Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Research Practice

General data

Course ID: WSE-BW-PZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Research Practice
Name in Polish: Praktyki zawodowe
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

security studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem praktyki jest przygotowanie studenta do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, a także nauczenie studenta podstaw profesjonalnego postępowania, planowania i organizacji pracy.

Full description: (in Polish)

Student po ukończeniu studenckich praktyk zawodowych w zakresie przedmiotowych efektów uczenia się:

- zna podstawy prawne dotyczące funkcjonowania podmiotu, w którym była realizowana praktyka zawodowa

- potrafi omówić strukturę organizacyjną danego podmiotu oraz wymienić realizowane przez niego zadania

- zna i rozumie wybrane zasady odpowiedzialności służbowej/zawodowej obowiązujące w danym podmiocie

- zna i rozumie wybrane procedury decyzyjne obowiązujące w danym podmiocie

- zna wybrane metody i narzędzia pracy stosowane w danym podmiocie

- potrafi komunikować się w ramach struktury organizacyjnej podmiotu oraz przetwarzać i przekazywać informacje na zewnątrz

- potrafi uczestniczyć w czynnościach organizacyjnych podmiotu, w którym była realizowana praktyka zawodowa

- potrafi samodzielnie oraz we współpracy wykonywać powierzone zadania

- ma świadomość funkcji społecznych realizowanych przez dany podmiot wobec otoczenia

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

BW1_K01 – Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

BW1_K02 – Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach publicznych i niepublicznych, w szczególności w podmiotach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

BW1_K04 – Ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób profesjonalny oraz zgodnego z etyką zawodową.

Punkty ECTS: 4 pkt.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Praktyki zawodowe realizowane są w trakcie IV i V semestru. Trwają 120 h.

Za zrealizowanie praktyk student otrzymuje ocenę.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 120 hours more information
Coordinators: Łukasz Kaczmarczyk
Group instructors: Łukasz Kaczmarczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Practice - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 120 hours more information
Coordinators: Łukasz Kaczmarczyk
Group instructors: Łukasz Kaczmarczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Practice - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 120 hours more information
Coordinators: Łukasz Kaczmarczyk
Group instructors: Łukasz Kaczmarczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 120 hours more information
Coordinators: Karolina Matyjaszczyk
Group instructors: Karolina Matyjaszczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Practice - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 120 hours more information
Coordinators: Karolina Matyjaszczyk
Group instructors: Karolina Matyjaszczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Practice - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)