Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Security of organizations

General data

Course ID: WSE-BWZ-BO
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Security of organizations
Name in Polish: Bezpieczeństwo organizacji
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akn-zkdu2CVLevuUL0wBnn1Uq5RIzHJD-e1K6kl5NJYw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a738a6dd-524d-4d19-97e2-e9a5595a4b90&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

security studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak

Short description: (in Polish)

Przedmiot bezpieczeństwo organizacji ma na celu wprowadzenie studenta w problematykę funkcjonowania organizacji bez względu na jej charakter, cele, kulturę działania czy sposób zorganizowania. Zapoznać studentów ze sposobami tworzenia ładu organizacyjnego i jego utrzymania oraz zachowania się organizacji w sytuacjach kryzysowych.

Full description: (in Polish)

I. Teoria organizacji

1. Definicja i cechy organizacji

2. Modele organizacji

3. Typy organizacji

4. Otoczenie organizacji i jego stabilność

5. Interesariusze

II. Bezpieczeństwo organizacji a funkcje zarządzania

1. Planowanie

2. Motywowanie

3. Decydowanie

4. Kontrolowanie

5. Organizowanie i projektowanie struktur organizacyjnych

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EW:

1. Posiada wiedzę na temat form i zasad funkcjonowania organizacji w aspektach istotnych dla jej bezpieczeństwa

2. Posiada wiedzę na temat metod prewencji i przeciwdziałania zagrożeniom w poszczególnych obszarach zarządzania organizacją

EU:

3. Potrafi zidentyfikować zagrożenia charakterystyczne dla poszczególnych obszarów funkcjonowania organizacji

4. Potrafi wskazać praktyczne sposoby ograniczania skali zagrożeń poprzez sprawną realizację funkcji zarządzania

OPIS ECTS

- udział w wykładzie: 24 g.

- konsultacje: 10 g.

- przygotowanie się do wykładu (odniesienia wiedzy teoretycznej do aktualnej problematyki gosp.): 6 g.

- przygotowanie do egzaminu: 50 g.

SUMA GODZIN: 90 g. : 30 = 3 pkt ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim - 34 godz. (1 ECTS)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W odniesieniu do efektów kształcenia:

Ad 1.

- na ocene 2 (ndst): nie zna podstawowych form i zasad działania organizacji w obszarze bezpieczeństwa

- na ocenę 3 (dst): zna wybrane formy i zasady działania organizacji w obszarze bezpieczeństwa

- na ocenę 4 (db): poprawnie zna większość form i zasad działania organizacji w obszarze bezpieczeństwa

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie zna wszystkie formy i zasady działania organizacji w obszarze bezpieczeństwa

Ad 2.

- na ocenę 2 (ndst): nie zna podstawowych metod prewencji i przeciwdziałania zagrożeniom w poszczególnych obszarach zarządzania organizacji

- na ocenę 3 (dst): zna wybrane metody prewencji i przeciwdziałania zagrożeniom w poszczególnych obszarach zarządzania organizacją

- na ocenę 4 (db): poprawnie identyfikuje większość metod prewencji i przeciwdziałania zagrożeniom w poszczególnych obszarach zarządzania organizacją

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie identyfikuje wszystkie metody prewencji i przeciwdziałania zagrożeniom w poszczególnych obszarach zarządzania organizacją

Ad 3.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi zidentyfikować zagrożeń w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji

- na ocenę 3 (dst): potrafi zidentyfikować niektóre zagrożenia w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji

- na ocenę 4 (db): dobrze radzi sobie z identyfikacją większości zagrożeń w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji

- na ocenę 5 (bdb): samodzielnie i krytycznie identyfikuje wszystkie zagrożenia w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji

Ad 4.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi wskazać praktycznych sposobów ograniczania zagrożeń w ramach funkcji zarządzania

na ocenę 3 (dst): potrafi wskazać podstawowe praktyczne sposoby ograniczania zagrożeń w ramach funkcji zarządzania

- na ocenę 4 (db): dobrze radzi sobie ze wskazaniem praktycznych sposobów ograniczania zagrożeń w ramach funkcji zarządzania

- na ocenę 5 (bdb): samodzielnie i krytycznie analizuje praktyczne sposoby ograniczania zagrożeń w ramach funkcji zarządzania

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym, przy wykorzystaniu MS Teams oraz platformy Moodle.

Egzamin testowy (w tym pytania otwarte) na platformie Moodle (25 pkt).

Zaliczenie powyżej 50% punktów (>12,5 pkt)

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 24 hours more information
Coordinators: Łukasz Kaczmarczyk
Group instructors: Łukasz Kaczmarczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 24 hours more information
Coordinators: Piotr Zakrzewski
Group instructors: Piotr Zakrzewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)