Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Archaeology of the Roman Provinces

General data

Course ID: WS-AR-APRwyk Erasmus code / ISCED: 08.4 / (unknown)
Course title: Archaeology of the Roman Provinces Name in Polish: Archeologia prowincji rzymskich
Department: Institute of Archaeology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Wykłady dotyczą archeologii prowincji rzymskich.

Full description: (in Polish)

Rzymianie na morzu śródziemnym: terytoria zależne za morzem. Cesarstwa rzymskie i organizacja prowincji. Podbój i romanizacja półwyspu iberyjskiego.

Limes i granice imperium, obozy rzymskie, armia rzymska jako nośnik kultury. Specyfika kultury poszczególnych prowincji wojskowych rzymskiego zachodu, procesy romanizacyjne i opór przeciw rzymskiej władzy. Prowincje wschodnie. Wojna żydowska i konflikty w Judei. Kryzys III wieku. Konflikt z Iranem. Dura Europos – miasto pogranicza. Miasto rzymskie - charakterystyka, miasta imperium na wybranych przykładach, głownie na podstawie miast Afryki, Pompejów i Herkulanum. Gladiatorzy - feno,en popularności igrzysk w poszczególnych prowincjach. Administracja rzymska i zwykli ludzie: fenomen Egiptu rzymskiego.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

T. Cornell i J. Matthews, Wielkie kultury świata: Rzym, Warszawa 1995

A. Sadurska, Sztuka rzymska, w: Sztuka świata, Tom II, Warszawa 1990

M. Sartre, Wschód Rzymski, Wrocław 1997

Literatura uzupełniająca:

• M. Beard, Pompeje, Poznań 2011.

• D. J. Breeze, B. Dobson, Hadrian's Wall, London 1987

• D. J. Breeze, The Frontiers of the Imperial Rome, Barnsley 2011

• J. Ciechanowicz, Rzym: ludzie i budowle, Warszawa 1987

• P. Connolly, H. Dodge, Antyczne miasta, Warszawa 1998

• P. Connolly, W Pompejach, Wrocław 1992

• Ross Cowan, Rzymska sztuka wojenna od 109 p.n.e. do 313 n.e., Warszawa 2010

• T. Cornell i J. Matthews, Wielkie kultury świata: Rzym, Warszawa 1995

•T. Derks, T., Gods, Temples and Ritual Practices. The Transformations of Religious Ideas and Values in Roman Gaul, Amsterdam 1998.

• A. Giardina [red.], Człowiek Rzymu, Warszawa 1997

• M. Goodman, Rzym i Jerozolima, Zderzenie antycznych cywilizacji, Warszawa 2007

• M. Grant, Miasta Wezuwiusza, Warszawa 1986

• M. Grant, Mity rzymskie, Warszawa 1994

• M. Grant, Gladiatorzy, Łódź 1987

• P. Heather, Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 2007

•M. Junkelmann, Reiter wie Statuen aus Erz, Mainz 1996.

•M. Junkelmann, Das Spiel mit dem Tod. So kämpften Roms Gladiatoren, Mainz 2000.

• A. Lasota-Moskalewska, Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Warszawa 2005

• I. Lewandowski, W.M. Malinowski, Rzym i my. Wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej, Poznań 2009

• P. Matyszak, Rzym za pięć denarów dziennie, Warszawa 2009

• P. Matyszak, Synowie Cezara, Dynastia julijsko-klaudyjska, Warszawa 2008

• P. Matyszak, Wrogowie Rzymu, Warszawa 2007

• M. Mączyńska, Wędrówki ludów, historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Warszawa-Kraków 1998

• K. Nosow, Gladiatorzy. Krwawy spektakl z dziejów starożytynego Rzymu, Warszawa 2009

• A. Łukaszewicz, Egipt Greków i Rzymian, Warszawa 2006

• A. Łukaszewicz, Świat papirusów, Warszawa 2001

• S. Pescarin, Rzym. Przewodnik archeologiczny po wiecznym mieście, Warszawa 2000

• N. Roymans, From the sword to the plough. Three studies on the earliest romanization in Belgic Gaul and the Rheineland area, Amsterdam Archeological Studies 1, Amsterdam 1996

• A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rymu t.: I: Od epoki królów do schyłku republiki, Warszawa 1975

• A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rymu t.: II: Okres cesarstwa, Warszawa 1980

• H. Stierlin, Architektura świata: Imperium Romanum, Warszawa 1997

• Süsskind, G., Wigg, A., Der römische Limes in Deutschland, Hamburg 1992.

