Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Paper presentation at the conference

General data

Course ID: WSE-BWZ-UwKzR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Paper presentation at the conference
Name in Polish: Udział w konferencji z referatem
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3andaxTz9Vv6N-hclrTK4_ySIVHYOoLSn-5qpMbiK95XA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e48bfc1f-83f8-4b56-943b-e18c51264b59&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

political science and public administration

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zajęcia stanowią drugą część modułu obejmującego również "Projekt badawczy" realizowany na II roku studiów. Zadaniem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych sposobów upowszechniania wyników badań naukowych. Przekazane podczas zajęć informacje na temat konstrukcji referatu naukowego oraz towarzyszącej mu multimedialnej prezentacji badań oraz konstrukcji plakatu naukowego pozwalają konwertować przygotowany przez studenta roboczy tekst artykułu naukowego do form umożliwiających poddanie go dyskusji podczas konferencji naukowej.

Full description: (in Polish)

Zajęcia stanowią drugą część modułu obejmującego również "Projekt badawczy" realizowany na II roku studiów. Zadaniem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych sposobów upowszechniania wyników badań naukowych. Przekazane podczas zajęć informacje na temat konstrukcji referatu naukowego oraz towarzyszącej mu multimedialnej prezentacji badań oraz konstrukcji plakatu naukowego pozwalają konwertować przygotowany przez studenta roboczy tekst artykułu naukowego do form umożliwiających poddanie go dyskusji podczas konferencji naukowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EP_1. Student nabywa wiedzę o zasadach upowszechniania wyników badań naukowych przy użyciu prezentacji multimedialnej i potrafi ją aplikować.

EP_2. Student nabywa wiedzę o zasadach upowszechniania wyników badań naukowych przy użyciu plakatu naukowego i potrafi ją aplikować.

ECTS - 2

Zajęcia bezpośrednie - 9-12 godzin - 0,4 pkt

Przygotowanie prezentacji - 18-24 godzin - 0,8 pkt

Przygotowanie plakatu - 18-24 godzin - 0,8 pkt

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę bardzo dobrą student wykonuje prezentację oraz plakat z zastosowaniem wszystkich zasad przedstawionych podczas zajęć.

Na ocenę dobrą student wykonuje co najmniej jedno z zadań z zastosowaniem wszystkich zasad przedstawionych podczas zajęć. Drugie zadanie musi być wykonane co najmniej poprawnie (z zastosowaniem co najmniej połowy zaleceń).

Na ocenę dostateczną student wykonuje prezentację oraz plakat co najmniej poprawnie (z zastosowaniem co najmniej połowy zaleceń).

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Projekt, 12 hours more information
Coordinators: Andrzej Rudowski, Mariusz Sulkowski
Group instructors: Andrzej Rudowski, Mariusz Sulkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Projekt - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 12 hours more information
Coordinators: Grzegorz Kęsik, Andrzej Rudowski, Radosław Zenderowski
Group instructors: Grzegorz Kęsik, Andrzej Rudowski, Radosław Zenderowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 12 hours more information
Coordinators: Piotr Broda-Wysocki
Group instructors: Piotr Broda-Wysocki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)