Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Art and Archaeology of Byzantine Empire

General data

Course ID: WS-AR-AiSWćw Erasmus code / ISCED: 08.4 / (unknown)
Course title: Art and Archaeology of Byzantine Empire Name in Polish: Archeologia i sztuka wczesnobizantyjska-ćw
Department: Institute of Archaeology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Na zajęciach omawiane będą podstawowe zagadnienia dotyczące archeologii i sztuki Bizancjum oraz prowincji bizantyńskich

Full description: (in Polish)

1. Omówienie podstawowej literatury przedmiotu, sprawy organizacyjne

2. Sytuacja w prowincjach bizantyńskich u schyłku starożytności: spory chrystologiczne (monofizyci, melkici, nestorianie) i ekspansja arabska

3. Konstantynopol (budowle sakralne i świeckie, życie codzienne mieszkańców) i Rawenna (S. Vitale)

4. Centra pielgrzymkowe: Qalaat Seman, Abu Mena,

5. Archeologia Grecji bizantyńskiej

6. Archeologia Egiptu do podboju arabskiego: bazyliki Aleksandrii, Ashmunein i Pelusium

7. Archeologia Egiptu do podboju arabskiego – monastycyzm: Antoni (Neklone) i Pachomiusz (Faw Qibli, Sohag)

8. Malarstwo z terenów Egiptu: Bagawat, Bawit, Saqqara

9. Archeologia Syrii do podboju arabskiego: Palmyra, Apamea, Bosra, martwe miasta i kościoły wiejskie

10. Archeologia obszarów na pograniczu wpływów Bizancjum i Iranu: SBY, Fajlaka, Kharg, Ktezyfon i Hira, rejon Tur Abdin

11. Archeologia Palestyny: budowle czasów Konstantyna, Gaza, mapa z Madaby

12. Archeologia Azji Mniejszej: miasta Apokalipsy, Kapadocja

Bibliography: (in Polish)

1. Lassus, J., Les eglises syriennes, Paris 1984

2. Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art, third to seven century: Catalogue of the exhibition at the Metropolitan Museum of Art, NY 1979

3. Konstantynopol Nowy Rzym, red. M.J. Leszka i T. Wolińska, Warszawa 2011

4. Wipszycka, E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994

Learning outcomes: (in Polish)

Zna i rozumie podstawową terminologię archeologii, antropologii kultury, historii, historii sztuki, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, geologii i geografii; Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu archeologii i sztuki Bizancjum; Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł archeologicznych; Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w przeszłości; potrafi zidentyfikować ich przyczyny i skutki; Potrafi, na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną. Posiada umiejętność przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania podając argumenty za i przeciw; Potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat ( w tym także na tematy związane ze studiowaną specjalnością) oraz podając argumenty za i przeciw.

Potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji

OPIS ECTS:

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w ćwiczeniach 60

przygotowanie do ćwiczeń 20

konsultacje 10

czas na napisanie referatu 30

SUMA GODZIN 120

LICZBA ECTS 120 godz./30 (25) godz. ≈ 4

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

• referat ustny

• kolokwia

• prace semestralne

• ocenianie ciągle

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak: obecność na zajęciach, prezentacja, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane kolokwium i pracą semestralną.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami jak: prezentacja, zbiorowa lektura tekstów z dyskusją, a weryfikowane kolokwium i ocena ciągłą.

Efekty w obszarze kompetencji są osiągane takimi metodami jak: samodzielna lektura tekstu, prezentacja, dyskusją, a weryfikowane oceną ciągłą.

Practical placement: (in Polish)

Brak

Classes in period "Summer semester 2017/18" (past)

Time span: 2018-02-01 - 2018-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Classes, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Roman Szlązak
Group instructors: Roman Szlązak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

Bibliography: (in Polish)

1. Lassus, J., Les eglises syriennes, Paris 1984

2. Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art, third to seven century: Catalogue of the exhibition at the Metropolitan Museum of Art, NY 1979

3. Konstantynopol Nowy Rzym, red. M.J. Leszka i T. Wolińska, Warszawa 2011

4. Wipszycka, E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994

Classes in period "Summer semester 2018/19" (past)

Time span: 2019-02-01 - 2019-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Żurek
Group instructors: Magdalena Żurek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

Short description: (in Polish)

Na zajęciach omawiane będą podstawowe zagadnienia dotyczące archeologii i sztuki Bizancjum oraz prowincji bizantyńskich.

Full description: (in Polish)

1. Omówienie podstawowej literatury przedmiotu, sprawy organizacyjne

2. Sytuacja w prowincjach bizantyńskich u schyłku starożytności: spory chrystologiczne (monofizyci, melkici, nestorianie) i ekspansja arabska

3. Konstantynopol (budowle sakralne i świeckie, życie codzienne mieszkańców) i Rawenna (S. Vitale)

4. Centra pielgrzymkowe: Jerozolima i Abu Mena,

5. Archeologia Grecji bizantyńskiej

6. Archeologia Egiptu do podboju arabskiego: bazyliki Aleksandrii, Ashmunein i Pelusium

7. Archeologia Egiptu do podboju arabskiego – monastycyzm: Antoni (Neklone) i Pachomiusz (Faw Qibli, Sohag)

8. Malarstwo z terenów Egiptu: Bagawat, Bawit, Saqqara

9. Archeologia Syrii do podboju arabskiego: Palmyra, Apamea, Bosra, martwe miasta i kościoły wiejskie

10. Archeologia obszarów na pograniczu wpływów Bizancjum i Persji: SBY, Fajlaka, Kharg, Ktezyfon i Hira, rejon Tur Abdin

11. Archeologia Palestyny: budowle czasów Konstantyna, Gaza, mapa z Madaby

12. Archeologia Azji Mniejszej: miasta Apokalipsy, Kapadocja

13. Archeologia Nubii chrześcijańskiej

14. Arabizacja i islamizacja

Bibliography: (in Polish)

1. Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art, third to seven century: Catalogue of the exhibition at the Metropolitan Museum of Art, NY 1979

2. Konstantynopol Nowy Rzym, red. M.J. Leszka i T. Wolińska, Warszawa 2011

3. E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994

4. R. Szlązak, Saloniki w okresie wczesnobizantyńskim (IV-VI w.), Rzeszów 2013

5. C.C. Walters, Monastic archaeology in Egypt,

6. W. Godlewski, Początki biskupstwa w Pachoras. Katedra Aetiosa, Swiatowit 2(43), fasc. A, 2000, ss. 43-48

Notes: (in Polish)

udział w wykładzie kursowym

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.