• A. Świderkówna, Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów, Warszawa 2009

• A. Świderkówna, Historie nieznane historii, Warszawa 2009

• A. Świderkówna, Kiedy piaski Egipskie przemówiły po grecku, Warszawa 2009

• L. Zerbini, Starożytne miasto rzymskie, Warszawa 2008

• E. Wipszycka [red.] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, Wrocław, Warszawa, Kraków 2001

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć student powinien kompetentnie poruszać się wśród problemów i zagadnień związanych z historią i archeologią prowincji imperium rzymskiego i operować właściwą dla tematyki wykładu terminologią. Powinien rozpoznawać typowe dla kultury materialnej prowincji zabytki, a także umieć opisać ich specyfikę i chronologię. Powinien też umieć dostrzegać charakterystyczne elementy zmian poszczególnych stylów sztuki rzymskiej. Powinien dostrzegać mechanizmy oddziaływania kultury imperium na rozwój społeczności podbitych, na ewolucję sąsiadów Rzymu i dostrzegać powiązania związane z procesami akulturacji, a także poprawnie interpretować ich skutki. Powinien też rozumieć rolę spuścizny starożytnego Rzymu w kształtowaniu się oblicza kultury europejskiej.

OPIS ECTS:

Aktywność studenta: Nakład pracy studenta w godz.:

Udział w wykładzie 30

konsultacje 10

Przygotowanie do udziału w egzaminie 20

SUMA GODZIN 60

LICZBA ECTS 60 godz. /30(10)godz. ≈ 4

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

METODY DYDAKTYCZNE:

Sposób weryfikacji efektu kształcenia: Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu. Egzamin odbywa się w formie ustnej.

Kryteria przyznawania ocen:

ndst - 2 - student(ka) nie opanował(a) w żadnym stopniu umiejętności i wiedzy opisanych w punkcie: efekty kształcenia

dst. - 3 - student(ka) opanował(a) ww. umiejętności i wiedzę w stopniu podstawowym, umie wymienić podstawowe fakty, scharakteryzować najważniejsze zabytki, zna podstawową problematykę, ma jednak trudności z interpretacją zdarzeń i nie potrafi spojrzeć na omawiane problemy w szerszej perspektywie.

dobry - 4 - student(ka) kompetentnie porusza się wśród problemów i zagadnień związanych z omawianym okresem, rozumie specyfikę zagadnień, potrafi poprawnie scharakteryzować poszczególne omawiane zabytki i potrafi określać ich chronologię.

bardzo dobry - 5 - student(ka) wykazuje pogłębioną znajomość omawianej problematyki, potrafi dostrzec złożoność stosowanych przy ich poznawaniu metod badawczych, potrafi samodzielnie określać ich wady i samodzielnie stawiać pytania dotyczące np. przyszłych możliwości badawczych. Potrafi oceniać przeszłość w szerszej perspektywie, widzieć związki współczesnej kultury ze światem minionym, rozumie siłę i słabości związane z oddziaływaniem tradycji antyku, rozumie mechanizmy krytyki źródeł.

Metoda dydaktyczna: Większość wiedzy zostanie przekazana w formie klasycznego wykładu informacyjnego, zostaną także wykorzystane prezentacje multimedialne. W szczególnych przypadkach, gdy potrzebna będzie prezentacja ewolucji pewnych poglądów, czy też podczas omawiania metod krytyki źródeł, konieczne stanie się ujęcie problemowe.

Classes in period "Summer semester 2017/18" (past)

Time span: 2018-02-01 - 2018-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lectures, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Radosław Gawroński
Group instructors: Radosław Gawroński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

Short description: (in Polish)

Wykłady dotyczą archeologii prowincji rzymskich.

Full description: (in Polish)

Rzymianie na morzu śródziemnym: terytoria zależne za morzem. Cesarstwa rzymskie i organizacja prowincji. Podbój i romanizacja półwyspu iberyjskiego.

