Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-HGP Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Przedmioty obligatoryjne 1 rok ekonomia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W05

EK1_W06

Pełny opis:

1. Przedmiot historii gospodarczej (HG) oraz jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych

2. Periodyzacja rozwoju gospodarczego świata i Polski

3. Rozwój gospodarczy ziem polskich w okresie feudalnym ( X - XV w.)

4. Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana ( XVI -XVIII w.)

5. Pierwotna akumulacja kapitału (XVIII-XIX w.)

6. Charakterystyka rozwoju gospodarczego ziem polskich w dobie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego ( do 1870 r.)

7. Rolnictwo w okresie zaborów: proces uwłaszczenia, rewolucja agrarna

8. Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich do 1918 r.

9. Kształtowanie się gospodarki monopolistycznej na ziemiach polskich do 1918 r.

10. Problemy gospodarcze II Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1928

11. Gospodarka polska w okresie 1929 – 1939

12. Przemiany społeczno-gospodarcze w wyniku II wojny światowej. Geneza systemu gospodarki centralnie kierowanej w Polsce ( 1944 – 1949 )

13. Gospodarka polska w okresie intensywnej industrializacji ( 1950 – 1955 ).

Kierunki rozwoju gospodarczego Polski w latach 1956 – 1980

14. Kryzys gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych XX w.

15. Gospodarka polska po przełomie 1989 r. (do 2004 r.). Bilans rozwoju gospodarczego Polski powojennej.

Literatura:

LITERATURA podstawowa

1. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Key Text, Warszawa

Uzupełniająca

1. Kaliński Janusz, Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa

2. Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa

3. Historia Polski w liczbach, t. I, GUS, Warszawa 2003; t. II, GUS, Warszawa

4. Marks B., Giełdy na ziemiach polskich pod zaborami (1817-1918), w: Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski, pod red. J. Chumińskiego i K. Popińskiego, GAJT Wydawnictwo 1991s.c., Wrocław

5. Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989), pod red. E. Kościk i T. Głowińskiego, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

6. Z dziejów przemysłu po 1945 roku, pod red. E. Kościk i R. Klementowskiego, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

7. Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem, pod red. J. Chumińskiego i M. Zawadki, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

8. Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, Pod red. E. Kościk i T. Głowińskiego, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

UWAGA: zaleca się korzystanie z najnowszych wydań. W w.w. opracowaniach można znaleźć obszerny wykaz literatury uzupełniającej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zapoznanie studentów z historią gospodarczą Polski (X – XX w.). Ukazanie działania praw ekonomicznych w oparciu o analizę procesu dziejowego. Przedstawienie historycznego procesu wzrostu gospodarczego, wskazanie czynników tego wzrostu i relacji między nimi. Pokazanie dynamiki procesów społeczno – ekonomicznych i ich różnorodności. Przygotowanie studentów do samodzielnej, krytycznej analizy faktów historycznych i do myślenia perspektywicznego.

Studenci powinni wykazać się znajomością podstawowych procesów społeczno-gospodarczych minionych epok i pojęć z zakresu teorii ekonomii oraz umiejętnością: samodzielnej analizy przyczynowo-skutkowej faktów historyczno-gospodarczych oraz ich syntezy, łączenia treści historii gospodarczej z różnorodnymi aspektami teorii i myśli ekonomicznej, poszukiwania związków pomiędzy dawnymi, a współczesnymi systemami ekonomicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - na podstawie sprawdzianu o charakterze testowo-opisowym (zalicza 60% punktów możliwych do uzyskania).

Kod do zajęć na MS Teams: wzat6k6

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 101 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład 3, 30 godzin, 134 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład 3 - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.