Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-SO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a68995e9c87874a75a84711a0dc512ecb%40thread.tacv2/conversations?groupId=7ebe903e-11b1-4829-ad0c-f5fe2ab794d6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01, BW1_U01


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych metod probabilistycznych i statystycznych, które umożliwią analizę danych statystycznych i wyciąganie z nich wniosków.

Pełny opis:

W czasie zajęć zostaną przedstawione takie pojęcia jak prawdopodobieństwo, zmienna losowa, wartość oczekiwana czy rozkład prawdopodobieństwa. Zostaną także przedstawione metody analizy danych statystycznych ze szczególnym uwzględnieniem programu MS Excel.

Literatura:

Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, J. Jakubowski, R. Sztencel

Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, J. Jakubowski, R. Sztencel

Siedem wykładów ze statystyki, R. Zieliński

Efekty kształcenia i opis ECTS:

2 punkty ECTS

BW1_W01, BW1_U01

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Tomasz Rogala
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a68995e9c87874a75a84711a0dc512ecb%40thread.tacv2/conversations?groupId=7ebe903e-11b1-4829-ad0c-f5fe2ab794d6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych metod probabilistycznych i statystycznych, które umożliwią analizę danych statystycznych i wyciąganie z nich wniosków.

Pełny opis:

W czasie zajęć zostaną przedstawione takie pojęcia jak prawdopodobieństwo, zmienna losowa, wartość oczekiwana czy rozkład prawdopodobieństwa. Zostaną także przedstawione metody analizy danych statystycznych ze szczególnym uwzględnieniem programu MS Excel.

Literatura:

Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, J. Jakubowski, R. Sztencel

Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, J. Jakubowski, R. Sztencel

Siedem wykładów ze statystyki, R. Zieliński

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)