Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Życie polityczne we współczesnej Polsce

General data

Course ID: WSE-BWZ-ŻPwWP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Życie polityczne we współczesnej Polsce
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7d24da3342c64f4db7b109d0f961c0de%40thread.tacv2/conversations?groupId=1f54f0b4-aef0-47b2-8334-3f06456cde7e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień determinujących obecne życie polityczne w Polsce.

Full description: (in Polish)

1. Zajęcia wprowadzające oraz namalowanie wstępnych zagadnień, które będą realizowane w trakcie zajęć;

2. Grupy społeczne, segmentacja społeczeństwa polskiego, przyczyny nierówności społecznych, podziały społeczne, człowiek w teatrze życia codziennego;

3. aktorzy polityczni w Polsce, grupy interesu, lobbingowe, instytucja jako podmiot życia politycznego;

4. rola dialogu społecznego w Polsce,

5. system medialny w Polsce,

6. rola perswazji / manipulacji w życiu politycznym,

7. wpływ nowych mediów na życie polityczne,

8. stereotypy, uprzedzenia - co wiemy o samych sobie, co wiemy o innych.

Bibliography: (in Polish)

m.in.

Dudek, A., Historia Polski 1989-2015, Kraków 2016.

Ruszkowski P., Segmentacja społeczeństwa polskiego, Warszawa 2014.

Sztumski J., Elity, ich miejsce i rola w społeczeństwie, Katowice 2014.

Raporty z badań sondażowych różnych ośrodków badawczych przedstawianych w trakcie zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

ECTS 3 punkty

aktywność studenta -

udział w wykładzie

przygotowanie do egzaminu -

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin odbywa się w poprzez platformę Moodle, pytanie otwarte.

Egzamin odbędzie się 6 lutego 2021 o godz. 10.30.

Sprawdźcie, czy wszystko w dostępie do Moodle działa, czy możecie się zalogować.

Practical placement: (in Polish)

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone poprzez platformę MS Teams.

Możliwe wykorzystanie platformy MOODLE.

Prośba o korzystanie z kamer w trakcie zajęć.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 24 hours more information
Coordinators: Andrzej Rudowski
Group instructors: Andrzej Rudowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)