Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie i systemy zarządzania rozwojem państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-SIS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie i systemy zarządzania rozwojem państwa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W04, BW1_U01,

BW1_K02

Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Skrócony opis:

Konwersatorium Strategie i systemy zarządzania rozwojem państwa służy przekazaniu podstaw teoretycznych dotyczących rozwoju społecznego, wiedzy na temat planowania strategicznego ze szczególnym naciskiem na planowanie publiczne (ogólnopaństwowe, regionalne i lokalne) oraz kompetencji w zakresie rozpoznawania paradygmatu szkoły, w ramach której została sporządzona strategia publiczna.

Pełny opis:

Konwersatorium Strategie i systemy zarządzania rozwojem państwa służy przekazaniu podstaw teoretycznych dot. rozwoju, wiedzy na temat planowania strategicznego ze szczególnym naciskiem na planowanie publiczne (ogólnopaństwowe, regionalne i lokalne) oraz kompetencji w zakresie rozpoznawania paradygmatu szkoły w ramach której została sporządzona strategia publiczna.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BW1_W04 Ma wiedzę teoretyczną na temat planowania rozwoju w wymiarze lokalnym i państwowym oraz systemów zarządzania rozwojem państwa.

BW1_U01 potrafi dokonywać analizy i oceny struktury i zawartości strategii rozwoju lokalnego.

BW1_K02 jest przygotowany do publicznej dyskusji o wynikach indywidualnie przeprowadzonych analiz.

ECTS - 3

zajęcia w kontakcie bezpośrednim - 30h - 1 pkt

przygotowanie projektu indywidualnego - 12,5h - 0,5 pkt

przygotowanie do zajęć (lektura) - 12,5h - 0,5 pkt

przygotowanie do testu - 25h - 1 pkt

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bdb student: bardzo dobrze objaśnia zagadnienia dotyczące planowania rozwoju w wymiarze lokalnym i państwowym oraz systemów zarządzania rozwojem państwa; prawidłowo analizuje i ocenia strukturę i zawartość strategii rozwoju lokalnego; prawidłowo dyskutuje na temat wyników własnej pracy.

Na ocenę dobrą student: dobrze objaśnia zagadnienia dotyczące planowania rozwoju w wymiarze lokalnym i państwowym oraz systemów zarządzania rozwojem państwa; dobrze analizuje i ocenia strukturę i zawartość strategii rozwoju lokalnego; prawidłowo dyskutuje na temat wyników własnej pracy.

Na ocenę dostateczną student co najmniej poprawnie objaśnia zagadnienia dotyczące planowania rozwoju w wymiarze lokalnym i państwowym oraz systemów zarządzania rozwojem państwa; poprawnie analizuje i ocenia strukturę i zawartość strategii rozwoju lokalnego; poprawnie dyskutuje na temat wyników własnej pracy.

Na ocenę niedostateczną student nieprawidłowo objaśnia zagadnienia dotyczące planowania rozwoju w wymiarze lokalnym i państwowym oraz systemów zarządzania rozwojem państwa i/lub nieprawidłowo analizuje i ocenia strukturę i zawartość strategii rozwoju lokalnego i/lub nieprawidłowo dyskutuje na temat wyników własnej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rudowski
Prowadzący grup: Andrzej Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rudowski
Prowadzący grup: Andrzej Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rudowski
Prowadzący grup: Andrzej Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)