Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do metodologii badań społecznych nad bezpieczeństwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-WMBNB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do metodologii badań społecznych nad bezpieczeństwem
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W02, W1_W13,

BW1_U02, BW1_U08

Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami w zakresie przygotowania i realizacji badań oraz wybranymi metodami badawczymi w obszarze nauk społecznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW1 - Ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii metodologicznych.

EU1 - Posiada umiejętności: określenia struktury problemu badawczego, wskazania celu badania, konstruowania hipotezy, doboru danych, zaprojektowania etapów badania.

EK1 - Potrafi poszukiwać optymalnych rozwiązań oraz współpracować przy realizacji zadań.

OPIS ECTS:

Udział w zajęciach – 30 godz.

Przygotowanie do zajęć- 60 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 30 godz.

Liczba ECTS: 120 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student: ma bardzo dobrą orientację w zakresie podstawowych kategorii metodologicznych, potrafi bardzo dobrze określić strukturę problemu badawczego, wskazać cel badania, skonstruować hipotezę, dobrać dane i zaprojektować etapy badania oraz poszukiwać optymalnych rozwiązań w ramach współpracy przy realizacji projektu badawczego.

Na ocenę dobrą student: ma dobrą orientację w zakresie podstawowych kategorii metodologicznych, potrafi prawidłowo określić strukturę problemu badawczego, wskazać cel badania, skonstruować hipotezę, dobrać dane i zaprojektować etapy badania oraz poszukiwać optymalnych rozwiązań w ramach współpracy przy realizacji projektu badawczego.

Na ocenę dostateczną student: co najmniej poprawnie potrafi opisać podstawowe kategorie metodologiczne, potrafi co najmniej poprawnie określić strukturę problemu badawczego, wskazać cel badania, skonstruować hipotezę, dobrać dane i zaprojektować etapy badania oraz poszukiwać optymalnych rozwiązań w ramach współpracy przy realizacji projektu badawczego.

Na ocenę niedostateczną student: nie zna lub przeważnie niepoprawnie opisuje podstawowe kategorie metodologiczne i / lub nie potrafi co najmniej poprawnie określić struktury problemu badawczego, wskazać celu badania, skonstruować hipotezy, dobrać danych i zaprojektować etapów badania oraz poszukiwać optymalnych rozwiązań w ramach współpracy przy realizacji projektu badawczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cebul
Prowadzący grup: Krzysztof Cebul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cebul
Prowadzący grup: Krzysztof Cebul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cebul
Prowadzący grup: Krzysztof Cebul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)