Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka polska - współczesne wyzwania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka polska - współczesne wyzwania
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03

Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje o bieżących wydarzeniach w Polsce i w relacjach międzynarodowych.

Skrócony opis:

Krótki kurs wprowadzający do sytuacji Polski, o roli Warszawy jako aktora stosunków międzynarodowych w relacjach z najbliższymi sąsiadami, w regionie, Europie, w świecie.

Pełny opis:

1. Zajęcia wstępne, omówienie poruszanych zagadnień, przedstawienie sposobu zaliczenia przedmiotu. (1)

2. Wykład wprowadzający do problematyki polityki zagranicznej, przedstawienie głównych celów, narzędzi i metod. (2)

3. Polska i jej sąsiedzi - wyzwanie związane ze zmianami geopolitycznymi. (2)

4. Wyzwania dla Polski w regionie środkowoeuropejskim - konieczność zbudowania relacji z małymi państwami. (2)

5. Polska w Unii Europejskiej - czy tylko peryferie wspólnoty? (2)

6. Polska w NATO - iluzja końca historii. (2)

7. Podsumowanie - słabości wewnętrzne Polski ograniczające możliwości prowadzenia polityki zagranicznej. (2)

8. Test zaliczeniowy. (2)

Literatura:

T. Grosse, Tragedia państw peryferyjnych, czyli o geopolitycznych dylematach Polski w unii Europejskiej, w: T. Zarzycki (red.), Polska jako peryferie, Warszawa 2016.

P. Żurawski vel. Grajewski, Duch pyszny poprzedza upadek. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii, Kraków 2012 (fragment).

P. Żurawski vel. Grajewski, Dynamizm geopolityki. Porównanie położenia międzynarodowego II i III Rzeczypospolitej, w: J. Kloczkowski (red.), Geopolityka i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, Kraków-Warszawa 2010.

P. Bajda, Geopolityczne znaczenie Europy Środkowej - zaniedbane sąsiedztwo, tamże.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie test zaliczeniowy składający się z pytań zamkniętych i otwartych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Ciosek
Prowadzący grup: Zbigniew Ciosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajda
Prowadzący grup: Piotr Bajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)