Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Methods and techniques of conservation of archaeological finds and works of art

General data

Course ID: WS-AR-MTKZAOZIDSkw Erasmus code / ISCED: 08.4 / (unknown)
Course title: Methods and techniques of conservation of archaeological finds and works of art Name in Polish: Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki
Department: Institute of Archaeology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zapoznanie studentów z zasadami konserwatorskiego postępowania z różnego rodzaju obiektami zabytkowymi, a także z metodami konserwacji wszelkiego rodzaju zabytków, zarówno ruchomych jak i obiektów architektonicznych.

Full description: (in Polish)

Zasady postępowania konserwatorskiego, przyczyny niszczenia materii zabytkowej oraz sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom.

Podstawy etyczne podejmowania działań konserwatorskich.

Podstawy naukowe stosowania różnych metod konserwacji i stosowania zasad konserwatorskich.

Metody konserwacji:

- żelaza archeologicznego,

- żelaznych przedmiotów historycznych,

- przedmiotów wykonanych z metali kolorowych,

- przedmiotów z kości i rogu,

- archeologicznych zabytków skórzanych,

- przedmiotów skórzanych historycznych,

- drewna archeologicznego,

- przedmiotów drewnianych historycznych (mebli),

- ceramiki,

- szkła archeologicznego i szkła historycznego,

- papieru,

- tkanin,

- przedmiotów wykonanych z kamienia,

- malarstwa tablicowego i krosnowego,

- malarstwa ściennego,

- rzeźby drewnianej,

- obiektów architektonicznych drewnianych,

- obiektów architektonicznych murowanych,

- zabytkowych form ziemnych,

Bibliography: (in Polish)

Z. Kobyliński (red.) Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych, Warszawa 1998

W Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, malarstwo sztalugowe i ścienne, Warszawa 1995

W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Rzeźba, Warszawa 1995

W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Rzemiosło artystyczne, Warszawa 1995

W. Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza:H2A_W02, H2A_W05

umiejętności: H2A_U04, H2A_U06, P2A_U01, P2A_U06, H2A_U08

kompetencje: H2A_K04

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

obecność na zajęciach

przygotowanie prezentacji na wybrany temat

zreferowanie przygotowanego tematu

udział w dyskusji nad prezentowanymi tematami

Practical placement: (in Polish)

brak

Classes in period "Summer semester 2018/19" (past)

Time span: 2019-02-01 - 2019-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Jacek Wysocki
Group instructors: Jacek Wysocki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.