Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PDK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo dyplomatyczne i konsularne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W01;

SM1_W05;

SM1_W08;

SM1_W13;

SM1_W14;

SM1_W16;

SM1_W17;


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: nauka instytucji prawa dyplomatycznego i konsularnego, uwarunkowań pracy służby dyplomatyczno-konsularnej, historii dyplomacji, służby dyplomatycznej, służby konsularnej, źródeł prawa dyplomatyczno-konsularnego,

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Główne pojęcia: stosunki międzynarodowe, polityka zagraniczna, dyplomacja, służba zagraniczna, służba cywilna.

2. Historia dyplomacji w zarysie. Historia dyplomacji polskiej z zarysie.

3. Podstawy prawne stosunków dyplomatycznych i konsularnych (zwyczaj międzynarodowy, konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych).

4. Sposoby nawiązania stosunków dyplomatycznych i konsularnych. Status misji/urzędu konsularnego i członków misji/urzędów konsularnych.

5. Zadania misji dyplomatycznej/urzędu konsularnego.

6. Misje specjalne. Misje przy organizacjach międzynarodowych.

7. Organy państwa posiadające kompetencje w polityce zagranicznej.

8. Służba zagraniczna RP: prawa i obowiązki, struktura.

9. Uwarunkowania pracy w służbie zagranicznej: protokół dyplomatyczny, zasady kurtuazji.

10. Technika pracy służby zagranicznej: korespondencja oficjalna, półoficjalna, służbowa, formy pracy dyplomaty i urzędnika służby zagranicznej.

11. instytucje prawa konsularnego, zadania i funkcje konsula.

Metody oceny:

egzamin ustny/pisemny

Literatura:

J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, aktualne wydanie

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SM1_W01;

SM1_W05;

SM1_W08;

SM1_W13;

SM1_W14;

SM1_W16;

SM1_W17;

Metody i kryteria oceniania:

EK1 definiuje pojęcia z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego.

EK2 zna rodzaje dyplomacji, a także statusy misji dyplomatycznych, urzędu konsularnego i członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

EK3 postrzega uwarunkowania pracy w służbie zagranicznej.

EK4 zna podstawy prawne stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

EK5 opisuje techniki pracy służby zagranicznej.

Udział w wykładzie: 30 h

Studia nad materiałem bieżącym: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 40 h

Suma godzin: 100

Podstawa zaliczenie: egzamin w formie pisemnej

Liczba ECTS: 100/25=4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichos
Prowadzący grup: Katarzyna Cichos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.