Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Udział w konferencji z referatem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-UwKzR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Udział w konferencji z referatem
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3andaxTz9Vv6N-hclrTK4_ySIVHYOoLSn-5qpMbiK95XA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e48bfc1f-83f8-4b56-943b-e18c51264b59&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_U01, BW1_U02, BW1_K04

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią drugą część modułu obejmującego również "Projekt badawczy" realizowany na II roku studiów. Zadaniem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych sposobów upowszechniania wyników badań naukowych. Przekazane podczas zajęć informacje na temat konstrukcji referatu naukowego oraz towarzyszącej mu multimedialnej prezentacji badań oraz konstrukcji plakatu naukowego pozwalają konwertować przygotowany przez studenta roboczy tekst artykułu naukowego do form umożliwiających poddanie go dyskusji podczas konferencji naukowej.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią drugą część modułu obejmującego również "Projekt badawczy" realizowany na II roku studiów. Zadaniem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych sposobów upowszechniania wyników badań naukowych. Przekazane podczas zajęć informacje na temat konstrukcji referatu naukowego oraz towarzyszącej mu multimedialnej prezentacji badań oraz konstrukcji plakatu naukowego pozwalają konwertować przygotowany przez studenta roboczy tekst artykułu naukowego do form umożliwiających poddanie go dyskusji podczas konferencji naukowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EP_1. Student nabywa wiedzę o zasadach upowszechniania wyników badań naukowych przy użyciu prezentacji multimedialnej i potrafi ją aplikować.

EP_2. Student nabywa wiedzę o zasadach upowszechniania wyników badań naukowych przy użyciu plakatu naukowego i potrafi ją aplikować.

ECTS - 2

Zajęcia bezpośrednie - 9-12 godzin - 0,4 pkt

Przygotowanie prezentacji - 18-24 godzin - 0,8 pkt

Przygotowanie plakatu - 18-24 godzin - 0,8 pkt

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student wykonuje prezentację oraz plakat z zastosowaniem wszystkich zasad przedstawionych podczas zajęć.

Na ocenę dobrą student wykonuje co najmniej jedno z zadań z zastosowaniem wszystkich zasad przedstawionych podczas zajęć. Drugie zadanie musi być wykonane co najmniej poprawnie (z zastosowaniem co najmniej połowy zaleceń).

Na ocenę dostateczną student wykonuje prezentację oraz plakat co najmniej poprawnie (z zastosowaniem co najmniej połowy zaleceń).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rudowski, Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Andrzej Rudowski, Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kęsik, Andrzej Rudowski, Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kęsik, Andrzej Rudowski, Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)