:

Wykład ma charakter ogólnouniwersytecki nie tylko ze względu na jego dostępność dla studentów, ale przede wszystkim ze względu na swój interdyscyplinarny charakter. Realizując podejście chronologiczne, wykład ukazuje rozwój poszczególnych elementów cywilizacji amerykańskiej oraz sposób, w jaki wpływały one na siebie.

Wszystkie te elementy są merytorycza kontynuacją wykładu z poprzedniego semestru, gdy zakres chronologiczny wykładu obejmował lata do Wojny Secesyjnej.

Wykład bedzie uzupełniany szerokim materiałem ikonograficznym.

Literatura:

Zbigniew Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej t.III: Era konsolidacji

Zbigniew Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej, t. IV: Era konfrontacji.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci mogą uzyskać zaliczenie przedmiotu na dostatecznie na podstawie obecności o ile łączna liczba nieobecności z jakiejkolwiek przyczyny nie przekroczy 3 (trzech). Osoby, które chcą uzyskać wyższe oceny lub które przekroczą dopuszczalny limit nieobecności zdają egzamin ustny.

Przy prowadzeniu zajęć zdalnie, egzamin polega na napisaniu trzech mini-esejów w czasie 1 godz w domu z wykorzystaniem dowolnych źródeł ale BEZ przepisywania, nawet z własnych notatek

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lewicki
Prowadzący grup: Zbigniew Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student powinien uczęszczać na wykłady 2 h/tyg oraz uzupełniać wiedzę z zalecanych lektur.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Skrócony opis:

Wykład dotyczy rozwoju Stanów Zjednoczonych od Wojny Secesyjnej po dzień dzisiejszy z uwzględnieniem takich obszarów jak polityka wewnętrzna i zagraniczna, gospodarka, kultura, zjawiska społeczne.

Pełny opis:

Podczas wykładu, bogato ilustrowanego ikonografią, studenci zostaną zapoznani z rozwojem Stanów Zjednoczonych w okresie po Wojnie Secesyjnej, w tym szczególnie z istota kolejnych prezydentur, zmieniającym się podejściem do wydarzeń światowych związanym z przejmowaniem przez USA roli globalnego mocarstwa, a także z najważniejszymi wydarzeniami gospodarczymi i zjawiskami kultury.

Literatura:

Podstawową lekturę stanowi:

Zbigniew Lewicki, red., Ameryka: polityka, prawo, społeczeństwo.

Studenci szczególnie zainteresowani tematem mogą sięgnąć do:

Zbigniew Lewicki, Historia Cywilizacji Amerykańskiej, t. III - V

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)