Limes i granice imperium, obozy rzymskie, armia rzymska jako nośnik kultury. Specyfika kultury poszczególnych prowincji wojskowych rzymskiego zachodu, procesy romanizacyjne i opór przeciw rzymskiej władzy. Prowincje wschodnie. Wojna żydowska i konflikty w Judei. Kryzys III wieku. Konflikt z Iranem. Dura Europos – miasto pogranicza. Miasto rzymskie - charakterystyka, miasta imperium na wybranych przykładach, głownie na podstawie miast Afryki, Pompejów i Herkulanum. Gladiatorzy - feno,en popularności igrzysk w poszczególnych prowincjach. Administracja rzymska i zwykli ludzie: fenomen Egiptu rzymskiego.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

T. Cornell i J. Matthews, Wielkie kultury świata: Rzym, Warszawa 1995

A. Sadurska, Sztuka rzymska, w: Sztuka świata, Tom II, Warszawa 1990

M. Sartre, Wschód Rzymski, Wrocław 1997

Literatura uzupełniająca:

• M. Beard, Pompeje, Poznań 2011.

• D. J. Breeze, B. Dobson, Hadrian's Wall, London 1987

• D. J. Breeze, The Frontiers of the Imperial Rome, Barnsley 2011

• J. Ciechanowicz, Rzym: ludzie i budowle, Warszawa 1987

• P. Connolly, H. Dodge, Antyczne miasta, Warszawa 1998

• P. Connolly, W Pompejach, Wrocław 1992

• Ross Cowan, Rzymska sztuka wojenna od 109 p.n.e. do 313 n.e., Warszawa 2010

• T. Cornell i J. Matthews, Wielkie kultury świata: Rzym, Warszawa 1995

•T. Derks, T., Gods, Temples and Ritual Practices. The Transformations of Religious Ideas and Values in Roman Gaul, Amsterdam 1998.

• A. Giardina [red.], Człowiek Rzymu, Warszawa 1997

• M. Goodman, Rzym i Jerozolima, Zderzenie antycznych cywilizacji, Warszawa 2007

• M. Grant, Miasta Wezuwiusza, Warszawa 1986

• M. Grant, Mity rzymskie, Warszawa 1994

• M. Grant, Gladiatorzy, Łódź 1987

• P. Heather, Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 2007

•M. Junkelmann, Reiter wie Statuen aus Erz, Mainz 1996.

•M. Junkelmann, Das Spiel mit dem Tod. So kämpften Roms Gladiatoren, Mainz 2000.

• A. Lasota-Moskalewska, Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Warszawa 2005

• I. Lewandowski, W.M. Malinowski, Rzym i my. Wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej, Poznań 2009

• P. Matyszak, Rzym za pięć denarów dziennie, Warszawa 2009

• P. Matyszak, Synowie Cezara, Dynastia julijsko-klaudyjska, Warszawa 2008

• P. Matyszak, Wrogowie Rzymu, Warszawa 2007

• M. Mączyńska, Wędrówki ludów, historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Warszawa-Kraków 1998

• K. Nosow, Gladiatorzy. Krwawy spektakl z dziejów starożytynego Rzymu, Warszawa 2009

• A. Łukaszewicz, Egipt Greków i Rzymian, Warszawa 2006

• A. Łukaszewicz, Świat papirusów, Warszawa 2001

• S. Pescarin, Rzym. Przewodnik archeologiczny po wiecznym mieście, Warszawa 2000

• N. Roymans, From the sword to the plough. Three studies on the earliest romanization in Belgic Gaul and the Rheineland area, Amsterdam Archeological Studies 1, Amsterdam 1996

• A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rymu t.: I: Od epoki królów do schyłku republiki, Warszawa 1975

• A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rymu t.: II: Okres cesarstwa, Warszawa 1980

• H. Stierlin, Architektura świata: Imperium Romanum, Warszawa 1997

• Süsskind, G., Wigg, A., Der römische Limes in Deutschland, Hamburg 1992.

• A. Świderkówna, Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów, Warszawa 2009

• A. Świderkówna, Historie nieznane historii, Warszawa 2009

• A. Świderkówna, Kiedy piaski Egipskie przemówiły po grecku, Warszawa 2009

• L. Zerbini, Starożytne miasto rzymskie, Warszawa 2008

• E. Wipszycka [red.] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, Wrocław, Warszawa, Kraków 2001

Classes in period "Winter semester 2018/19" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Radosław Gawroński
Group instructors: Radosław Gawroński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

Short description: (in Polish)

Wykłady dotyczą archeologii prowincji rzymskich.

Full description: (in Polish)

Rzymianie na morzu śródziemnym: terytoria zależne za morzem. Cesarstwa rzymskie i organizacja prowincji. Podbój i romanizacja półwyspu iberyjskiego.

