Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Early Christian Archaeology of the Western Part of the Roman Empire

General data

Course ID: WS-AR-AWZIPDACwyk Erasmus code / ISCED: 08.4 / (unknown)
Course title: Early Christian Archaeology of the Western Part of the Roman Empire Name in Polish: Archeologia wczesnochrześcijańskiego Zachodu I. Podstawowe dziedziny archeologii chrześcijańskiej
Department: Institute of Archaeology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Na zajęciach omawiane będą podstawowe zagadnienia związane ze sztuka wczesnochrześcijańskiego Zachodu.

Full description: (in Polish)

1. Zarys historii archeologii wczesnochrześcijańskiej

2. Cmentarze wczesnochrześcijańskie - formy pochówków, obrządek pogrzebowy

3. Początki sztuki chrześcijańskiej w Rzymie - katakumby

4. Malarstwo katakumb rzymskich

5. Sarkofagi wczesnochrześcijańskie - formy, rodzaje dekoracji

5. Kościoły rzymskie czasów Konstantyna Wlk.

6. Architektura Rzymu w V-VI w.

7. Architektura sakralna – dyspozycja wnętrza.

8. Wyposażenie kościołów rzymskich w IV-V w.

9. Dekoracje kościołów rzymskich: mozaika i malarstwo

10. Architektura Rzymu w V-VI w.

11-12. Główne ośrodki biskupie Italii: Mediolan, Akwilea, Rawenna, Cimitile, Fundi

Bibliography: (in Polish)

1. Filarska, B., Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1999

2. Deichmann, W., Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1984

3. Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art, third to seven century: Catalogue of the exhibition at the Metropolitan Museum of Art, NY 1979

4. Wipszycka, E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994

5. B. Filarska, Początki architektury chrześcijańskiej, Lublin 1984

6. B. Filarska, Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986

Learning outcomes: (in Polish)

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu archeologii Europy oraz basenu M. Śródziemnego; Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł archeologicznych; Ma podstawową wiedzę na temat surowców i materiałów wykorzystywanych przez dawne społeczności oraz sposobów ich obróbki i zastosowania.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład klasyczny wzbogacony prezentacją

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak: obowiązkowa obecność na zajęciach, prezentacja, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane kolokwium.

Practical placement: (in Polish)

Brak

Classes in period "Winter semester 2017/18" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lectures, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Magdalena Żurek
Group instructors: Magdalena Żurek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

Short description: (in Polish)

Na zajęciach omawiane będą podstawowe zagadnienia związane ze sztuka wczesnochrześcijańskiego Zachodu.

Full description: (in Polish)

Szczegółowe omówienie archeologii i sztuki wczesnochrześcijańskiej Italii (do wędrówek ludów) oraz Ostrogotów i Longobardów na terenie Italii: malarstwa katakumbowego, rzeźby sarkofagowej, malarstwa i mozaik IV-VIII w., archeologii i sztuki ośrodków biskupich Italii, rzemiosła artystycznego.

Bibliography: (in Polish)

1. Filarska, B., Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1999

2. Deichmann, W., Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1984

3. Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art, third to seven century: Catalogue of the exhibition at the Metropolitan Museum of Art, NY 1979

4. Wipszycka, E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994

5. B. Filarska, Początki architektury chrześcijańskiej, Lublin 1984

6. B. Filarska, Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986

Notes: (in Polish)

kurs archeologii starożytnego Rzymu lub sztuki starożytnej

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.