Limes i granice imperium, obozy rzymskie, armia rzymska jako nośnik kultury. Specyfika kultury poszczególnych prowincji wojskowych rzymskiego zachodu, procesy romanizacyjne i opór przeciw rzymskiej władzy. Prowincje wschodnie. Wojna żydowska i konflikty w Judei. Kryzys III wieku. Konflikt z Iranem. Dura Europos – miasto pogranicza. Miasto rzymskie - charakterystyka, miasta imperium na wybranych przykładach, głownie na podstawie miast Afryki, Pompejów i Herkulanum. Gladiatorzy - feno,en popularności igrzysk w poszczególnych prowincjach. Administracja rzymska i zwykli ludzie: fenomen Egiptu rzymskiego.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

T. Cornell i J. Matthews, Wielkie kultury świata: Rzym, Warszawa 1995

A. Sadurska, Sztuka rzymska, w: Sztuka świata, Tom II, Warszawa 1990

M. Sartre, Wschód Rzymski, Wrocław 1997

Literatura uzupełniająca:

• M. Beard, Pompeje, Poznań 2011.

• D. J. Breeze, B. Dobson, Hadrian's Wall, London 1987

• D. J. Breeze, The Frontiers of the Imperial Rome, Barnsley 2011

• J. Ciechanowicz, Rzym: ludzie i budowle, Warszawa 1987

• P. Connolly, H. Dodge, Antyczne miasta, Warszawa 1998

• P. Connolly, W Pompejach, Wrocław 1992

• Ross Cowan, Rzymska sztuka wojenna od 109 p.n.e. do 313 n.e., Warszawa 2010

• T. Cornell i J. Matthews, Wielkie kultury świata: Rzym, Warszawa 1995

•T. Derks, T., Gods, Temples and Ritual Practices. The Transformations of Religious Ideas and Values in Roman Gaul, Amsterdam 1998.

• A. Giardina [red.], Człowiek Rzymu, Warszawa 1997

• M. Goodman, Rzym i Jerozolima, Zderzenie antycznych cywilizacji, Warszawa 2007

• M. Grant, Miasta Wezuwiusza, Warszawa 1986

• M. Grant, Mity rzymskie, Warszawa 1994

• M. Grant, Gladiatorzy, Łódź 1987

• P. Heather, Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 2007

•M. Junkelmann, Reiter wie Statuen aus Erz, Mainz 1996.

•M. Junkelmann, Das Spiel mit dem Tod. So kämpften Roms Gladiatoren, Mainz 2000.

• A. Lasota-Moskalewska, Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Warszawa 2005

• I. Lewandowski, W.M. Malinowski, Rzym i my. Wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej, Poznań 2009

• P. Matyszak, Rzym za pięć denarów dziennie, Warszawa 2009

• P. Matyszak, Synowie Cezara, Dynastia julijsko-klaudyjska, Warszawa 2008

• P. Matyszak, Wrogowie Rzymu, Warszawa 2007

• M. Mączyńska, Wędrówki ludów, historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Warszawa-Kraków 1998

• K. Nosow, Gladiatorzy. Krwawy spektakl z dziejów starożytynego Rzymu, Warszawa 2009

• A. Łukaszewicz, Egipt Greków i Rzymian, Warszawa 2006

• A. Łukaszewicz, Świat papirusów, Warszawa 2001

• S. Pescarin, Rzym. Przewodnik archeologiczny po wiecznym mieście, Warszawa 2000

• N. Roymans, From the sword to the plough. Three studies on the earliest romanization in Belgic Gaul and the Rheineland area, Amsterdam Archeological Studies 1, Amsterdam 1996

• A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rymu t.: I: Od epoki królów do schyłku republiki, Warszawa 1975

• A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rymu t.: II: Okres cesarstwa, Warszawa 1980

• H. Stierlin, Architektura świata: Imperium Romanum, Warszawa 1997

• Süsskind, G., Wigg, A., Der römische Limes in Deutschland, Hamburg 1992.

• A. Świderkówna, Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów, Warszawa 2009

• A. Świderkówna, Historie nieznane historii, Warszawa 2009

• A. Świderkówna, Kiedy piaski Egipskie przemówiły po grecku, Warszawa 2009

• L. Zerbini, Starożytne miasto rzymskie, Warszawa 2008

• E. Wipszycka [red.] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, Wrocław, Warszawa, Kraków 2001

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Radosław Gawroński
Group instructors: Radosław Gawroński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.